Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
»Träslagen
»Såga upp, torka
  och lagra virke

»Enkelt snickeri
»Göra egna skidor
»Korgflätning
»Björkvisp
 
»Metallarbete:
  material,
  värmebehandling,
  enkel smedja
  och varmsmide

»Göra egna verktyg
»Kniven
»Yxor
»Verktygsvård: fila,
  slipa och bryna

 
»Ull
»Ullfakta
»Spånadslin
»Textila fibrer
ȁterbruk av textil
»Nya kläder av
  gamla

»Bärkasse av tyg
»Vävning
»Kläder
»Färg ur naturen
»Läder och skinn
»Ben och horn
 
»Göra eget papper
»Allmän ellära
»Reparation av
  vitvaror
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

SÅGA, TORKA OCH LAGRA TRÄ

Trä är ett levande material bestående av celler. När trä torkar uppstår sprickor på grund av att vattnet som finns i cellrummen och cellväggarna försvinner för fort.
 
Avverkning
All avverkning är bäst då marken är frusen och ej skadas vid uttransport. Förr avverkade man på vintern kanske också beroende på få sysslor i jordbruket.
 
Lövträd
Under hösten fram till vårvintern. Träet innehåller mindre vätska och anses vara fastare i veden.
 
Barrträd
Bäst kring nyår, då även barrträden innehåller mindre vätska vintertid.
 
Barkning
För att underlätta för virkestorkning bör man ring- eller strängbarka.
  • Ringbarka - för varje 20 - 30 cm. barkas en 5 - 10 cm. bred ring runt trädet.
  • Strängbarka - barka av två 5 - 10 cm. breda strängar längs med trästammen, helst mitt emot varandra.
Försök att spara den in mot veden liggande savbarken, då det förhindrar sprickor. Att täppa till ändytorna med lim, lack, färg eller olja förhindrar en alltför snabb luftgenomströmning.
 
Förvaring och torkning
Stammar och grenar bör första tiden helst ligga utomhus skyddat för regn, vind och starkt solljus. Tjockleken avgör torktiden, men under 3 tum (cirka 8 cm) kan tas in efter att ha legat skyddat från vintern tills nästa höst. När virket tas in bör det avancera från golvet och upp mot taket efterhand som det torkar. Ge virket den tid det behöver. Virket bör få avancera uppåt under några månader för att sedan vistas 3 - 5 veckor i rumstemperatur.
 

 
Uppsågning
Det finns inga absoluta regler att ge för hur virke ska sågas upp. Varje träslag har sina egenskaper och även inom samma träslag finns många varianter på kvalité beroende på växtplats, avverkningsmetod, förvaring osv. Du får pröva dig fram och lära av misslyckanden och andras erfarenheter.
 

 
På bilderna ser du olika sätt att såga upp virke och vad det får för konsekvenser. Grundregeln är att alltid försöka få stående årsringar, då rör och vrider sig träbiten så lite det går. När du sågat upp dina bitar måste du ströa dem, alltså lägga dem så att luft kan komma till från alla håll.
 

 
Definitioner
Lufttorkat virke - Virke som torkat utomhus, skyddat för nederbörd. Fuktighet på cirka 18 - 25%.
Möbeltorrt virke - Virke som torkat sakta, inomhus med en fuktighet på cirka 4 - 6% vilket är fuktigheten hos våra möbler i uppvärmda rum.
 
Marcus Samuelsson
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare