bokomslag fram

Hushålla med jordens resurser
Ställ om i kommunen, på arbetet och i vardagen för
en frisk, trygg, klimatsäker och hållbar framtid

 • Grundbok för samtal om en hållbar framtid. Gratis pdf.
 • Förbereder för framtidsplanering och hållbarhetsarbete
 • Vägledning för nya kulturnormer som bevarar resurser, bejakar liv
 • Utvecklar helhetstänkande och ansvarstagande
 • Uppmuntrar kreativitet, stimulerar till konkreta handlingar
 • Fördjupar visionen om det vi alla vill: en trygg, hälsosam och hållbar framtid för kommande generationer. Ladda ned kursmaterial
bokomslag
       bak

Hem

Ladda ned kursmaterial

Energisnålmatlagning

Litteratur

Archie foto

Varför hushålla med resurser?
Vi är många här på jorden, resurserna är begränsade och vissa av dem håller på att ta slut, vilket leder till ökad fattigom, resurskonflikter och en instabil värld. Samtidigt försämras naturens och människans hälsa alltmer av industrisamhällets växande avfall, bl a koldioxidutsläppen som försurar havet och värmer planeten. Att värna resurser är att värna hälsan och välståndet och i längden säkra vår överlevnad. Se faktabladet Systemskissen.

Vad kan "lilla" jag göra, jag är ju bara en bland miljarder?
Gräv där du står! Man kan inte ändra på andra, men väl på sin egen resursförbrukning och livsstil. När man har ändrat på sig själv så är man ett positivt exempel som andra kan följa. Läs mera på s 6-7 i häftet Omställning i ett nötskal eller gå på djupet i boken Hushålla med jordens resurser (pdf 89 A5-sidor).

Måste inte politiker, företagare, facken m fl ta sitt ansvar och gå före?
Vare sig man är beslutsfattare eller privatperson så krävs alltid mod att ifrågasätta, experimentera och förändra. Varje person som utprovar något nytt är en ledare och förebild--i sitt arbete, sin politik eller sin vänkrets. Varför vänta med något som man vet är rätt? Se t ex faktabladet Flygresor eller stabilt klimat?. Framtiden skapas av oss varje dag! Men partiernas politik ligger långt efter dem 10% per år minskningar som behövs, se analyser inför valet 2018 av bl a Klimataktion, Naturskyddsföreningen, WWF/Föräldravrålet och Supermiljöbloggen.

Hur förändrar vi vårt samhälle mot en ljusare, friskare, klimatsäkrare framtid?
Genom många ändringar, små som stora, steg för steg, alla i riktningen mot mindre konsumtion och mindre avfall samtidigt som vi återställer och bygger upp natursystem såsom skog, fisk, vatten och klimatet. Se häftet Omställning i ett nötskal samt faktabladen Hållbarhet, hälsa och tillväxt och Varför vänta? Konkreta åtgärder för ett klimatsäkert Sverige. Boken Klimatet och omställningen (Staffan Laestadius 2018) skissar hur Sveriges olika sektorer (transport, energi, bostäder m fl) kan förändras för att nå Parisavtalet. Andra viktiga böcker är Ekonomi för Antropocen (Malmaeus), Donutekonomi (Raworth) och Come On! (Wijkman). Se också bortombnptillvaxt.se och Literature.

Vilka mål och planer finns?
Ingen hittills har någon heltäckande plan för att nå Parisavtalet eller klimatsäkerhet. Klimatpolitiska Rådet har till uppgift att utarbeta en klimatplan för Sverige (Rådet började januari 2018). 2030-sekretariatet och en del andra har kommit längre med konkreta planer. En del kommuner ligger dock före, se bl a Klimatkommunerna och Hållbara kommuner. Diskussionsbladet Hållbara utvecklingsmål ger en översikt av olika existerande mål tillsammans med ett förslag om att prioritera klimat, hälsa och beredskap före tillväxt. Faktabladen Bygg ut Arlanda eller rädda klimatet? och Hållbara städer--några reflexioner ifrågasätter slentriantänkande i tillväxtplaner som går rakt emot det viktigaste för överlevnad: klimatsäkerhet, beredskap, hälsa och att bevara starka ekosystem.

Lärande förebilder?
Vi får också lära genom att göra och se vad som ger bra resultat. Det finns många "goda förebilder", se bl Frön för framtidenEcologylinks och boken Drawdown (Hawken). Vi kan börja med oss själva, arbeta sedan med kommunen/stadsdelen, Sverige och EU - alla insatser på alla nivåer behövs.

När ska vi börja?
Forskare är överens: för att nå Parisavtalets mål ska koldioxidutsläppen minskas i en takt av ca 10% per år från och med nu. Många har redan tagit små steg men nu är det dags att satsa mot detta djärvare mål både personligen, på jobbet och i politiken. Parisavtalet 2015 samt FNs hållbarhetsmål (SDGs) ger oss ju en vision med hopp. Men det ligger på oss att omsätta dessa visioner i konkreta, kraftfulla handlingsplaner med mätbara mål och brett stöd mot 10%-målet. Vi vill ju LYCKAS bevara vår hälsa och vårt välstånd i ett klimatsäkert Sverige, eller hur?

Välkommen att ladda ned studiematerial för en hållbar framtid!

Böcker och studieplan

 • Hushålla med jordens resurser (pdf 45 A4-sidor). Systematisk genomgång av vår påverkan på planeten så att vi kan tänka och handla klimatsmart, hälsosmart och med vördnad för naturen. Pdf-en är gratis. Skolor/bibliotek kan få den tryckta boken gratis--kontakta författaren.
 • Ekologi börjar hemma (pdf 35 A4-sidor). Text och bilder från 1990 uppdaterad 2011. Mindre systematisk än Hushålla med jordens resurser men desto mer lättläst.
 • Studieplan för kursledare. (16 s) Handledning med bl a diskussionsfrågor och länkar (2014).

Faktablad och häften

Andra resurser


Det finns också material på engelska:


Recensioner av Hushålla med jordens resurser

—Hur man bättre kan tillvarata jordens sinande resurser genom att utveckla ett mer personligt ansvar... konkret handling i ljuset av senare års forskning... pedagogiskt...vänder sig till en bred läsekrets...kort, koncist, läsbart. Bibliotekstjänst 2013 (Nils-Olof Bjellvi, BTJ-häfte 13111226). Bibliotekstjänst ombesörjer urval och distribution till svenska bibliotek.

Recensioner av föregångaren "Ekologi börjar hemma"

—Massor av praktiska råd och lösningar. Må Bra

—Enkelt, opretensiöst och utan fördömanden, uppmuntrar till att finna egna vägar. Miljömagasinet

—Optimistisk, inga pekpinnar. ICA Kuriren

—Oemotståndliga illustrationer, läste det rakt av. Rodale Institute, USA 

—Liknar inga andra miljöböcker, som ett äventyr. Mersmak

 —Den mest genialt enkla och konkreta vägledning i praktisk ekologi som kommit ut på svenska...borde spridas i massupplaga, inte minst till barn. Bibliotekstjänst, 1995.

—Den viktigaste bok varje medborgare på planeten kan läsa, otroligt klar och enkel, enormt uppmuntrande, sprängfylld med kreativitet och upptäckarglädje. Pierre Pradervand, författare till The Gentle Art of Blessing, 2009.

—En oumbärlig guide till lågresurs livsstil. Friends of the Earth, Scotland, 2006.

—Lättläst, en praktisk liten bok. Archie utnyttjar valen han gör för att förändra världen. The Environment Centre, Swansea, Wales, 2009

—En ovärderlig guide till att minska sin belastning. Environment Magazine, UK, 2006.

—Den bästa boken hittills om hur leva grönt...gör hela ämnet mycket klart och förståeligt. Permaculture Magazine UK, 2005.

—Inspirerande...inom minuter hade jag satt igång med förändringar! Om du har svårt att övertyga andra i familjen, kan denna boks icke-pekpinnemetod vara det rätta! Green Parent Magazine, UK, 2005.

Archie Duncanson. Master of Science i operationsanalys (systemteori, matematisk modellering, statistik), University of California at Berkeley, Los Angeles samt Stanford University, 1964-1968. Arbetar idag ideellt och utvecklar läromedel för en hållbar, frisk och rättvis värld.

Copyright december 2018 Archie Duncanson, Pokalvägen 6-5tr, SE-117 40 Stockholm, Sverige. duncansonian+++snabbela++yahoo.com. Såettfrö förlag.