bokomslag fram

Litteratur för vidare läsning
Litteraturen nedan indelas efter kapitlen i Hushålla med jordens resurser.bokomslag
              bak

Hem

Ladda ned kursmaterial

Energisnålmatlagning

Litteratur

Archie foto


Kapitel 1. Planeten jorden: vårt hem
Här studerar vi den stora resursproblematiken i historisk blick och i nutid. Många fler referenser hittar du på
Omställning Sigtunas sidor Studieresurser: Planetens gränser,
Studieresurser: Tillväxt och Studieresurser: Miljöhistoria. För lösningar, se Kapitel 9 nedan.

Planetära gränser är ett nyckelbegrepp som liksom ekologiskt fotavtryck ställer människans resurs- och miljöbelastning i förhållande till vad naturen tål. TED video (18 min) Johan Rockström.   Wikipedia: Planetary boundaries.

Att svära i kyrkan: tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet, Katarina Bergvall, Stefan Edman, Christer Sanne, Anders Wijkman m fl, 2013.

Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot, Tom Butler (red), 2015. Recension 1. Recension 2. Starka bilder över planetens hälsa. Ett klart rop för nedtrappning.

Hungerns planet, Lester Brown, 2013 (pdf). Befolkningsökning och ökande konsumtion sätter press på världens resurser och skapar konflikt. Lösningen: förnybar energi, resurshushållning, minskad konsumtion samt minskat barnafödande. Slide presentation. Tidigare böcker: Civilisationens väg (pdf), 2011, Plan B 4.0 (pdf), 2010.

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jörgen Randers, 2012, Romklubben, medförf. till Tillväxtens gränser.  Sammanfattning. Första kapitletScientific American. The Next 40 Years (video lång). The Next 40 Years (video kort). Video 2015 (35 min) Bokens hemsida.

Extracted: How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering the Planet, Ugo Bardi, Club of Rome, 2014. Club of Rome sida med video. Lösningar: resurseffektivitet, återvinning.

Peeking at Peak Oil, Kjell Aleklett, 2012. Grundbok om oljetoppen av världsledande Uppsala forskare. Alekletts blogg. Föreläsning Stockholm 8/11/2012 (24 min).

Kollaps, David Jonstad, 2011. Populär redogörelse för bl a oljetoppen samt forskare Jared Diamond (se nedan Collapse) och Joseph Tainters teorier kring historiska samhällskollapsar.
 

Cannibals and Kings, Marvin Harris, 1977. Hur mänsklig kultur och sätt att organisera samhället uppstår som en anpassning till rådande ekologiska villkor, framförallt tillgången till mat. Befolkningstryck framkallar intensifierad matproduktion, vilket tär på resurserna som leder igen till svält. Mycket tänkvärd av en pionjär inom kulturantropologi! Recension (pdf).

Collapse: How societies choose to fail or succeed, Jared Diamond, 2005, rev 2011. Hur tidiga samhällen kollapsade pga klimatförändring, överuttnyttjade resurser och dåliga beslut. Synopsis. Slutsåld på svenska Undergång (2006). Jared Diamond: Why do societies collapse? (film, 18 min TED Talk). Artikel The Worst Mistake in the History of the Human Race.

Skuld: de första 5000 åren, David Graeber, 2013. Antropologen och aktivisten Graeber berättar hur vårt naturliga sociala beteende förvandlas av skuld, pengar och ränta till inhumant hårdhet och våld mot varandra i det anonyma moderna samhället. Recension DN. Recension.
 
Myten om maskinen, Alf Hornborg, 2012. Hur industrialisms
maskiner, teknik och konsumtionskultur bygger på billiga råvaror från "tredjevärlden", dvs på en ojämn/orättvis värld. Recension.

The Fates of Nations: A biological theory of history, Paul Colinvaux, 1980. Hur människans förökningsstrategi ("ha så många barn som du har råd med") leder gång på gång genom historien till överbefolkning och aggression mot grannländer för att skaffa fler resurser. Skriven av en framstående ekolog som studerat historien från Perserna fram till nutiden.

Någonting är nytt under solen. 1900-talets miljöhistoria. J.R McNeill, 2003. Hur problem uppstod i olika länder allteftersom människor industrialiserade, städer växte och befolkningen exploderade. Exemplen omfattar hela världen från Europa till USA till Japan m fl länder. Utmärkt. Synopsis.

Water: a natural history, Alice B. Outwater, 1996. En pedagogisk berättelse om Nordamerika efter Européernas ankomst, hur ekosystem interagerade, hur männsikan ändrade dessa när samhället växte och konsekvenserna. Berikande miljöhistoria. Synopsis.

The Forgotten Pollinators, Stephen L Buchmann, Gary Nabhan, 1997. Om insekternas livsviktig funktion för resten av ekosystemet. Belyser mångfaldens betydelse för arternas resiliens och överlevnad och hur hela ekosystemet hänger ihop i ett komplext nätverk.

The Thinking Persons Guide to Climate Change, Robert Henson, 2014. Bästa allt-i-en bok om klimatförändring med många pedagogiska bilder och diagram. Läsbar av såväl nybörjaren som den som vill få en djupare förståelse. Författaren arbetar vid klimatforskningscentret UCAR i USA.

The Long Thaw: How Humans Are Changing the Next 100,000 Years of Earth's Climate, David Archer, 2010. Klimatuppvärmning och havets höjning slutar inte vid sekelskiftet utan fortsätter flera tusen år in i framtiden. Nykter eftertanke från en respekterad forskare.

Realclimate.org, klimatforum med ingående vetenskaplig diskussion och förklaringar av respekterade klimatforskare. Förutom ingående bloggdiskussion så finns också en "klimatskola" för nybörjare.


Kapitel 2. Maten: vår viktigaste resurs

Morgondagens jordbruk: med fokus på Östersjön, Artur Granstedt, 2012. Utmärkt systemperskpektiv kombinerad med ekonomisk lönsamhetsanalys för jordbrukaren. Recensat av boken. Recensat av författarens huvudtes, att ett ekologiskt balanserat jordbruk kan vara lönsamt. Boken finns även på engelska Farming for the Future. Presentation på engelska (pdf).

Ekeby gård, SLU forskningsgård i Roslagen. Forskar och experimenterar med att driva en gård ekologiskt samt helt fossilfritt, bl a med hästkraft i stället för traktorer. Framtidens jordbruk (presentation), Mats Olsson, Kristina Belfrage. Integrating Food Production and Biodiversity, Kristina Belfrage, 2014. Svt intervju.

How the choice of biofuel system in a small-scale Swedish organic farm affects food production and NPK balance, Shesti Johansson et al, 2013. Impact on food productivity by fossil fuel independence – A case study of a Swedish small-scale integrated organic farm, S. Johansson et al, 2012. Sammanfattning. Sammanfattning-2.

Save and Grow, 2011. FAOs bok om hur man kan intensifiera jordbruket genom hållbara metoder för att mäta den växande befolkningen. Kännetecknas av småskalighet, sparat utsäde, blandat djur/grödor/skogsbruk mm. (gratis online i html).

Svart jord, Gunnar Lindstedt, 2008. Om jordbrukets oljeoberoende och hög resurskonsumtion idag och samhällets anpassning med många fler som bor och jobbar på landet i en framtid med dyr olja. Recension av Svart jord. Boken Olja, 2005, om oljetoppen. Recension av Olja.
 
Good Food for Everyone Forever, Colin Tudge, 2011 och Feeding People is Easy, Colin Tudge, 2007. Hur småskalig familjejordbruk med både grödor och djur ger matsäkerhet, arbetstillfällen, hälsoriktig mat och löser de flesta problem som storskalig industrijordbruk för med sig. Läs artikeln Feeding People is Easy på www.colintudge.com.

Sowing Seeds in the Desert, Masanobu Fukuoka, 2012. Om att återställa världens öknen till produktiva skog och odlingsmark, utan konstbevattning. Av författaren till The One Straw Revolution. Fukuoka är praktiskt vetenskapsman men menar att vi måstse se oss själva som en del i naturen, samarbeta med naturen och bidra till helheten, inte kriga emot.

Den Hemliga Kocken, Mats-Eric Nilsson, 2009. Avslöjanden om vad "hemlagad" fabriksmat innehåller (och inte innehåller). Om modern matproduktion i rostfria blandningsfabriker där billiga ingredienser såsom socker, fett och salt ersätter dyra riktiga ingredienser såsom kött, fisk, smör och frukt och där konsistensgivare, smakförstärkare, konserveringsmedel mm tillsätts för lång hållbarhet.

Döden i gryten, Mats-Eric Nilsson och Henrik Ennart, 2010. Fortsättningen om matindustrin, hur ett fåtal stora spelare med närmast monopol styr vad vi äter både i offentliga institutioner (sjukhus, skola, vården, hemtjänst mm) och privat.

Matupproret: vägen till god och näringsrik mat på skolor, sjukhus och äldrevård, Camilla Sparring, 2010. Skriven av en riktig handlingsmänniska i Dalarna.

Makten över maten – MUDI MUMS, Miljöförbundet Jordens Vänner 2007. Förklarar hur stora multinationellaföretag har förvandlat vår mat och matvanor och hur man kan välja miljömässigt bättre och hälsosammare alternativ.

Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition, and Health, Marion Nestle, 2007. Se också Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us, Michael Moss, 2013.

Tyst hav, Isabella Lövin, 2009, om hur  utfiskning är främst en fråga om starka särintressen och fiskepolitik i EU och Sverige.

Flera resurser finns på
Omställning Sigtunas länksidor Studieresurser: MatenStudieresurser: Hälsa, Studieresurser: Jordbruk och Goda exempel: mat, jordbruk.

Kapitel 3. Konsumtion, lycka och avfall

Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050, Jörgen Larsson (red), Naturvårdsverket, 2015.

Att minksa konsumtionen (och motsvarande avfall) är i mångt och mycket en fråga om att finna sin lycka utan konsumtion. Här några populära böcker om lycka, förnöjsamhet och ett meningsfullt liv:

Jorden vi ärvde: om klimat, konsumtion och livsval, Svante Axelsson, Lasse Berg, David Berjlund,  Katarina Bjärvall, Annika Carlsson-Kanyama.
Tio tankar om tid, Bodil Jönsson.
Konsten att vara snäll, Stefan Einhorn. Om att finna lycka genom att vara en god medmänniska.
Att välja glädje, Kay Pollak. Om att se sina möjligheter och ta makten över sitt liv.
New Slow City: Living Simply in the World’s Fastest City, William Powers, 2014. Artikel. Recension 1. Recension 2.
Studieresurser: Den inre människan. Länkar till flera böcker i denna genre.
 
Lycka kan också innebära kortare arbetstid och mer välfärd i form av skola, vård, omsorg samt mer jämlikhet. Se t ex följande böcker under Kapitel 9 nedan :

Hur vi kan leva hållbart 2030 av Christer Sanne
Litet är vackert av E F Schumacher
Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Pickett

Ännu fler resurser finns på Studieresurser: Konsumtion och Goda exempel: konsumtionsvanor.

Kapitel 4. Sopor: det som ingen vill ha

Systemskissen visar i diagramformat hur vår fortsatt god hälsa är knutet till samhällets möjligheter att minska ej nedbrytbara och farliga avfall vilka annars akumulerar och stör ekosystemets funktion.

Folkhälsan. Ekosystemhälsa. Länksamlingar med fokus på hur industrisamhällets sopor stör hälsan.  

Goda exempel: avfall. Personlig omställning: avfall. Länksamlingar med fokus på lösningar.

När vinden vänder: om vikande naturresurser, ekomisk tillväxt och välfärd, Bengt Bodin, 2014. En forskares syn på hållbarhet: samhällets avfall är den begränsande faktorn. Tankeväckande  systemperspektiv. Rekommenderas alla samhällsplanerare! Recension. Recension på engelska.

Dictionary of Environmental Science and Technology, Andrew Porteous, 2008. En monumental lexikon med både data, beskrivningar och diagram över industriella processor t ex för kemikalier och avfallshantering (förbränning, deponering mm). Högt rekommenderad för klassrummet!

Kapitel 5. Energi

Goda exempel: Energi. Energipolitik och omställning på statli-g, kommunal- och privatnivåer.
Personlig omställning: Energi. Bakgrund och goda exempel på det personliga planet.

Sustainable Energy: Without the Hot Air, David Mackay, UK 2009, Cambridge. Se speciellt kapitlen 7, 9, 15, 21, 22 och appendix E och H, samt den tiosidiga Synopsis. En praktiskt, omfattande och pedagogiskt encyklopedi om energi, högt rekommenderad. Ger mycket data dels för olika hushållsapparater och konsumentprodukter av olika slag, för bilen, för flyget osv men också för energiproduktionen (olja, kol, kärnkraft, bio, vind, sol, våg mm). En tiosidig Synopsis av författaren ger en bra inledning och överblick. Ladda ned en pdf gratis. Recension.

Energy and the Wealth of Nations, Charles Hall, 2011. Ekonomisk tillväxt är helt beroende av energi från fossila bränslen. Det viktiga begreppet EROI (energi ut i förhållande till energi in) förklarar varför energi blir allt dyrare och tillväxt mindre. Föreläsningar av Charles Hall 2012. Charles A. S. Hall hemsida.

Kapitel 6. Kemikalier

Underkastelsen (film, 90 min), Stefan Jarl, 2010. Forskare berättar om de hundratals syntetiska kemikalier vi alla idag bär i vårt blod och som påverkar vår hälsa och livskvalité. Recension DN. Aftonbladet. Youtube (filmens del 2).

Makt Plast Gift & Våra barn, Ethel Forsberg, 2014. Maktspelet om kemiindustrins tillåtna tillsatser i mat, kläder mm. Artikel SvD. VVS Forum (relining).

Hälsan: ett mått på hållbarhet, P.O.Östergren, Lunds universitet. Föreläsning (30 min).

Gunnar Lindgrens hemsida, nyhetsbrev och boken Arvet. Utförliga data och reflektioner om hur kemikalier sprids i vår omgivning, bl a genom slamspridning.
 
Förgiftad: om kemikalierna i vardagen och det dolda hotet mot vår hälsa
, Rick Smith och Bruce Lourie, 2011. Om farliga kemikalier t ex ftalater, BPU, PCB etc, som finns överallt.
Toxin Toxout: Getting Harmful Chemicals Out of Our Bodies and Our World, Bruce Lourie, Rick Smith, 2014. Recension.

Dictionary of Environmental Science and Technology, Andrew Porteous, 2008. Omfattande, detaljrik, pedagogisk. En stor skatt för klassrummet med beskrivningar av industriella processor t ex för kemikalier och avfallshantering. Högt rekommenderad för klassrummet!

Environmentalhealthnews.org. Nyheter om miljögifter, kemikalielagstiftning även andra miljöhot runtom i världen. Hög kvalitet i artiklarna. Ger också ut en nyhetsbrev.

Läkare för miljön. Svenska läkares syn på miljöpåverkan på vår hälsa, med länkar.

Se också Personlig omställning: Kemikalier och Goda exempel: avfall, kemikalier, kretslopp.

Kapitel 7. Framtidssäkrad transport (bilen...)

Sustainable Energy: Without the Hot Air, David MacKay, UK 2009, Cambridge, kapitel 3, 20 och appendix A om bilen. Se mer om denna gratisbok ovan under Kapitel 5. Energi.

När vinden vänder: om vikande naturresurser, ekomisk tillväxt och välfärd, Bengt Bodin, 2014. Forskning: odlingsmarken räcker inte till både mat och biobränsle. Recension. Recension på engelska.

Food or Fuel, Shesti. Johansson, 2013. Energi från jordbruksgrodor, S. Johansson. 2013, presentation. Forskning: biobränsle kan inte eresätta allt fossilbränsle, marken räcker inte till.

Se också Studieresurser: Transport och Goda exempel: Transport.

Kapitel 8. Fritid utan att tära på jorden (flyg...)
 

Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050, Jörgen Larsson (red), Naturvårdsverket, 2015.

Your Biggest Carbon Sin May Be Your Air Travel. Diagrammet ger en slående bild av flygets stor del i det personliga fotavtrycket.

Sustainable Energy: Without the Hot Air, David MacKay, UK 2009, Cambridge, kapitel 5, 20 och appendix C om flyg. Se mer om denna gratisbok ovan under Kapitel 5. Energi.

Se också Studieresurser: Transport och Goda exempel: Transport.

Kapitel 9. Att säkra resurser för framtiden

Omställning i ett nötskal (pdf), A. Duncanson, 2016. Snabb översikt på hållbarhetens byggstenar.
Systemskissen visar hur hållbar utveckling är en fråga om både resurser, stabil befolkning, hälsan och minskat avfall från industrisamhället.
Hållbara utvecklingsmål. Förslag till struktur på/prioritering av kommunens mål. Diskussion. (pdf).

Folkhälsan. Ekosystemhälsa. Länksamlingar med fokus på hur vår hälsa och naturens hälsa kan bevaras i friskt och resilient tillstånd för en hållbar utveckling

Hur vi kan leva hållbart 2030 (pdf), Christer Sanne, 2012, Naturvårdsverket. Skiss för en hållbar framtid med god levnadsstandard och välfärd. Slide presentation. Artiklar. Föreläsning, Steg3, 2014. Essä Mitt Europa.

Klimatet och välfärden–mot en ny svensk modell, Staffan Laestadius, 2013. Skiss till industrins omställning styrd av staten via långsiktiga policy, skatter mm. RecensionKTH intervju. Videointervju. Laestadius ppt. Krönika 2010, Global utmaning. Föreläsning ABF huset 30/10/2013. SvD 28/11/2013.  

Sustainable development goals, FN. Sustainable development goals, IGBP 2013. Rockström TED-talk 2013. Indicators and Monitoring 2015. Griggs, 2013, Nature. SDG-diagram 2013. Griggs, sammanfattning.

Doughnut Economics. Kate Raworth, ekonom, förklarar hur hållbarhet och jämlikhet både kan nås.

Klimatomställning Göteborg 2.0: Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar (pdf), Mistra Reports 2014:02. Artikel. Föreläsning (20 min). Presentation. Hemsida. Hur en stad tänker gå tillväga.

Change the Story, Change the Future: A Living Economy for a Living Earth, David Korten, 2015. Sammanfattning. Video. Essä. Artikel. Se även andra Korten böcker.

Ruralisation with Eco-Units, Folke Günther, (ppt). Hur kretsloppet från jordbruk till människans mat och tillbaka till jordbruket kan göras billigt och säkert genom decentraliserade städer.

Jämlikhetsanden: därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen, Richard Wilkinson, Kate Pickett, 2009. En vetenskaplig förklaring till varför man trivs bättre och har bättre hälsa i mer jämlika samhällen t ex i Norden. Föreläsning. Recension DN. Aftonbladet, Socialmedicinsktidskrift.

What Then Must We Do?, Gar Alperovitz, 2013. Hur lokala institutioner med lokalt ägande kan stödja kommunal utveckling, stärka demokratin och främja hållbarhet.  RecensionArtikel. Intervju (10 min) Community-Wealth.org. Democracycollaborative.org.

Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution, Marjorie Kelly, 2012. Om olika former för lokalt ägande av företag med många goda exempel samt analys av lämplighet för olika ändamål. Författarens hemsida med länkar till recensioner.

Tillväxt till varje pris, Mikael Malmaeus, 2013. Intervju. Recension. Ekonomi utan tillväxt (pdf), 2011. Uppsats (pdf), 2010. Forskning visar att förkortad arbetstid kan ge låg arbetslöshet och en stabil ekonomi. Artikel GP. Recension. IVL

Enough Is Enough: Building a Sustainable Economy in a World of Finite Resources, Rob Dietz, Dan O’Neil, 2013. Omställning till en stabil och jämlikare ekonomi med jobb för alla. Slide- och videopresentationer om bokens budskap från CASSE.

Färre människor på jorden: hur naturresurserna räddas och alla får chansen till ett bra liv, Lars A Boisen, Karl-Erik Norrman, 2012. Minskad befolkning hjälper ett samhälle bli mer hållbart och friskt.

Litet är vackert: ekonomi som om människor betydde något, E. F. Schumacher, 1975 (och andra böcker av författaren). Klassiker om hur småskalig industri och lokal verksamhet ger oss meningsfulla jobb, samhörighet och sammanhang som en globaliserade ekonomi inte kan ge. Small is Beautiful.

Lessons of the Loess Plateau (film 52 min), John Liu, 2012. Inspirerande exempel från Kina. Hope in a Changing Climate (film 29 min). Andra film av John Liu (gratis). Green Gold (48 min) John Liu förklara hur jordens ekosystem kan återställas och samtidigt ge jobb och mat för miljoner. Kurs Endangered Ecosystems med John Lius filmer

Goda exempel: samhället som helhet,
Studieresurser: att mäta välfärd (BNP, GPI med flera mått)
Studieresurser: ekologiskt fotavtryck.
Se också böcker i listan Litteratur.


Copyright april 2016 Archie Duncanson, Pokalvägen 6-5tr, SE-117 40 Stockholm, Sverige. duncansonian++snabbela++yahoo.com.