Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
»Miljömärkning
»Medveten
  konsument

»Konsumentens
  dilemma
»MUDI MUMS
»Organiserade
  inköp

»Solidarisk handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

MEDVETEN KONSUMENT

Om du nu inte är verkställande direktör eller politiker i relevant ställning så är det nog främst genom din konsumtion som du påverkar miljön. Det är ansenliga mängder matvaror, hygienartiklar, rengöringsprodukter, transporttjänster mm som en medelsvensk konsumerar på ett år.
 
Konsumtionens konsekvenser
Därför är det i alla avseenden viktigt att vara en medveten och kritiskt granskande konsument. Vad menas då med att vara detta? Jo, man bör göra sig medveten om konsekvenserna av olika konsumtionsval. Det kan vara konsekvenser för ekologin, hälsan eller arbetsmiljön för att nämna några exempel.
 
Produktcykeln
Det gäller att i konsumtionsögonblicket, men naturligtvis helst långt tidigare, göra sig en bild av en viss produkts livscykel. Detta för att kunna överblicka så många av de aktuella konsekvenserna som möjligt.
 
Låt oss ta en helt vanlig brödlimpa som exempel. Hur är råvaran anskaffad eller framtagen? Är säden ekologiskt odlad? Hur tranporteras råvaran till förädlingsställena? I detta fallet en kvarn och ett bageri. Hur behandlas råvaran? Är det "rent" mjöl i påsen eller tillsätts något? Vilka maskiner används vid bakningen? Hur transporteras limpan till försäljningsstället? Man får väl sedan anta att det inte blir så mycket restprodukter kvar efter den ifrågavarande produkten. Men hur var den nu emballerad?
 
Ja, detta kan ju tyckas vara mycket väsen för en liten limpa, men faktum är att vi faktiskt är tvungna att tänka så här även kring tämligen ordinära konsumtionsvaror.
 
Analysmodeller
Det gäller nog att skaffa sig en liten analysmall för olika varugrupper. Man får inte stirra sig blind på en varas funktion enbart. Vi kan ta en vanlig TV som exempel. Du har köpt den relativt billigt och den funkar perfekt. Fantastiskt! Men kanske ändå inte? Är det ädelträ från någon regnskog utvändigt på apparaten? Nej, det kan det väl ändå inte vara? Nu använder dom väl bara plast. Men hur kunde den vara så billig? Man undrar hur arbetsmiljön ser ut i Sydkorea där den är tillverkad. Och vänta, jag måste kolla hur mycket el den förbrukar. Va, dubbelt så mycket som den svenska motsvarigheten. Det blir ju pengar det också. Och så är det förmodligen kärnkraft-el. Huga! Vad har jag nu ställt till med? Det gäller alltså att tänka efter före. För det är inte till stor hjälp att komma på sådant här i efterhand när varan redan är konsumerad.
 
Kontroll och garanti
Nu tycker du kanske att sånt här analyserande verkar krångligt, men man lär sig ju efter hand. Det finns också många hjälpmedel att tillgå idag. Exempelvis ger Kontrollföreningen för alternativodling (KRAV) ut en förteckning över sina medlemmar. Svenska Demeterförbundet som kontrollerar biodynamisk odling har sin förteckning. Naturskyddsföreningen har en lista över olika "bra miljöval"-produkter. En grupp i Stockholm ger ut en förteckning över bra byggnadsmaterial. Hälsokostrådet och Nordiska samfundet har listor över kosmetik med djur- och människohänsyn.Och det finns mycket mer.
 
Flera inköpsställen
En annan viktig upptäckt som den medvetne konsumenten snart gör är att allt inte går att få tag i på samma ställe. Detta är ett litet dilemma, då man vill undvika att transportera sig onödigt långt. Här gäller det alltså att planera väl och samordna inköp etc. När det gäller exempelvis livsmedel, måste man tyvärr inse att varken ICA eller Konsum utstrålar någon större medvetenhet på det här området Försök istället att handla mat i alternativaffärer, livsmedelsinriktade hälsokostaffärer eller direkt från producent. Rengöringsprodukter kan man inhandla för längre perioder och då får man oftast ett mycket bättre pris. Följ i detta avseende i första hand Berndt Löfs rekommendationer I andra hand naturskyddsföreningens BRA MILJÖVAL.
 
Gynna gärna de många små leverantörer som visar på stor miljömedvetenhet när du har möjlighet till det. Det lönar sig för dig också i längden. Då bidrar du nämligen till att säkra tillgången på bra och miljöanpassade produkter. Man tänker här bl.a. på den växande skaran ekoproducenter av livsmedel. Det finns tex nu ganska många gårdsmejerier om man till kossorna lägger får och getter.
 
Detta lilla inlägg gör inga som helst anspråk på fullständighet. Snarare önskar undertecknad att det skall tjäna som en liten tankeväckare. Använd dig i framtiden av din egen framtagna produktlivscykelanalys och följ de förteckningar och handböcker som finns hos eller kan beställas till närmsta bibliotek eller bokhandel. Lycka till med dina medvetna val!
 
Johan Eklund
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare