Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
»Hushållskemikalier
»Tvätt
»Disk
»Städgrejor från
  naturen

»Papper
»Tygblöjor
»Färger och
  målningsteknik

»Alternativ till
  apparater

»Behövs motor-
  gräsklipparen?

Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

BEHÖVS MOTORGRÄSKLIPPARE?

En nybliven tomtägare ställs ganska snart inför frågan vilket redskap som behövs till gräsklippning. Utbudet av motorgräsklippare är stort och många faller för reklamen. Sen kommer kanske ångern då man inser att man fått en svårstartad och skötselkrävande maskin som även konkurrerar om utrymmet i garaget.
 
Teknikfixering
Teknik är fascinerande och inte minst maskinteknik blir för många ett övergripande intresse. Drömmen om den egna täppan har mer blivit drömmen om motorgräsklipparen, snöslungan och motorsågen. Ofta ägnas själva redskapet ett större intresse än metodik och resultat. Skillnaden i standard mellan en gräsmatta som är klippt med valsklippare och en som är klippt med rotorklippare ser man inte. Däremot anses det betydligt viktigare om gräsklipparen är självgående eller åkbar.
 
Handjagare
Morotgräsklippare har blivit något av statussymbol eller helig ko som står över lönsamhet, säkerhet och miljöaspekter. Jag anser att de inte är värda denna position och de kan med fördel ersättas av vanliga handjagare som är ett både bättre och billigare alternativ.
 
Överkapacitet
En lidingöbo frågade en gång vilken motorgräsklippare jag ansåg att han skulle köpa. På sin nyförvärvade tomt hade han en 36 kvadratmeter stor gräsyta. Då jag rådde honom att skaffa en handmaskin såg han närmast förolämpad ut. Han köpte en självgående klippare som han körde i åttor runt de fyra fruktträd som planterats i gräsmattan. Det såg minst sagt bedrövligt ut och blev inte bättre när han bytte upp sig till en större maskin. Då var tre av träden döda av barkskador som klipparen åstadkommit.
 
Under det överlevande trädet stod den omhuldade gräsklipparen under en presenning, väl synlig inifrån vardagsrummet. Den var för bred för husets dörrar men den passade bra under trädet för det var säkert det mest uppskattade inslaget i den trädgården.
 
Säkerhet
Säkerhetsaspekter som i andra sammanhang är viktiga bortses ofta ifrån helt och hållet vid maskinköpet. Trots branschens ambitioner att göra klipparna säkra måste de fortfarande betraktas som farliga redskap. De många olyckor som sker uppmärksammas sällan. Det är endast när någon känd person skadar sig på sin gräsklippare som allmänheten får en påminnelse.
 
Miljö
Miljöaspekter bör också beaktas vid val av gräsklippare. även den mest engagerade miljöaktivist glömmer lätt sina ideal då broschyrerna lockar med produkter i granna färger och redovisar deras effektivitet i lockande ordalag. Förbränningsmotorer är miljöbovar som förorenar luften, utsätter omgivningen för störande buller och bidrar till sopberget.
 
Ljudterror
Buller från gräsklippning är ett påtagligt miljöproblem. Det är väl känt att det utgör en stor påfrestning på grannsämjan. Otaliga ärenden i villaägareföreningar handlar om just detta. Ändå har antalet motorgräsklippare ökat kraftigt och bullerproblemen har på något sätt accepterats som ett nödvändigt ont. En lugn och rofylld atmosfär är en viktig kvalitet i ett bostadsområde. Det skapar trivsel och ökar vårt välbefinnande.
 
Avfallsproblem
Efter i genomsnitt sju år är motorgräsklipparen slut och behöver bytas. Oftast med olje och bensinrester lämnas maskinen som grovsopa. Problemet är nu överlämnat till samhället som kämpar med sitt sopberg medan maskinägaren i godan ro kan ägna sig åt en ny klippare, till glädje för honom själv men till förtret för andra.
 
Motorgräsklipparna är ett av de miljöproblem som kan åtgärdas med en liten uppoffring. De är diskutabla ur ekonomisk, arbetsteknisk och miljömässig synpunkt. Jag hävdar att ungefär hälften av alla motorgräsklippare i villor och radhus borde ersättas med vanliga handklippare.
 
Sune Lindgren
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare