Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
»Skapande naturlig
  lek

»Leksaker
»Musik
»Hemundervisning
»Skolträdgård
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken
 

 
»Till alternativ.nu

MUSIK

Det tredje örat
Musik kan förändra ditt liv! Det vet du redan. En låt i radion väcker gamla minnen. Du ler, eller blir vemodig. En annan låt för dig att stampa takten, dansa, svänga med. Du kan inte sitta still. Vad är det som händer?
 
Ibland rycks man med av musiken så totalt att tid och rum suddas ut. Flyter ut i andra världar, nya tankebanor. Vaknar förvirrad när musiken tystnar och försöker minnas vad som hände. Det var underligt och underbart.
 
Terapeuter och psykologer använder musik för att utforska den inre verkligheten. Med hjälp av musiken öppnas nya vägar till gamla minnen. Musiken tränger in dit ingen annan når. På ett ögonblick berörs du, överraskas av känslor, tankar, inspiration!
 
Vad är det som händer?
Många forskare har börjat intressera sig för denna enorma kraft, dess möjligheter till nya beteenden. Läkare undersöker hur kroppen påverkas, hur vibrationer stillar smärta och läker sår. Lärare prövar musik för att skapa harmoni i klassen och underlätta inlärning.
 
Harmoni
Varje människa strävar efter harmoni. En del söker den genom meditation, andra genom skogspromenader eller sport. Några hänger sig åt arbete, en livsuppgift, åt kärlek, tjänande, några använder droger eller mat. Vi söker alla vår väg.
 
I musiken finns harmoni inbyggd. Det vi hör med våra tre öron är universums inneboende harmoni. På ett enkelt och omedelbart sätt känner vi kontakten mellan det yttersta och det innersta. Utan förkunskaper och utan att behöva tänka.
 
Använd musiken!
Varför använder vi då inte oftare denna källa till harmoni? Kanske är vi ovana. Kanske har vi ingen bra stereo. Och var börjar man? Vilken musik skall man lyssna till? Börja med vad som helst! Slå på radion en kväll, gärna P2. Där kan man få höra allt möjligt underbart och vackert. Ibland något alldeles nytt och ovant. Stäng inte av! Lägg dig på golvet och blunda. Lyssna på musiken med hela kroppen. Inte bara öronen hör. Ljudvågorna når dig på alla nivåer. Hjärtat, lungorna, levern, blodet rör sig! Allt påverkas. Känn efter: vad är det som händer? Känns det bra? Ta lite till!
 
Karin Liungman
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare