Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
»Global förståelse
»Skapelsen och
  människan

»Grundekologi
»Vatten
»Vardagsekologi
»Vardagsekologisk
  verktygslåda

»Ekochecklista för
  hemmet

Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken
 
Ekologi

 
»Till alternativ.nu

GLOBAL FÖRSTÅELSE

Världens största aluminiumburk utan pant, Globen i Stockholm, kan användas för att i översiktlig skala visa storleken av olika företeelser i biosfären - vårt livsrum. Jordradien på 6370 km har jämförts med Globens radie på 55 m och övriga mått har omräknats till denna skala. I denna skala blir Globen själv ett sandkorn (1 mm) på sin egen yta.
 
Jordskorpan
Medeltjockleken av jordskorpan, det tunna skikt av fast berg som klär jordens inre flytande massa är 35 km och motsvarar på Globen ett lager på 30 cm, sträckande sig inåt, sett från den synliga ytan.
 
Världshaven
Medeldjupet i världshaven, 3800 meter, bildar ett tunt vätskeskikt pä jordskorpan, på Globen motsvarande ett lager 33 mm djupt.
 
Vattenresurser
Volymen av jordens salta havsvatten skulle på Globens yta utgöra en kub med sidan 9,8 m. Jordens sötvatten skulle bli en kub med sidan 3,8 m. Nästan 30% av sötvattnet är is, en istärning med sidan 2,5 m. Synligt ytvatten (sjöar och floder) utgör en försvinnande liten del, en kub med sidan 65 cm.
 
Luften
Den nedre delen av atmosfären, där den mesta molnbildningen sker och i vars övre del jetplanen flyger, når upp till cirka 15 km, nivån där ozon-skiktet börjar. På Globen motsvaras detta av ett luftlager 13 cm tjockt.
 
Det högsta berget
Världens högsta berg, Mount Everest, 8848 m, skulle på Globens yta utgöra en liten skrovlig upphöjning på 7,5 cm.
 
Den djupaste havsgraven
Om vi nedsänkte Mount Everest i den djupaste havsgraven, Marianergraven, 11516 m, och tänker oss avståndet från havsytan till bergets högsta punkt som en horisontell markyta, skulle vi behöva löpa sträckan 2,7 km i god joggingfart under drygt 10 minuter innan vi nådde spetsen på Mount Everest. På Globens yta skulle Marianergraven bilda en 10 cm djup vattenfylld skreva.
 
Den högsta byggnaden
Den högsta människotillverkade byggnaden är Sears building i Chicago med en höjd av 450 m. På Globen skulle den peka upp som en 4 mm hög, hårfin sticka.
 
Människan själv
Om vi tar en välväxt basketspelare på två meter motsvarar denne på Globens yta en höjd av 0,02 mm, ungefär lika med tjockleken på den tunnaste aluminiumfolien som används i hushållet.
 
Världsbefolkningen
Orn vi låter alla människor på jorden (6 miljarder) stå skuldra vid skuldra (4 stycken på en kvadrat-meter) i ett kvadratiskt mönster skulle de täcka en yta på 39x39 km. På Globen skulle de täcka en yta av 33x33 cm med en alurniniumfolies tjocklek.
 
De tropiska skogarna
Om vi summerar ytan av världens regnskogar inklusive alla tropiska skogar, utgjorde de ursprungligen en yta av 11,1 miljoner kvadratkilometer, vilket på Globens yta motsvarar en kvadrat pä knappt 29x29 meter. Regnskogens högsta träd (80 m) når 0,7 mm högt.
 
Den tropiska skogsskövlingen
Den yta av regnskog och tropisk skog som varje är ödeläggs genom samlad avverkning är cirka 150 000 kvadratkilometer. På Globens yta motsvarar detta en kvadrat på 3,3x3,3 meter - varje år. Ett snabbt överslag visar att den tropiska skogsytan på 29x29 meter består av 75 stycken avverkningsrutor på 3,3x3,3 meter, vilket alltså betyder att de tropiska skogarna skulle vara utraderade på 75 år.
 
Nyare uppskattningar visar ännu snabbare avverkning. Sydostasiens skogar bedöms vara slut om knappt tio år, kring sekelskiftet och världens största skogar i Amazonas kring år 2050, allt med nuvarande avverkningstakt.
 
Den odlingsbara jorden
Endast en fjärdedel av jordytan består av land. Bara cirka en femtedel av detta land är odlingsbart (och det mesta är redan uppodlat). Om vi tänker oss att vi med dessa 5% av vår nuvarande jord bygger upp en ny jordglob bestående av endast odlingsbar mark skulle vi ha åkt till andra sidan jorden när vi åkt från London till Moskva, eller från Rom till Helsingfors.
 
Radien i detta nya jordklot skulle inte vara längre än Sverige och klotets hela yta endast 60 gånger Sveriges yta. På denna yta skall världens 6 miljar-der människor (och alla djur) få sin föda. Det motsvarar 240 personer per kvadratkilometer, eller 100 miljoner människor i vart och ett av de "60 Sverige" som skall försörjas. Sett i Globens skala skulle detta nya, mindre klot ha en diameter av endast 24 meter och precis rymma en långtradare med släp på bredaste stället.
 
Jorden i universum
Om Globen betraktas på ett avstånd av drygt tre kilometer från en cirkel av platser i Stockholm som t ex Valdemarsudde, Skeppsholmen, Slussen, Finnberget, Dammtorpssjön, Bagarmossen, Gubbängen, Bandhagen, Årsta skog och Västberga, är detta likvärdigt med att stå på månen och titta på jordklotet.
 
För att belysa vår planets isolerade läge i kosmos kan nämnas att en betraktare på Mars i denna skala skulle tvingas stå i Oslo, Köpenhanm, Gdansk eller Helsingfors, när Mars ligger närmast jorden. När Mars ligger längst bort får man stå i nordafrika, på Spetsbergen, Island eller vid kaspiska havet.
 
Globalt perspektiv
Detta perspektiv kanske kan stämma oss till omsorg om vårt grönskande skepp i rymdhavet. Inte på någon planet i universum har vi upptäckt liv. Endast rymdfarare som sett jorden utifrån har med stor känslomässig rörelse upplevt hur unik vår blåa planet är.
 
Torbjörn Peterson
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare