Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
»Träslagen
»Såga upp, torka
  och lagra virke

»Enkelt snickeri
»Göra egna skidor
»Korgflätning
»Björkvisp
 
»Metallarbete:
  material,
  värmebehandling,
  enkel smedja
  och varmsmide

»Göra egna verktyg
»Kniven
»Yxor
»Verktygsvård: fila,
  slipa och bryna

 
»Ull
»Ullfakta
»Spånadslin
»Textila fibrer
ȁterbruk av textil
»Nya kläder av
  gamla

»Bärkasse av tyg
»Vävning
»Kläder
»Färg ur naturen
»Läder och skinn
»Ben och horn
 
»Göra eget papper
»Allmän ellära
»Reparation av
  vitvaror
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

VERKTYGSVÅRD

Ett slipat och välvårdat verktyg räcker längre samt är roligt och lätt att arbeta med. När ett eggverktyg blivit slitet i eggen måste det slipas eller brynas.
 
Slipning
Vid slipning kan man använda sig av filar, slipmaskin eller slipsten. Valet är beroende på hur mycket man behöver slipa och vanan vid maskiner eller fil.
 
Filar
Är för oss ett naturligt hjälpmedlet då de är enkla att sköta och ej kräver ström. Filar finns i olika finhetsgrad, vilket utökar dess användningsområde. Svårt kan vara att få fasen rak och ej konvex.
 
Slipmaskin
En smärgelskiva roterar mycket snabbt, tar mycket och gör det fort, kräver dessutom ström. Svårt kan vara att få en rak och jämn slipfas. Lätt att bränna (blåanlöpa) eggen vilket leder till förlorad skärpa. Farlig att arbeta med.
 

 
Slipsten
Är lätt att arbeta med, men kräver på grund av fina slipkorn mera tid och tålamod. Går på ström men kan också finnas som handvevad eller fottrampad variant. Svårt att slipa mot rotationsriktningen då verktygen kan hugga fast i slipstenen. Anhåll finns att köpa till för slipning av stämjärn och hyvelstål.
 
Slipvinklar
Erfarenheten har givit vissa riktvärden för vilka vinklar på eggen som är lämpliga. Ett hyveljärn ska ha 24 grader, stämjärn för lösa träslag 20 grader och stämjärn för hårda träslag 27 grader. För den som inte är så petig kan ett medelvärde för alla eggverktyg på 25 grader duga och underlätta vid slipningen.Förutom eggvinkeln är det viktigt att själva eggen blir rak och i rät vinkel mot kanten. Efter slipningen uppstår en råegg eller ett "skägg" vilket tas bort genom bryning.
 
Bryning
För att bryna krävs brynstenar i olika "grovlekar", lämpligen grov, mellan och fin. Det grova och mellan finns ofta på samma bryne som vändes efter behov. Carborundum är bra att börja med. Det fina brynet är en dyr men uppskattad investering, satsa på kvalité. Att rekommendera är en fin Arkansassten eller ett litet Japanskt vattenbryne.
 
Brynsten

 
Att bryna
Brynstenen fuktas med olja, vatten eller saliv vilket fungerar som putsmedel och för bort sliprester. Utnyttja hela brynet annars uppstår gropar och ojämnheter snabbt. Ojämna brynen kan slipas jämna mot en cementplatta eller liknande. Montera dina brynstenar på vars en bräda som i sin tur kan spännas fast på ett bord eller i hyvelbänken.Torka av stenarna noga efter varje användning.
 
Bryning går att göra på flera olika sätt, vanligast är i cirkelrörelse mot eller från kroppen, eller i en rak sliprörelse över hela brynet. Vilken eller vilka metoder du väljer att använda är beroende på dig och dina förutsättningar, kravet bör dock vara att verktygen blir vassa.
 
Jan Gustafson-Berge
Marcus Samuelsson

 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare