Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
»Ekologiskt
  byggande

»Skaffa mark
  och hus
»Husbygge och
  renovering
»Jordhusbygge
»Byggnadsteknik
  och material
»Byggnadsmaterial
»Inredning
»Krukväxter
»Kärngårdar
»Ekobyn
»Vägvisare vid
  utveckling av
  ekobyar
»Staden
»Kollektivhus
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 
Boende

 
»Till alternativ.nu

KOLLEKTIVHUS

"I ett kollektivhus sover alla i en stor sovsal, barnen har inga egna leksaker, det är extra skräpigt och smutsigt och alla är kommunister."
 
Så här kan det låta i Linköping ute bland vissa människor som har behov av att tro på dåligt underbyggda rykten. Kollektivhuset som avses heter Stolplyckan. Det byggdes 1980-81 och är ett av Sveriges största med 186 hushåll, fördelade på 13 huskroppar, som förenas med inomhuskorridorer.
 
Gemensamma lokaler
I lägenhetshyran ingår gemensamma lokaler som gymnastiksal, bastu, fotolab, snickeri, vävstuga, storkök med matsal, bio, café och bibliotek. Vi har också en egen månatlig tidning. Mycket av den obligatoriska verksamheten som matlag och värdskap med nyckelansvar och städuppgifter sköts trapphusvis. I huset finns även serviceboende för äldre och handikappade, två kommunala daghem och en skola med klasserna 1-3.
 
Organisation
Vi styr oss själva genom trapphusmöten, en boendeförening med styrelse, arbetsgrupper och stormöten. Det finns också en sk förvaltningsgrupp som samordnar gemensamma angelägenheter för bostadsbolaget, skolan, omsorg (dagis och servicelägenheter) och de boende.
 
Mångsidig verksamhet
Mängder av verksamheter uppstår och försvinner efterhand som behov finns. I kollektivhuset finns människorna, resurserna och förutsättningarna för ett rikt socialt och kulturellt liv.
 
Påverka utan att äga
l ett kollektivhus kan man påverka sitt eget boende på många sätt. Vår familj har 1992 bott här i tre år och känner och umgås redan med fler än vad vi gjort tidigare i vårt liv. Ta kontakt med ett kollektivhus om du är intresserad eller starta upp ett själv. Kommunen eller dess allmännyttiga bostadsbolag kan ge nyttig information.
 
Jan Gustafson-Berge
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare