Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
»Hushållskemikalier
»Tvätt
»Disk
»Städgrejor från
  naturen

»Papper
»Tygblöjor
»Färger och
  målningsteknik

»Alternativ till
  apparater

»Behövs motor-
  gräsklipparen?

Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

TVÄTT

Det finns inga miljövänliga tvättmedel, låt oss i stället tala om mindre miljöbelastande. För att ett tvättmedel ska kunna anses vara mindre miljöbelastande ska inte något av de tre stadierna; produktion, konsumtion eller kassation (avfall) belasta miljön (på annat sätt än vad tekniken erbjuder för minsta möjliga miljöförstöring) varken i naturen eller i arbete med produkterna.
 
Individers hälsa ska inte påverkas negativt. Det är viktigt att tvättmedlen bryts ned snabbt och fullständigt när de släpps ut efter tvätt. De flesta tvättmedlen som står på hyllorna i butikerna innehåller skadliga ingredienser som bryts ned långsamt eller inte alls. Använd inte sådana tvättmedel!
 
Dosering och avhärdning
Dosera rätt, ta gärna mindre än vad som står på förpackningen. Överdosering tvättar inte renare!
 
I Sverige har vi mjukt vatten nästan överallt. Skåne, Gotland, Öland, Uppsala, Östhammar, Siljansbygden och några andra platser med kalkgrund har hårt vatten. De vattenavhärdare som ingår, ofta fosfater, är alltså onödiga utom i undantagsfall. De är nästan alltid skadliga och dessutom är de ju inte gratis. De alternativa, mindre miljöbelastande, tvättmedlen blir ofta billigare per tvätt än de konventionella tvättmedlen.
 
Det finns en del fabrikat med så kallad byggsatsprincip där det vid behov går att tillsätta vattenavhärdare, blek- och fläcksalt.
 
Påverka din butik
Det är inte längre så svårt att få tag på alternativen. Tala med personalen i din vanliga affär om att de ska börja sälja bra grejor. Ställ krav!
 
Det blir rent!
De textilier som tvättats i konventionella tvättmedel brukar uppföra sig lite konstigt i början vid övergång till alternativa medel. Gamla fläckar återuppstår i takt med att det nya tvättmedlet börjar tvätta och inte som de tidigare tvättmedlen "måla över" smutsen. De gamla tvättmedelsresterna ska tvättas bort vilket kan ta tid. Ibland ser det ut som om det inte blir riktigt rent men håll ut, vänta och se, efter några tvättar har kläderna återfått sin verkliga renhet.
 
Onödiga kemikalier
Kemikalier som inte ska ingå i tvättmedel:
 
EDTA hjälper till med bland annat vattenavhärdningen och fungerar som stabilisator. EDTA binder tungmetaller. Det är biologiskt stabilt och bryts inte ned i reningsverk eller i sjöar.
 
Enzymer bryter ned proteinet i bl a mjölk, ägg och blod. Enzymer kan framkalla allergier och andningsbesvär. De kan även bilda dioxiner tillsammans med väteperoxider och klorfenoler.
 
Fosfater används som vattenavhärdare, de binder kalk och metaller. De orsakar ökad algtillväxt. Algerna förbrukar mängder av syre när de bryts. Fosfaterna hanteras på ett kostsamt sätt i en del reningsverk. Fosfor är ett ämne som finns i begränsad utsträckning och behövs till annat än tvättmedel.
 
NTA är ett fosfatersättningsmedel som binder tungmetaller och gynnar algtillväxten. NTA är en svårhanterlig miljöbov.
 
Optiska vitmedel (FWA) är ungefär samma sak som målarfärg, det blir ett skikt på och i textilierna som bryter bland annat det ultravioletta ljuset till synligt vitt ljus så att vita tyger verkar vitare. FWA kan ge hudirritationer och misstänks vara cancerframkallande. De bryts ned långsamt, eventuellt inte alls.
 
Parfymer ingår i många medel, de utlöser allergier och testas ofta på djur.
 
Perborater ingår i blekmedel. Perboraternas syre frigörs när tvättvattnet värms till >60 grader, med TAED redan vid 40 grader. Syret oxiderar/fräter bort färgen på smutsen och även färgerna och textilfibrerna på tygerna. Efter urfällningen blir det giftiga ämnet bor kvar. Blekmedel ska inte ingå som standard i tvättmedel. Ett bra alternativ till perborater är perkarbonater som tillsätts separat vid behov.
 
Polyakrylater är en sorts plast som inte bryts ned om den inte är förestrad. Polyakrylsyra och polykarbo-xylater är andra namn på den här speciella plasten som fungerar som en fosfatersättare. Vanligast är de icke förestrade polyakrylaterna som bl a ökar volymen av avloppsslam.
 
Tensider är viktiga, det är de som är aktiva med att ta bort smutsen. Det finns över 2500 sorters tensider, en del är bra, andra är dåliga eftersom de inte bryts ned fullständigt utan bildar mycket giftiga produkter. Tensider minskar vattnets förmåga att ta upp syre. Här är exempel på några tensider som inte ska ingå i tvättmedel:
LAS, linjära alkylbensensulfonater. APE, AFE, alkylfenoletoxylater eller nonylfenoler.
Alla katjonaktiva tensider är skadliga, de ingår ofta i skölj- och antistatmedel. Använd inte sköljmedel!
 
Zeoliter är ett för Sverige relativt nytt alternativ till fosfater. Det är ett aluminiumsilikat, en sorts lera. Det finns risk för att aluminium fäller ur vid pH-värden lägre än 5. Aluminium är giftigt och kan leda till Alzheimers sjukdom, muskelsjukdomar m m. Problem med slam från zeoliter har påvisats. Zeoliter tros även vara cancerframkallande. Det finns flera olika tillsatsämnen till zeoliter vilka ofta är skadliga.
 

 
Var kritisk
Många nya tvättmedelsmärken dyker upp i affärerna och vid direktförsäljning. Några skryter med sin miljövänliga inriktning. Se upp, läs noga på paketen och var kritisk. Om du är osäker på innehållet i ett tvättmedel - köp det inte!
 
Falsk miljömärkning
VARNING! Det finns många "miljömärkningar" av varor. Ingen märkning har hittills visat sig vara tillförlitlig; den mest utbredda "BRA MILJÖVAL" godkänner t ex en del tvättmedel trots att de innehåller skadliga ämnen. På Naturskyddsföreningens lista (april 1992) finns 40 tvättmedel uppräknade varav endast 7 verkligen är bra miljöval. Dessutom saknas på listan 5 av de från miljösynpunkt allra bästa tvättmedlen. Även den statliga "svanmärkningen" blir ett "falskt" märke.
 
Fläckborttagning
En del fabrikanter har gjort speciella fläckborttagningsmedel. De flesta har visat sig vara dåliga från miljösynpunkt. Andra fabrikanter vill att vi ska "ösa på" med tvättmedel just på fläcken och sedan tvätta som vanligt. Detta kan vara en enkel och bra metod om doseringen för hela tvätten följs och naturligtvis om tvättmedlet är av mindre miljöbelastande sort.
 
Ett annat väl beprövat sätt är att gnida lite med en fuktad tvål just på fläcken eller på den envisa randen på skjortkragen. Det finns olivtvålar som fungerar bättre än superpreparaten. Det allra viktigaste är att behandla fläcken på fläcken, dvs omedelbart. Blötläggning i kallt vatten kan räcka ibland.
 
Vattenavhärdning
Genom att avhärda vattnet (göra det mjukare) kan fosfater och fosfatersättningsmedel undvikas. Med jonbytaraggregat tas hårdheten i form av kalk bort innan vattnet kommer in i tvättmaskinen. Sådana aggregat finns att köpa och är ganska lätta att använda. Reaktiveringen görs med koksaltlösning och "baklänges" spolning. Urfällningen blir kalk och salt.
 
Bernt Löf
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare