Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
»Avfallsfakta
»Plast
»Avskaffa
  soptunnan

ȁterbruket
»Kompostering
»Maskkompost
»Toalettsystem
»Vatten- och
  avloppsrening


 
Om handboken

 
Återbruk

 
»Till alternativ.nu

MASK-KOMPOST

På kort tid har intresset för att kompostera inomhus, på balkongen och liknande ställen genom att använda mask ökat enormt. Efter en massa frågor om detta från omgivningen beslöt jag att söka egen kunskap. Jag byggde en masklåda och började kompostera inomhus. Mina erfarenheter av detta och en del inlästa fakta presenteras i den här texten.
 
Kompostbehållare
Av obehandlade brädor från isärtagna engångspallar byggde jag en stabil, bärbar låda (bredd 400, längd 600, höjd 350 mm). Jag lät hörnstolparna ligga utanför och gå ner 1 dm som ben så att lådan skulle få luft underifrån. Alla sidor och botten genomborrades med ett 3 mm borr med 5 cm mellan varje hål åt alla håll. Lådan försågs med ett lock och gångjärn.
 
kompostbehållare

 
En trevlig möbel
Lådan kan målas med linoljefärg eller äggoljetempera. Den kan också betsas och sen vaxas. Ovanpå locket kan man sätta fast en dyna och på så sätt få en trevlig sittmöbel. Det här är framtidens soffgrupp, "Kompostgruppen" eller en modernare variant av kökssoffan full med mask.
 
Vad som helst
Du kan så klart använda mycket annat som kompostbehållare t ex rejäla pappkartonger, frigolitlådor, stora nätkorgar klädda med plast, plastbehållare, gamla frysar och kylskåp (se till att få tömt ut freonet först) och så vidare. Invändigt klädde jag lådan med två lager kartong och i botten lades dessutom sönderriven kartong och lite löv.
 
Var finns maskarna?
Maskarna hämtade jag i vår efterkomposterade varmkompost. Jag och min äldste son Joel plockade på 20 minuter cirka 200 maskar från det översta lagret. Det var kompostmasken (Eisenia Foetida), såna hittar du i komposter, gödselstackar och liknande. I lövhögar finner du den röda lövmasken (Lumbricus Rubellus) som också går att använda. Masken släpptes ner tillsammans med ett tunt skikt kompostjord i botten på masklådan.
 
Skötsel av komposten
Vi började nu fylla på lager efter lager med sånt som maskarna gillar (se skissen). Ovanpå det torra materialet slog jag ut ett par koppar med vatten. Materialet skall vara fint fördelat för att brytas ner snabbt. En maskkompost ska ha det fuktigare än en vanlig utekompost, dock inte så att det börjar droppa vatten ur behållaren. Om maskarna verkar pigga och ser glänsande ut är allt okej.
 
Maskkompost i genomskärning

 
Temperatur
Materialet skall inte röras om, det sköter maskarna själva. Ibland kan du försiktigt gräva dig ner genom lagren och se hur långt maskarna har vandrat uppåt. Maskarna trivs och jobbar bäst mellan 15-25 grader. När komposten har kommit igång och maskarna blivit tillräckligt många kan de hålla en viss egenvärme och därmed placeras svalare. Komposten kan också stå kallt eller utomhus men då måste den på vintern isoleras på något sätt.
 
Fruktflugor
Min kompost står inomhus vid balkongdörren i vårt kök. Vi har inte märkt någon otrevlig lukt. Däremot har masklådan fött fram en del fruktflugor. De kan bekämpas på olika sätt: täck överst i masklådan med såg-, kutterspån eller en fuktad tidning; se till att flugorna inte har något att äta i lägenheten samt slå ihjäl de du kommer åt!
 
Modern hushållsgris
Varje dag äter masken upp till en tredjedel av sin egen vikt. Tänk på att det tar en tid innan maskarna ”kommit igång” och börjat föröka sig, så mata lådan försiktigt i början och ge akt på vad som händer. När jag hade lagt på ett cirka 15 cm tjockt täcke i olika lager väntade jag ett par veckor med att fylla på. När jag sen kollade hade maskarna nästan ätit sig upp till översta lagret. Då började jag fylla på igen. Det har faktiskt varit en skön känsla att på kvällen stå och skära upp dagens avfall i mindre bitar och servera maskarna som en måltid. En känsla av att få vara servitör på en fin restaurang!
 
Skörd av maskkomposten
Maskarna ”vandrar” från genomätet material och uppåt. När lådan är nästan full kan man inuti den ställa en nätkorg av plast eller metall eller en lägre trälåda med springor av typen fruktlåda. I denna lägger man de översta lagren av färskt material. När alla maskarna har krupit in här plockas den ur masklådan.
 
Masklådan töms på sitt innehåll, kläs med nya lager kartong, på botten läggs riven kartong, löv, flis med mera och innehållet från den lilla lådan tippas över. Och så börjar det hela om igen.
 
Utmärkt jordförbättring
Den färdiga maskkomposten är ett utmärkt jordförbättringsmedel som hjälper upp närings- och mullfattiga jordar. Den kan också användas i uppblandat skick till drivbänkar, växthus och odlingslådor.
 
Varför maskkompost?
Har du möjlighet att lägga organiskt avfall i stora komposter (trädgårds- eller varmkompost) är det ett både enklare och effektivare sätt. En maskkompost kan dock tillföra andra kvalitéer och ha olika fördelar:
  • Små kretslopp av material och energi är att föredra framför större.
  • En bra metod för personer som idag inte kan kompostera på annat sätt.
  • Mycket pedagogisk både för barn och vuxna. Maskar skapar reaktioner och intresse och ger bra tillfällen till studier och förståelse av ekologiska kretslopp.
Maskfakta i kubik
Bästa sättet att lära är att göra. Så pröva själv utifrån dina förutsättningar. Ytterligare fakta och information om masken, tips på olika behållare, erfarenheter av andras komposterande med mera får du genom refererat material i litteraturlistan.
 
Jan Gustafson-Berge
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare