Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
»Avfallsfakta
»Plast
»Avskaffa
  soptunnan

ȁterbruket
»Kompostering
»Maskkompost
»Toalettsystem
»Vatten- och
  avloppsrening


 
Om handboken

 
Återbruk

 
»Till alternativ.nu

ÅTERBRUKNINGSCENTRAL

För den fortsatta läsningen är det bra att vara klar över skillnaden mellan återbruk och återvinning.
Återbruk: Tyg blir kasse eller kläder. Träbitar blir en låda, hylla... Diverse blir konst.
Återvinning: Slå sönder glasburk, smält ner den och gör en ny burk. Riva sönder tidning, mixa sönder den i vatten och gör nytt papper. Knyckla ihop aluminiumburk, smält den och forma en ny aluminiumburk.
 
Den enkla principen för ett återbruk är att samla in, sortera, förvara och förmedla allehanda föremål och material. Visionen är ett återbruk nära människorna i varje kvarter eller samhälle. En återbrukningscentral kan drivas kommersiellt som en andra-handsaffär kombinerad med en mångsidig verkstad. Ett återbruk kan också drivas kooperativt, som en ideell verksamhet eller som en kombination av allt. Den kommersiella affären förmedlar begagnade saker och annat använt material genom att köpa, sälja, byta och ge bort. Sakerna kommer från människor och verksamheter i området, från röjningar på vindar och i källare, hittas i containers, tomma hus och fabriker osv.
 
Varför finns Återbruket?
Det kan finnas många skäl till att starta ett återbruk. Här är några:
1. Ekonomi - sparar dina pengar, samt tränar givande och tagande utan pengar som mellanled.
2. Tid - kan spara tid om man vill, på så sätt att det kan gå snabbare att hitta något i återbruket än att åka och köpa det i någon affär.
3. Ekologi & miljö - lokala kretslopp och återbruk minskar nytillverkning, resursuttag, transporter...och skadar därför inte miljön lika mycket.
4. Fantasi & kreativitet - att botanisera i ett återbruk väcker minnen, föder tankar, utmanar fantasi och gynnar kreativt tänkande.

 
Vad behövs
a) Några människor - visst kan du starta själv, men det är roligare och ni får mer gjort med fler människor inblandade, man tycker ju dessutom om att arbeta med olika delar av verksamheten.
b) En plats att vara på - ett outnyttjat cykelhus, ett tomt soprum, en hörna i garaget, en svåruthyrd lägenhet, några hyllor i grovsoprummet, ett tomt hus, ett litet cirkustält o.s.v.
c) Prylar och material - det här är det lättaste. Titta i områdets containrar. Lägg lappar i brevlådorna och tigg grejer.

 
Återbruk i Linköping
På kollektivhuset Stolplyckan i Linköping startade jag våren 1990 ett Återbruk som fungerar utan inblandning av pengar. Verksamheten inrymdes i en del av ett outnyttjat cykelhus. Sakerna skänktes av de boende i området eller hämtades från olika containers. Vem som helst har sen haft möjlighet att låna en nyckel för att hämta eller lämna saker. Två gånger om året anordnas loppmarknad även för "utomstående" vilket ger boendeföreningen några tusen kronor i inkomst.
 
Efter 6 års arbete finns nu en arbetsgrupp på 8 personer som hjälps åt. Olika personer ansvarar för olika delar av återbruket. Vi träffas några gånger om året för att diskutera och organisera arbetet. För det mesta flyter arbetet "av sig själv". Vår hyresvärd Stångåstaden och kollektivhusets boendeförening har samtyckt till att utrymmen i tre olika cykelhus och bodar får användas till Återbruket. Boende skänker saker och flera i återbruksgruppen tömmer regelbundet områdets containers på användbart material.
 
Verksamheten har nu funnits i flera år och är en etablerad och omtyckt del av områdets liv. Återbruket är inte heller beroende av någon enstaka person för sin fortsatta existens. Ett viktigt steg togs i och med att prylarna och materialet sorterades in i tre olika hus med olika ansvarsgrupper som sköter de olika husen.
 
Materialet och prylarna har vi sorterat efter följande rubriker:
1. Kläder, textil och skor.
2. Byggnadsmaterial och saker på hjul.
3. Mindre saker av typ köksutrustning, elektronik, böcker, leksaker, verktyg m.m.
 
Framtiden
Nästa steg skulle kunna vara att utveckla olika verkstäder där personer arbetar ideellt, i en bytesekonomi eller mot sedvanlig betalning. Här på Stolplyckan skulle verkstäder kunna skapas kring områdena: Textil, Trä, Metall, Elektronik och Cyklar. Verkstäderna reparerar trasiga föremål samt nytillverkar olika produkter av det material som finns i Återbruken.
 
Olika kurser kan också erbjudas. Det kan vara olika hantverk som arbetar med material som finns i Återbruket. Det kan också vara konstnärlig verksamhet där olika arbetstekniker för konstskapande lärs ut och praktiseras.
 
Starta ett du också!
Ett återbruk kan bli ett centrum för utbildning i återbrukandets, sparandets och vårdandets teori och praktik. En ny ekonomi med mänsklig tillväxt som fixstjärna kan se dagens ljus. Alla åldrar kan ge och ta i verksamheten. Det kan startas nu - av dig och dina vänner!
 
Jan Gustafson-Berge
 
Kommentera gärna artikeln
 

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare