Hushålla med jordens resurser,
Ekologi börjar hemma och Samtal för en hållbar framtid

Studiematerial om klimathotet och dess lösningar för allmänheten – medborgare, politiker, företagare. Materialet utgår från helhetssyn med systemperspektiv och betonar konkreta handlingar idag som steg för steg för oss mot ökad klimatsäkerhet, hälsa, resiliens och fossilfrihet 2030. Gratis nedladdning. Välkommen!

Snabbt fördjupa din förståelse för vår tids största utmaning

Grundbok för klimat/hållbarhetskurser

Samtal för en hållbar framtid: faktablad med länkar för specifika frågor

Andra resurser


Grundboken på engelska:


Recensioner av Hushålla med jordens resurser

Hur man bättre kan tillvarata jordens sinande resurser genom att utveckla ett mer personligt ansvar... konkret handling i ljuset av senare års forskning... pedagogiskt...vänder sig till en bred läsekrets...kort, koncist, läsbart. Bibliotekstjänst 2013 (Nils-Olof Bjellvi).

Recensioner av Ekologi börjar hemma

Massor av praktiska råd och lösningar. Må Bra

Enkelt, opretentiöst och utan fördömanden, uppmuntrar till att finna egna vägar. Miljömagasinet

Optimistisk, inga pekpinnar. ICA Kuriren

 —Den mest genialt enkla och konkreta vägledning i praktisk ekologi som kommit ut på svenska...borde spridas i massupplaga, inte minst till barn. Bibliotekstjänst, 1995.

En oumbärlig guide till lågresurs livsstil. Friends of the Earth, Scotland, 2006.

Den bästa boken hittills om hur leva grönt...gör hela ämnet mycket klart och förståeligt. Permaculture Magazine UK, 2005.

Inspirerande...inom minuter hade jag satt igång med förändringar! Green Parent Magazine, UK, 2005.

Archie Duncanson. Pensionerad systemanalytiker, lärare, skribent. Arbetar ideellt för en hållbar, frisk och rättvis värld. Skolor och bibliotek kan få överexemplar av Hushålla med jordens resurser gratis--kontakta mig. Medlem i Klimataktion, Klimatriksdagen, Naturskyddsföreningen, Sigtuna Exergiakademi. Website in English: www.alternativ.nu/ecologybeginsathome.

Copyright oktober 2019 Archie Duncanson, Pokalvägen 6, SE-117 40 Stockholm, Sverige. duncansonian[snabbela]yahoo.com. Såettfrö förlag.