Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
»Hushållskemikalier
»Tvätt
»Disk
»Städgrejor från
  naturen

»Papper
»Tygblöjor
»Färger och
  målningsteknik

»Alternativ till
  apparater

»Behövs motor-
  gräsklipparen?

Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

HUSHÅLLSKEMIKALIER

I Sverige finns uppskattningsvis 20 000 kemiska ämnen. De 2000 vanligaste ämnena ingår i de uppemot 70 000 kemiska produkter som säljs i Sverige. I Kemikalieinspektionens produktregister fanns i början på år 1990 omkring 60 000 produkter och 3000 företag registrerade.
 
Kemikaliemissbruket
Ingen vet hur stor den totala mängden använda kemikalier är. Bara en bråkdel av de kemiska produkterna är hittills undersökta och hur många människor som skadas och dör av giftiga kemikalier är okänt.
 
Den kemiska industrin med sina kemister är mycket skickliga på att framställa olika kemikalier för alla möjliga och omöjliga ändamål. Tyvärr är skickligheten inte alltid förenad med tillräcklig kunskap om hälso- och miljörisker. Hade den önskedrömmen varit verklighet skulle många giftiga kemikalier aldrig ha kommit ut i samhället.
 

 
Döden i städskåpet
I vår renlighetsiver flyttar vi bara smuts och giftiga kemikalier från ett ställe till ett annat när vi städar, tvättar, diskar, putsar och fejar. Vad är det vi har i våra kök, badrum, källare och garage? Och hur, när och varför använder vi preparaten? Vilka kemikalier blandar vi? Hur förvaras de ibland livsfarliga preparaten? Det måste bli ett totalstopp för att laborera med giftiga kemikalier, ämnen, produkter och tjänster! Det går inte att skjuta problemen på framtiden. Kemikalieproblemen måste lösas nu!
 
Lagen om kemiska produkter 5§
Den som hanterar eller importerar en kemisk produkt skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som bedöms för att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter.

 
Den sista meningen kallas substitutionsprincipen. En bra lag, en tuff paragraf och en användbar princip! Även den som köper och använder de färdiga kemiska produkterna är skyldig att undvika sådana som kan ersättas med mindre farliga.
 
En renare framtid

En viktig insats för en renare miljö är att använda så miljöskonande produkter som möjligt. Att sedan hushålla med, använda små mängder av, de få varor som behövs är också viktigt.
 
När det gäller tex rengöring räcker det för det mesta med enkla och skonsamma medel. Handdiskmedel, citron- och vinsyra, tvålull, några bra borstar, lite tid och ett uns T-sprit i undantagsfall. Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete! Plocka fram alla kemiska produkter du har i dina gömmor och gör ditt livs viktigaste städning. Lämna in allt farligt till din kommun!
 
Handdiskmedel: bra till rengöring i kök och badrum, för fönster, målade ytor, plaster och golv.
Citron-/Vinsyra: i utspädd lösning bleks fläckar och kalkavlagringar på tvättställ, badkar och diskbänk löses upp, kan också användas till puts av koppar och mässing samt för avkalkning av kaffebryggare.
Tvålull: på tåliga material istället för starka rengöringsmedel.
T-sprit: vid behov av extra fettlösande medel tex vid rengöring av köksinredning, fläktfilter mm.
Bra borstar och lite tid: kan göra underverk!

 
Kommunen har också ansvar
Fler och fler kommuner har tagit sitt ansvar och informerar hushållen om vilka produkter som är bäst från miljösynpunkt. Kommunerna kan också subventionera priserna på de varor som skonar miljön. En tuff kommun till och med sålde miljöskonande tvättmedel till självkostnadspris på miljökontoret!
 
Risad och rosad katalog
Göteborgs kommun gav hösten 1990 ut en Miljö-Katalog. Den blev anmäld till Justitieombudsmannen (JO) av Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet (KTF). Förbundet ansåg sig hårt drabbat och såg med stigande oro på hur allt flera kommuner gav ut information på temat "bättre miljö". KTF borde skämmas, och istället för att anmäla seriösa försök att lösa miljöproblemen, upphöra med sina skadliga produkter. JO fällde Göteborgs kommun som svarade med att ge ut en ny och ännu bättre Miljökatalog.
 
Vårda bilen och miljön!
Bensinmackarnas varusortiment behöver saneras ordentligt. Där säljs onödigt många, ovanligt starka och farliga kemiska produkter. Flera kommuner har med hjälp av lagen om kemiska produkter sanerat marknaden för bilpreparat, bl a har biltvättar förbjudits att använda skadliga medel för avfettning och rengöring.
 
Ett fullskaleförsök som miljöförvaltningen i Göteborg gjorde under 1991-92 i samarbete med Petroleumhandlarnas Riksförbund och OK, visade att mindre miljöfarliga biltvättmedel är minst lika effektiva som de konventionella.
 
Varning för såpa
Såpa är en sorts tensid. Många tensider är giftiga, så även såpa. Vid nedbrytningen är syreförbrukningen högre för såpa än för några av de lättnedbrytbara tensider som finns.
 
Såpa är namnet på en kemisk produkt som vanligtvis framställs av tallfettsyror och kaliumlut. Fett från lin och kokos kan också användas. Såpa är nära släkt med tvål, skillnaden är att tvål har natrium istället för såpans kaliumdel. Såpa från kokosfett är bättre från miljösynpunkt än såpa från tallfettsyra.
 
De såpor som finns på den svenska marknaden är av många olika typer och fabrikat. De är alla mer eller mindre suspekta från miljösynpunkt. Alla innehåller de något ämne som gör att de inte kan betraktas som mindre miljöbelastande.
 
En del såpor är inga riktiga såpor, de kan vara såpaliknande tvättmedel och rengöringsmedel som framställts genom att olika tensider med mera blandats samt parfymerats så att de luktar "gammal hederlig såpa". Exempel förekommer där nonylfenoler och komplexbildare t ex EDTA ingår. Tallfettsyra, som är en restprodukt från papperstillverkningen, innehåller olika typer av terpener och hartssyror som är skadliga.
 
Ullrica Hannu
Bernt Löf

 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare