Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
»Träslagen
»Såga upp, torka
  och lagra virke

»Enkelt snickeri
»Göra egna skidor
»Korgflätning
»Björkvisp
 
»Metallarbete:
  material,
  värmebehandling,
  enkel smedja
  och varmsmide

»Göra egna verktyg
»Kniven
»Yxor
»Verktygsvård: fila,
  slipa och bryna

 
»Ull
»Ullfakta
»Spånadslin
»Textila fibrer
ȁterbruk av textil
»Nya kläder av
  gamla

»Bärkasse av tyg
»Vävning
»Kläder
»Färg ur naturen
»Läder och skinn
»Ben och horn
 
»Göra eget papper
»Allmän ellära
»Reparation av
  vitvaror
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

SPÅNADSLIN

Linet vinner alltmer terräng i det svenska odlings- och kulturlandskapet som bärare av frö, linolja och fibrer för textilt bruk. Linåkrarnas blå färg är ett vackert och skönt inslag i landskapsbilden.
 
Odling
Den bästa jorden för lin är varma, mullrika lättleror som inte innehåller allt för mycket ogräs. Skuggande träd eller häckar bör inte finnas eftersom linet vill ha mycket sol och vind.
 
Fin såbädd
Trädgårdsgödsel ska läggas ut så tidigt som möjligt om våren, 5-6 kg per 100 m2. Det blivande linfältet ska ha höstplöjts, och vid vårbearbetningen försöker man att få en så snusfin såbädd som möjligt.
 
Fin såbädd

 
Sådd
Sådden bör ske under samma tid som stråsäden. Till 100 m2 behövs 1,4 kg frö. Välta linåkern före sådden, så med bredsådd som ger jämnare och finare lin. Kratta ner fröna ca 3 cm djupt och välta lätt igen.
 
Ogräs
1-2 handluckringar behövs för att bekämpa ogräs. Linet är inte speciellt känsligt för nedtrampning, det reser sig igen. När linet har nått ca 30 cm längd kan man inte luckra längre.
 
Skörd
Linet bör skördas tidigt, vid början av frömognaden. Skörden bör ske när stjälkens färg börjar övergå från grön till gulgrön och bladen på stjälkens nedre del fallit av. Fröna i kapslarna har då en svag brunaktig färg. Man kan säga att linet är skördemoget ca 30-35 dagar efter "fullblommning".
 
Ryckningen sker för hand vid torr väderlek. Halmen ska ligga på marken 3 dagar för att "vissna". Vänd linet en gång. Jorden skall slås av från rötterna. Håll halmen rotjämn.
 
rundskylar

 
Torkning
Fälttorkningen (torkning utomhus) sker i små rundskylar med 3-5 kärvar som är 15 cm i diameter. Torkningen är klar på cirka 14 dagar.
 
Lagring
För att få väck fröna gör man en "avbankning" mot hårt underlag. I väntan på beredning lagras linhalmen väl buntat, rotjämt och torrt.
 
Beredning
Linstjälken
 
Linstjälken

 
Bastskiktet består av en rad fiberknippen som man får ut vid skäktning och häckling av linet. Fiberknippena är sammanbundna med veddelen genom ett växtlim. Vid rötningsprocessen löses växtlimmet upp.
 
Rötning
Landrötning bör göras under augusti-september. Den lämpligaste platsen är en gräsvall eller ängsmark med kort vall. Linhalmen läggs ut i långa rader i ett cirka 2 cm tunt skikt. Vänd två gånger för jämnare rötning men först efter en vecka. Vändningen görs bäst med en lång käpp vilken förs fram under halmen och "tippar över" densamma.
 
Rötningsprocessen närmar sig slutet då linhalmen antar en silvergrå färg och stjälkarna bryts lätt med en smäll. Den färdigrötade linhalmen måste torka innan buntning och lagring kan ske.
 
Kallvattenrötning kan ske i alla ej för orena vattensamlingar, sjöar och dammar. Däremot skall man inte göra det i mossvatten. Kallvattenrötning gör man på sommaren eller tidigt på hösten. Är vattnet kallare än 12 grader tar det 30 dagar eller längre, håller vattnet 17 grader eller mer tar det ca 14 dagar.
 
Linhalmen läggs buntad till rötning och ska hela tiden hållas under vatten. Ta hjälp av en planka med tunga stenar på. Akta så att linet inte blir överrötat. Se till att linet verkligen torkar innan du lagrar det.
 
Bråkning
Bråkningen av linet gör du enklast med en handbråka, som bryter sönder stjälkarna.
 
Bråkning

 
Skäktning
Vid linskäktningen avlägsnar man de sönderbrutna stjälkdelarna för att få fram en ren lintåga. Vid skäktningen används som stöd t ex en bräda ställd på kant.
Vid skäktningen får du även fram linblånor, dessa ger ett grövre garn vid spinning.
 
Skäkta

 
Häckla
Innan du kan spinna måste du häckla linet.
Linet häcklas först med en grovhäckla. sedan med mellan- och finhäckla. De bästa häckelblånorna får man från den finaste häcklan och de sämsta av grovhäcklan. Dessa bör ej blandas samman.
 
Häckla

 
Helen Titoff
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare