Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
»Skapande naturlig
  lek

»Leksaker
»Musik
»Hemundervisning
»Skolträdgård
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken
 

 
»Till alternativ.nu

SKOLTRÄDGÅRD

Tanken bakom 1990-talets nya läroplan är att miljöfrågorna ska genomsyra undervisningen i alla ämnen på schemat. I den skolan ska det finnas en skolträdgård, skolans finaste klassrum.
 
Barn och odling
Barn tycker om odling. Det är inte bara vi vuxna som tycker om att odla, barn gör det också. Varför inte låta alla barn få tillgång till en egen skolträdgård där de kan få lära sig matens väg från jord till bord.
 
På flera håll i landet finns det skolträdgårdar där elever sår och planterar köksväxter och blommor. De får själva sköta om sina växter och lär sig samtidigt om livet i jorden. I det praktiska arbetet skaffar sig eleverna grundläggande kunskaper om hur naturen fungerar och hur mat blir till.
 
Hur startar man
Var ute i god tid, minst ett år i förväg. Kontakta kommunen om det är svårt att hitta en lämplig odlingsplats på skolgården. Bra alternativ är ett kolonilottsområde, en markbit i bostadsområdet. Vissa kommuner ger skolor förtur i kolonilottskön. Beräkna cirka 2 m2 odlingsyta per elev.
 
Utformning av trädgården
Den skall vara lätt att undervisa i, så inga huvudgångar bör vara smalare än en meter. Odlingssängarna ska vara högst en meter breda, barnen har inte längre armar.
 
Hjälp från olika föreningar
Över landet finns lokala föreningar för koloni- och trädgårdsodling. Här kan det finnas medlemmar som vill hjälpa till med det praktiska trädgårdsarbetet i skolan.
 
Vill du ha hjälp kan du ringa:
Koloniträdgårdsförbundet 08-743 00 90
Riksförbundet Svensk trädgård 08-792 13 15
Riksförbundet 4H 0150-503 80
 
Sommarskötseln
Ta föräldrarna till hjälp. Dela upp föräldrarna på olika jourveckor för rensning, skötsel och skörd i landen. Det blir inte många timmar per familj och sommar.
 
Vad ska odlas?
Odla inte för många sorters blommor och grönsaker i början. Ta lättodlade och "pålitliga" sorter som potatis, mangold, gul lök, rödbeta, persilja, palsternacka, rädisa, blåklint, sallat och ringblomma.
 
Man kan också köpa Hammenhögs "skollåda" som innehåller självattnande minidrivhus, såjord, märk.stickor, 17 fröpåsar + fröpåsar till de fyra sädesslagen. "Weibulls plantskola" finns också att köpa.
 
Köper man för mycket färdigt missas det pedagogiska i att delta i hela processen. Märkstickor och mini.växthus kan barnen tillverka själv. Att köpa frön kan bli mycket lärorikt och spännande.
 
Odlingsdagbok
I en egentillverkad bok kan barnen skriva vad de gör, notera iaktagelser, rita av djur och växter mm.
 
Redskap
En grundutrustning kan bestå av: planteringsspadar, grävspade, kratta, klohacka, bethacka, vattenkanna och skottkärra. Du kan läsa mer om trädgårdsredskap och odling i kapitlet Odling.
 
Movium
Mark och växter i Urban miljö, är en del av Sveriges lantbruksuniversitet på Alnarp. De står bakom ett nytt skolträdgårdsprojekt. Håller bl a sommarkurser för intresserade lärare och ger ut bra litteratur. En annan resurs är Stödföreningen Trädgård i skolan.
 
Helen Titoff
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare