Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
»Avfallsfakta
»Plast
»Avskaffa
  soptunnan

ȁterbruket
»Kompostering
»Maskkompost
»Toalettsystem
»Vatten- och
  avloppsrening


 
Om handboken

 
Återbruk

 
»Till alternativ.nu

VATTEN OCH AVLOPPSRENING

Dricksvatten måste vara rent. Även kranvatten som står en kortare tid kan få så mycket bakterier att det blir farligt att dricka. Både hemma och ute i naturen kan vatten renas med olika metoder.
 
Kokning
Vatten som hämtas ute i naturen ska kokas 10-20 minuter, beroende på var det kommer ifrån. Bakterier och andra mikroorganismer dör. Kemiska föroreningar, metaller, gifter mm. försvinner inte genom kokning.
 
Destillation
Du kan också rena vatten genom att förånga det och sen kyla ner ångan. Du får då vatten som är destillerat.
Kokdestillation:
På bilden ser du ett sätt att göra det på. Principerna är kokning av vatten, infångning och nedkylning av ånga samt uppsamling av destillerat vatten. Hur det ska gå till rent praktiskt styrs av situationen och din egen fantasi.
Kokdestillation
 
Soldestillation:
Har du inte möjlighet att elda kan du använda solen som förångare. Se bild för ett exempel på praktiskt utförande.
Soldestillation
 
Kemikalier
Rening med kemikalier ger samma effekt som kokning. Bakterier och andra mikroorganismer dör men inget annat påverkas. Vattenrenings.tabletter finns att köpa på apotek och innehåller vanligtvis någon klorförening. Tabletterna används i nödfall. Följ noga anvisningarna på paketet. Överdosering gör inte vattnet renare men ökar däremot risken för din hälsa.
 
Filtrering
Vattenfilter finns numera i många olika varianter och storlekar. Lurendrejeri är inte ovanligt så un.dersök noga vad det är du köper. I ett vattenfilter finns i princip en sil där partiklar fastnar, sen kommer aktivt kol som binder smakämnen och lukter och till sist ett finare filter där bakterier, sporer och andra organismer fastnar. Ett bra filter ska ha en tillsats av silver eller silverjodid i någon form som hindrar tillväxt av bakterier mm. Det finns också filter med jonbytartillsats som gör att vissa metalljoner fastnar. Vattenfilter är en "färskvara" som ska användas regelbundet tills det är förbrukat.
Brunt vatten färgat av humusämnen är vanligt i skogar och blir inte klart av filtrering men är inte skadligt att dricka.
 
Handfilter
Du kan enkelt tillverka ett filter som renar vattnet från bakterier och kemiska ämnen som metaller, tungmetaller samt även upplöst strontium.
Använd en burk eller hink i vilken du gör 10-20 hål i botten. Blanda 2/3 ogödslad torv med 1/3 krossad träkol. Blöt blandningen och fyll upp din behållare till hälften. Packa ihop lite försiktigt och lägg lite småsten ovanför.
Kapaciteten är ca 50 liter vatten per liter torv/kol för "normalt" förorenat vatten. För mycket förorenat vatten räcker en liter kol/torv till 15 liter vatten.
Handfilter
 
Tunnfilter
För stationärt bruk kan du av en stor tunna tillverka ett reningsverk. Placera tunnan på stenar ute i en sjö eller liknande vars vatten du vill rena. Fyll tunnan till hälften med samma torv/kol-blandning som ovan. Lägg rena småstenar ovanpå filtermassan så att den inte flyter upp. Filtermassans ovandel ska ligga under vattenytan. Vattnet stiger sen underifrån och du får rent vatten som i en "brunn" i tunnan. Efterhand som du tar vatten stiger nytt upp i tunnan.
 
Använd dina sinnen
Våra egna sinnen ger oss oftast snabbare och bättre besked än kemiska tester och med sunt bondförnuft kan man själv undersöka vattenkvaliteten. Ett bra dricksvatten skall ha följande egenskaper:
 
Inte vara missfärgat
Inte vara grumligt
Inte avge lukt
Ha en frisk och god smak

 
Dricksvatten ur havet
Med hjälp av omvänd osmos kan man utvinna dricksvatten ur saltvatten under högt tryck. Nu finns hushållsaggregat som ger omkring 750 liter per dygn och uppåt genom sammankoppling av flera moduler. Man behöver en sjöpump och en osmospump samt eventuellt en uppsamlingstank. Verkningsgraden ökar med sjunkande salthalt. I Östersjön med en salthalt ej över en procent och dålig vattentillgång är avsaltning ett seriöst alternativ.
 
Wolgast modell
Vi valde för två år sedan att bygga en anläggning enligt Wolgasts erfarenheter när vi renoverade vårt nuvarande hus, där det tidigare inte funnits innetoalett alls. Här finns två badrum med vardera en latrin- och en urinstol. Urinen går till nedgrävd 4 kubikmeters tank. Kvävemängden från 5 personer räcker till gödsling av cirka 1/4 ha (20 kg N).
 

 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare