Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
»Husdjur
»Höns
»Gäss
»Ankor
»Kalkoner
»Nötkreatur
»Får
»Getter
»Svin
»Kaniner
»Bin
»Blåmusslor
»Duvor, renar och
  vattenbruk

»Hästen
»Hästens fotvård
»Snäckodling
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

DUVOR, RENEN OCH VATTENBRUK

DUVOR
 
Raser
Storvuxna köttraser är strasser och king. Den vanliga oförädlade tamduvan är mindre och ger sämre utbyte.
 
Inhysning
Duvslaget kan utgöras av en större byggnad där duvorna fritt kan flyga, eller av en nätad utomhusbur med ingång till ett skyddande skjul. Duvor tål kyla ganska bra. Sittpinnar på olika platser och hyllor för häckning är viktig inredning. När duvorna vant sig vid sin bostad kan de få flyga fritt i naturen. De återvänder alltid till det ställe där de får föda, men minskar foderkostnaden genom att hitta mycket mat i naturen.
 
Foder
Blandsäd och fröer, ärtor, majs, klippt ogräs och liknande är bra basfoder. Kalk och grus är nödvändigt.
 
Uppfödning
Boet byggs gärna av halm eller liknande. Två ägg kan läggas redan i januari och kläcks efter cirka 20 dagar. Äggläggningen fortsätter sedan hela sommaren. Ungarna matas första veckan från föräldrarnas kräva men börjar sedan äta frön.
 
RENEN
 
Renens värde är grovt underskattat. Det är det enda husdjur som kan leva i den hårda fjällmiljön och den enda som kan livnära sig av lavar och annat som de vanliga husdjuren inte kan utnyttja.
 
Renhållning i södra Sverige har inte utfallit väl och de måste leva i sin naturliga miljö. Även om rennäringen inte kan utökas så väldigt mycket rent geografiskt, så får den i alla fall inte tillåtas att minska.
 
VATTENBRUK
 
Beteckningen vattenbruk eller akvakultur används på odling av djur som framlever hela eller större delen av sitt liv under vattenytan, men omfattar också odling av alger som ofta har ett högt näringsvärde. Vattenbruk har mycket gamla traditioner i Asien och har på senare år utvecklats starkt i hela världen. Väsentligen förekommer två inriktningar av vattenbruk.
 
Extensivt vattenbruk
Detta innebär att inget foder tillförs de odlade djuren, men att de hålls i någon form av kontrollerad anläggning, som skyddar mot fiender och underlättar skörd. Lämpliga djur för denna form kan vara blåmusslor, flodkräftor, signalkräftor, krabbor och karp.
 
Intensivt vattenbruk
I denna form tillsätts foder som kan vara den enda foderkällan. Djuren hålls ofta under sträng kontroll i nätkassar eller avgränsade dammar i antingen sött eller salt vatten. Lämpliga djur för denna odlingsform är utpräglade köttätare och rovdjur som regnbågslax, lax, ål, piggvar, torsk och Kräftor. Flera av dessa odlas redan i Sverige med gott resultat.
 
En i Sverige oprövad djurgrupp i vattenbruk är grodor. Grodlår är en högt uppskattad och dyr delikatess och det finns fler ätbara delar på en groda. Flera tropiska länder bedriver en framgångsrik odling av grodor. Utnyttjandet av varma kylvattenflöden från olika industriella processer har tilldragit sig intresse från vattenbrukare. Högre temperaturer medger snabbare tillväxt och möjlighet att odla mera exotiska arter.
 
Torbjörn Peterson
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare