Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
»Miljömärkning
»Medveten
  konsument

»Konsumentens
  dilemma
»MUDI MUMS
»Organiserade
  inköp

»Solidarisk handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

ORGANISERADE INKÖP

Genom att tillsammans med andra, mer eller mindre formellt organisera sina inköp av både ätbara och icke ätbara produkter kan flera fördelar uppnås:
  • Varor som för stunden är svåra eller omöjliga att få tag på lokalt kan bli tillgängliga.
  • Priset blir lägre på grund av större förpackningar.
  • Mindre antal mellanhänder.
  • Transportbehovet för var och en minskas.
  • Att ha lager av livsmedel hemma ingår som en del i hushållsberedskapen och ger en minskad sårbarhet.
Grossist
Tillsammans med dina vänner eller grannar kan ni några gånger om året samlas kring en gemensam beställning från olika grossister. Oftast ska man köpa för cirka 2.000 kronor exkl. moms för att få varorna fraktfritt hemkörda till dorren. Detta kan ske på helt informell basis, eller genom särskilt bildade inköpsföreningar. Konsumentforum har startat något liknande system som de kallar konsumentringar.
 
Odlare och bönder
Ta kontakt med odlare och bönder som är verksamma lokalt. De kanske är villiga att leverera grönsaker, spannmål, ägg och mjölkprodukter mm. en gång, i veckan, varje månad eller några gånger per år till ett ställe, varifrån produkterna sen sprids vidare. Är ni många kan ni skriva ett "kontrakt" med odlaren att han/hon ska odla vissa sorter som ni förbinder er att köpa. För den här metoden är det en fördel att ni har tillgång till något större förvaringsutrymme där livsmedel kan lagras, typ jordkällare eller kylrum.
 
Närringen
Det här är namnet på en informell sammanslutning i Luleå som existerat sedan början på 1980-talet. Man köper kvalitetsmat från grossister och lokala odlare. vaije månad skickas en varulista ut, på vilken man skriver sin beställning. Genom ett speciellt framtaget dataprogram för både IBM PC och Macintosh kan beställningarna enkelt samordnas från konsument direkt till odlare och grossister. Du kan få ytterligare information och köpa programmet genom Norrdistribution, Arne Risberg, Pl 3069, 942 96 Älvsbyn, 0929-610 42.
 
Matkrets
En annan variant är att tillsammans köpa in stora partier av basråvaror och sen specialisera sig när det gäller förädlingen av dessa råvaror. Någon tar på sig uppgiften att producera speciella livsmedel till alla de andra. Det kan gälla bröd, kakor, inläggningar, saft, sylt, mjölksyrejäsning, torkning osv.
 
Matfront
Matfronter är en form av organiserade inköp som sker genom en ideell förening. Varje vecka görs beställningar av medlemmarna, varorna levereras till en bestämd plats där de packas och hämtas. Denna metod kräver en viss arbetsinsats av medlemmarna och kan vara svår att hålla vid liv när entusiasmen avtar. De tynar ofta bort eller utvecklas till andra former t ex butikskooperativ.
 
Butikskooperativ
Ytterligare exempel på att ta saken i egna händer ar att starta upp ett butikskooperativ. Hur det går till kan du läsa mer om i kapitlet Ekonomi. Kooperativet kan drivas i två former, antingen med verksamhet bara för medlemmarna och då behövs ingen särskild butikslokal eller som en butik vilken riktar sig också till icke medlemmar och då krävs en särskilt utrustad butikslokal och efter hand också anställda.
 
Ja så är det bara att köra igång. Knacka på hos grannen eller ring några av dina vänner. Börja med det enklaste och krångla till det efterhand.
 
Jan Gustafson-Berge
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare