Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
»Energi
»Spara energi
»Elsnål matkultur
»Solvärme
»Vindkrafts- och
  solel

»Vedeldning
»Biogas
»Värmepumpar
»Ljusstöpning
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 
Energi
 
»Till alternativ.nu

SPARA ENERGI

Spara energi

Den allra renaste och billigaste energin är den du inte använder.
 
Den bästa värmen får du inifrån. Håll kroppen i trim så får du god cirkulation och behöver mindre energitillskott utifrån.
 
Att ligga två personer i samma säng är ett av de allra äldsta och angenämaste sätten att spara värme.
 
Sängar med fördragsgardiner ger bättre värme och kan tillämpas i fritidsstugor vid låg temperatur.
 
Tar du på dig mer kläder på dagen och varma sängkläder på natten kan temperaturen minskas.
 
Minska på värmen i rum som du normalt inte befinner dig i.
 
Säg till husvärden om du ständigt har för varmt.
 
Sätt inte tjocka gardiner eller möbler framför värmeelementen.
 
Drag för gardiner eller stäng persienner på natten.
 
Justera värmen på radiatorerna så att den blir rätt fördelad på olika rum.
 
Vädra kort men rejält. Släpp inte ut överskottsvärme genom fönstret och håll ytterdörrar stängda.
 
Eldar du med ved så stänger du spjället när spisen inte används. Varning för Kolos!
 
Använd köksfläkten med omdöme. Den suger ut varm luft.
 
Diska inte under rinnande varmt (eller kallt) vatten. Använd balja.
 
Använd inte diskmaskinen förrän den är full.
 
Tvätta kläder med fulla maskiner.
 
En kort dusch förbrukar mycket mindre energi än badning i kar.
 
Många elapparater drar ström även om de inte används och en del ger även upphov till magnetiska fält som kan vålla obehag. Se till att TV, radio, CD-spelare, bandspelare, video verkligen är avstängda. På en del apparater måste sladden dras ur. Många datorer står också på hela dagarna även om det inte behövs.
 
Om du har hus
Har du ett gammalt hus, se till att det blir energibesiktigat genom kommunen eller något företag.
 
Det kan också löna sig att anlita någon energikonsult som kontrollerar värmeläckor med värmekamera samt ger råd om åtgärder.
 
Droppande kranar tätas. De kan läcka värme motsvarande 1 liter olja/dag.
 
Använd torkskåp sparsamt och låt inte värmen från skåpet försvinna ut ur huset.
 
Bastuvärme bör utnyttjas av flera. Sista värmen kan torka din tvätt.
 
Kontrollera och isolera vid behov fönster och dörrar med tätningslister.
 
Golvet isoleras underifrån med mineralull eller med speciella golvplattor med isolering.
 
Väggarna isoleras genom yttre isolering plus plåt, trä eller tegel. Eller genom insprutning av isolermaterial i dubbelvägg samt invändig isolering med väggplattor.
 
Har du sk. torpargrund (stockar på sten) så kontrollerar du om den är bra isolerad, använd annars mineralullskivor. Släpp ut ventilationsluften genom grunden.
 
Är taket dåligt isolerat kan den bättras genom lös mineralull, rullar eller skivor, genom insprutning av isolermaterial i bjälklaget eller med sågspån.
 
Isolera varmvattenledningarna i ouppvärmda rum. Använd färdiga isoleringsrör med fals eller gör egna.
 
Är fönsterna dåliga, sätt in nya 3- eller 4-glas-fönster eller montera tillsatsrutor av glas eller plast med lister.
 
Källarväggarna isolerar du utifrån genom asfaltstrykning eller Platonmatta och markskivor. Kolla samtidigt dräneringen.
 
Sätt in termostatventiler på elementen i rum mot solsidan och i köket för att ta tillvara solvärme och spisvärme.
 
Sätt in kopplingsur som automatiskt sänker värmen på natten och när ingen är hemma. Sätt också in värmeautomatik som styrs av väder och innetemperatur.
 
Har huset ett blåsigt läge sparar du på uppvärmning genom att plantera en träd- eller buskridå som ger vindskydd några meter från huset .
 
Sota värmepannan enligt instruktionsboken. Skaffa en rökgastermometer och håll koll på rökgasens temperatur.
 
Blir pannrummet onödigt varmt isoleras rören bättre. Även hela pannan kan isoleras in i en låda.
 
Gör en årlig ekonomitrimning av din oljeeldning.
 
Är oljebrännaren av äldre typ bör den kontrolleras och kanske bytas till en modernare. Alternativt sker då byte till annat bränsle.
 
Minska temperaturen på varmvattnet genom att sätta in en blandningsventil som kan ställas på önskat gradtal.
 
Att värma vatten sommartid med olja är dålig ekonomi. En elpatron på 1 kW klarar det på sommaren. Eller ännu bättre skaffa en solfångare.
 
Bor du vid ett rinnande vattendrag kan du installera ett vattenkraftverk för eget behov eller för flera fastigheter ihop.
 
Värmen i ventilationsluften utnyttjar du genom att montera in värmeväxlare.
 
Har du mekanisk ventilation, kan du istället installera en värmepump som tar ventilationsluft från huset och värmer vattnet med det.
 
Solfångare kräver automatik, ackumulatortank och expansionskärl. 8 m2 solfångaryta räcker för varmvattenbehovet under halva året. Med större yta kan du också få rumsvärme. Ett annat alternativ är solfångare för luft.
 
Har du ett litet hus med högt och fritt läge kan ett vindkraftverk vara ett bra alternativ.
 
Har du vattendrag eller brunn på tomten kan du installera en värmepump som tar energi från vattnet.
 
Har du en stor tomt kan du ha en värmepump som tar ytjordvärme från jorden på 1 meters djup genom en plastslang på 3-400 meter.
 
Från en ladugård nära bostadshuset kan en värmepump ta hand om överskottsvärme.
 
En braskamin eller vedspis är en reservvärmekälla som snabbt ger värme. På vintern fungerar en vedspis fantastiskt bra i ett kök. Den ger samtidigt värme i rummet, lagar mat, bakar, torkar tvätt och kokar vatten.
 
Om du vill bygga ekohus
Har du tillgång till minst 20 hektar skog kan du värma huset med enbart skogsavfall i form av flis.
 
Hus byggs med sin långsida åt söder vilket ger förutsättningar för både aktiv och passiv solvärme. Södersidan förses med stora fönster som vintertid tar in mycket av solen, men med långt takutsprång som ger skugga på sommaren.
 
Framför södersidan monteras växthus som fungerar som solfångare, förutom att där kan odlas grönsaker mm.
 
I mitten av huset byggs en tjock värmemur med skorstensgångar som kan ackumulera mycket värme.
 
Norrsidan av huset isoleras kraftigt och förses med få och små fönster. Förrådsutrymmen som skafferi, garderober mm. byggs mot norrväggen som värmebuffertar.
 
Extremt energisnålt blir hus som byggs i en jordvall med fri fasad endast mot söder.
 
Transporter
De bästa transporterna är de som inte behövs. Använd produkter som inte kräver långa transporter.
 
Minska transportbehovet genom att bosätta dig där det finns livsmedel, arbete, service, god miljö och rekreation i din närhet. Finns det inte, får du se till att skapa det!
 
Anlita din närservice om du vill behålla den.
 
Spara transporter genom att anlita telefon, data, post, kollektiv godstransport mm. Kombinera ärenden åt samma håll.
 
Använd benen så får du samtidigt luft och motion.
 
Omvärdera ditt tidsbegrepp.
 
Använd cykel, cykelkärra, häst och vagn, rullskridskor, barnvagn osv.
 
Elbilarna blir allt bättre. Dyra i inköp men låg milkostnad. Bra i stadstrafik.
 
Spårbundna tåg och spårvagnar förbrukar lite energi per person. Bussar något mer.
 
Båtar är mycket energisnåla, stora passagerarbåtar använder energi som endast motsvarar 1/6 av vad biltrafik på en bro använder. Segelbåtar drivs av gratis energi.
 
Undvik ensamkörning med bil. Samkörning, bilpool och bilägarkooperativ är bra alternativ.
 

 
Olle Årman
Infoteket

 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare