Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
»Husdjur
»Höns
»Gäss
»Ankor
»Kalkoner
»Nötkreatur
»Får
»Getter
»Svin
»Kaniner
»Bin
»Blåmusslor
»Duvor, renar och
  vattenbruk

»Hästen
»Hästens fotvård
»Snäckodling
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

BIN

För att starta en biodling krävs en mängd olika saker som jag ska redogöra för här. Man skiljer för det mesta på två typer, hobbybiodling eller mer yrkesinriktad biodling. Som nybörjare startar man alltid hobbybetonat med två samhällen och känner sig för om man trivs med bin och kan ha fördragsamhet med ett och annat stick (vilket är oundvikligt). Man får heller inte vara allergisk mot bistick vilket kan vara direkt farligt.
 
Två kupor
Den bästa planläggningen är att på hösten köpa två kupor med medföljande bin, gärna av någon äldre biodlare som kanske börjat avveckla sin verksamhet. Se till att bina är besiktigade av en bitillsynsman och inte bär på några sjukdomar, och att de är någorlunda rasrena så du inte får starta med aggressiva raser. Du kan också praktisera hos den äldre biodlaren under sommaren och se hur det praktiskt fungerar med skötseln.
 
Platsen
Platsen för kupan/kuporna kan variera mycket. Man kan ha bin hemma i sin trädgård, men man bör för grannsämjans skull vidtala grannarna om det går bra. De flesta lantbrukare är mycket positiva och upplåter gärna plats för en bigård. Bina utgör ju en väldig fördel när det gäller pollinering av oljeväxter, frö- och fruktodlingar.
 
Invintring
När du så har fått dina bikupor på plats, gärna i lä, skall bisamhället invintras d v s ses till så att de har ett foderförråd som räcker fram till slutet av april-maj. Invintring av ett bisamhälle går till så att honungsramarna tas bort från yngelrummet och ersätts med tomma ramar. Man bör spara ett par ramar med mycket pollen vilket är bra för vårutvecklingen.
 
Man kontrollerar att yngelsättningen avstannat och att samhället har en bra drottning. Ibland inträffar det att en oparad ungdrottning vunnit kampen mot den gamla drottningen och drönarna har blivit "slaktade". I detta fall är samhället dömt till undergång och bör slås ihop med ett svagt samhälle. När detta är gjort fodrar man bina med 60-procentig sockerlösning. Detta görs med foderballong och foderkopp. Varje samhälle behöver ca 12-14 kg socker beroende på hur mycket nektar man låter vara kvar i kupan.
 
Studier
Nu kan du börja studera! Det krävs en hel del kunskaper om hur bisamhället fungerar och hur det ska skötas för att ge bra skördar. Hos SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) kan du få tag i bra litteratur och alla upplysningar som rör biodling. De säljer även allt material som krävs - och det är inte lite.
 
Utrustning
Till din personliga utrustning behövs en bra overall (gärna vit), handskar och slöja för ansiktet. Arbetsredskapen är en rökpust som lugnar bina och gör dem mer lätthanterliga (bränsle till rökpusten kan vara gamla jutevävssäckar, tretex, myrstack, murken torr björk etc) och kupkniv som man lossar lådor och ramar med. Det är bra att ha en liten bur som man kan placera drottningen i.
 
Hemma behöver du någon typ av slunga, gärna handdriven för två ramar. Slungan kan ofta köpas begagnad för en billig penning på tidningarnas loppmarknader. En avtäckningsgaffel är oumbärlig eftersom bina täcker cellerna med ett tunt vaxlager. Du behöver silar, en grov och en fin med godkänt antal maskor/tum. Vidare behövs kärl att hälla honungen i. Dessa kärl (eller något av dem) behöver ha en kran för att det ska gå lätt att tappa honungen på burkar.
 
Vårarbete
När du så har satt dig in i det mesta och våren kommer, går du med glädje i hjärtat till din bigård och ser hur arbetet börjat för dina vänner. Sälgen blommar, hästhov, vitsippor och hassel - bina börjar samla pollen för fullt. Drottningen har börjat lägga ägg och ynglet kräver mycket pollen. Du ser på klumparna som sitter på biets bakben och försöker lista ut vilka blommor som är aktuella.
 
Just nu kan du inte göra så mycket, men en varm och lugn (ej blåsig) dag kan du se efter i kupan hur mycket yngel som finns och göra rent på botten. När krusbärsbusken blommar är det så dags att sätta till en låda så att drottningen har plats för fortsatt äggläggning. Nu finns det olika teorier och idéer hur detta ska göras. En del sätter den nya lådan under den gamla och låter drottningen gå ner, andra sätter den ovanpå och låter drottningen gå upp. Det är viktigt att drottningen har plats annars vaknar svärmningsinstinkten och du förlorar mycket bin (och honung).
 
Lådor och ramar
Så småningom måste du sätta till mer lådor. Man skiljer mellan yngelrum och skattlåda. Jag låter drottningen gå på 20 ramar till slutet av juni (dvs två lådor med 10 ramar i varje). Över dessa lådor sätts ett spärrgaller, så att jag får enart honung i de lådor som sätts över spärren. Ett normalt starkt samhälle behöver ca 3 skattlådor, så till varje kupa behövs ca 5 lådor och 50 ramar för att du ska kunna sköta kupan rationellt.
 
Det finns olika typer av kupor och olika mått på lådor och ramar. Jag har utgått från ett system som kallas lågnormal, med uppstaplingskupa. Andra kuptyper som finns är trågkupa, smålandskupa, stationära uppstoppskupor mm. Andra rammått som är vanliga är svea, halv-svea, norsk, LS, dadant mm. Det är en djungel att lära sig allt detta så rådgör med erfarna biodlare som kan hjälpa dig.
 
Skattning
Så närmar vi oss midsommaren och det är dags att skatta bisamhället. Lådorna är tunga och det är mcyet bin (om de inte har svärmat). Jag använder bitömmarbottnar som underlättar hanteringen. Den lådan som ska tömmas ställs på en platta, som har en sluss, så att bin bara kan gå åt ett håll. De instängda bina känner sig isolerade och börjar snart gå ned genom slussen. Nästa dag är lådan så gott som tömd på bin (kvarvarande borstas bort), och jag tar hem skörden.
 
Jag täcker av, slungar, silar och häller. En kladdig hantering som måste ske i ett bitätt utrymme, annars har du snart mängder av bin som vill ta tillbaka det du skördat. Sedan återstår det trevligaste av allt, du doppar fingret i nyslungad honung och njuter av aromen och sötman.
 
Bli vän med dina bin - lär dig hur de fungerar. Skaffa kunskap. Lycka till!
 
Lennart Schöld
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare