Välkommen! För att skriva i forumet måste du logga in först. Har du inget konto går det bra att registrera ett eller logga in med Facebook här. Det kostar inget.  :)

Författare Ämne: Värmland Säterrunda 2019  (läst 674 gånger)

Värmlands Säterkultur

  • Inlägg: 3
    • Värmland
Värmland Säterrunda 2019
« skrivet: 24 maj-19 kl 22:46 »

Planeringen av årets säterrunda är i full gång. Lördag den 15 juni äger den rum. I år deltar totalt nio sätrar, varav två för första gången. Det är återigen förberett för en dag med nästan som folkfest på säterskogen!

Sätrarna är verkligen olika till sin karaktär. Vi har Norra Loffstrandssätern som har många fjällkor att beskåda, Fastnässätern som öppnar dörrarna och kan berätta att där har varit många sommarfester med skönhetstävlingar och dansorkestrar. Lite längre norrut finns Segenässätern som är den största i området. Segenäs och södra Torp delar på sätern och det finns en gångstig till Nordtorpsätern. I båda sätrarna finns många aktiviteter med anknytning till skogen.Längre norrut finns byn Osebols säter och där finns naturligtvis den numer berömda boken om folket i Osebol som Marit Kapla har skrivit. Vi hoppas att hon finns på plats under dagen.Ännu längre norrut finns sätern som blivit en by - Björbysätern. De vill berätta om sin historia och om det utmarksbruk som funnits där. På deras bygdegård finns även en säterstuga.Efter dessa sätrar behöver man förflytta sig till den östra sidan av Klarälven och följa Rv 45 norrut några  kilometer innan man åker mot naturreservatet Fänstjärnsskogen. Utefter den vägen finner men Värnäs-Tväråssätern. Det är ett nytt besöksmål som är värt att besöka då den historiskt kunnige Håkan Eles berättar om sätern.Längre söderut finns Kårebolssätern som fortfarande är i drift som bysäter. Föreningen som driver sätern har under snart 30 år hjälpt säterkullor och djur att vara på sätern. Det finns idag inga djurhållare kvar med betesdjur i byn Kårebol, så därför har föreningen sökt och funnit både säterfolk och djur, och även medel för att finansiera det hela. Detta har inneburit att sätern är väl bevarad och att sätern fortfarande är i gång. I år kommer en familj med en ung tjej och ett par från Holland att vara säterkullor med inlånade fjällkor och hästar. Den sista i raden av sätrar som är med i årets Säterrunda är Ennarbolssätern. Den sätern har en fantastisk vall som saknar synliga stenar, och som har en obruten hävd fram till för bara några år sedan, med en säterbrukare från byn Ennarbol.
Programmet kommer att läggas fast inom kort och kan då också läsas på facebook.com/säterrunda i Norra Ny
Alla är varmt välkomna!

---------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Värmlands Säterkultur - Ett kulturinitiativ med start 2018

I Värmland säger man säter om det som på svenska heter fäbod. Säterbruket har varit en vanligt förekommande företeelse i framförallt västra och norra Värmland, men idag finns ett mycket litet antal kvar. Förutsättningarna för för att landsbygdens byar och brukare ska kunna bedriva säterbruk har helt förändrats och försvårats. Tidigare hade byarna gårdar med skogsbruk, jordbruk med djurhållning, utmarksbruk och säterbruk, dvs en diversifierad verksamhet och ett mångbruk av naturens resurser.
Idag står vi inför en annan verklighet och för att bevara vårt kulturarv behövs krafttag.

Vad har vi då?
Vi har några få djurhållare med fjällkor, en hel del hästar och lite får och getter. Men det vi har gott om är säterstugor runt om i skogarna och några få sätrar som som har både säterkullor och djur. Vi har traditionella säterbetesområden och ett rikt sommarbete i skogen. Vi har sätervallar och säterskog som är fyllda av hävdvunna och värdefulla växter och djur som är värda att skydda och bevara.
Vi har också många berättelser om säterlivet och så många sånger och sätt att locka på djuren genom kulning eller “lulling” som vi säger.

Många problem
Som synes finns det utmaningar och problem och en stor risk att sätrarna minskar ännu mer. så därför är det hög tid att kraftsamla för det kulturarv som finns, och samlas för att utveckla säterkulturen mot de utmaningar som vi står för i dagens samhälle. Vi letar lösningar för ett hållbart liv i många sammanhang, och till det hör i våra trakter även säterkulturen och utmarksbetet. De värmländska recepten på de rätter som utvanns av mjölken är på väg att glömmas bort om vi inte tar tag i det. Vi har också sätervägar från byarna upp till sätrarna i skogarna som behöver trampas upp, men alltför många börjar växa igen.

Konceptet Säterrunda
I samband med en workshop i föreningen Norra Ny Utveckling befanns att antalet sätrar i området var stort och att den sociala samanhållningen och kulturella  identiteten behövde stärkas i området. Föreningen beslöt att testa en med en särskild besöksdag då sätrarna öppnade dörrarna.för allmänheten inom den gamla kommunen Norra Ny som ligger i Torsby kommun i norra Värmland.
Sätrarna fick själva bestämma vad de ville bjuda på, under villkoret är att de satte upp skyltar. Marknadsföringen stod föreningen för och studiecirklar bildades för att få arrangemanget genomfört.                                                                                          Dåvarande landshövdingen Kenneth Johansson öppnade den första säterrundan 2016 och Torsby kommuns kommunalråd spelade fiol. Vi detta tillfälle lanserades också den framåtsyftande Handlingsplanen för säterbruket i Värmland.

Bildande av föreningen Värmlands Säterkultur
Säterrundan som besöksaktivitet blev en mindre succé med runt 1000 besökare som varje år besökt sätrarna. Efter det andra året ville Norra Ny Utveckling att konceptet skulle utvidgas till att samla ett större område och med en bred inriktning för att få med så många aspekter av säterbruk som möjligt.
Samverkansdiskussioner genomfördes med Värmlands Säterbrukarförening. Det togs senare initiativ till att bilda en ny förening för att förvalta och utveckla Säterrundan. Den 18 mars 2018 bildades Föreningen Värmlands Säterkultur i Ambjörby. Man enades om att arbeta för att tillvarata och utveckla den värmländska säterkulturen, försöka för eftervärlden bevara och visa upp sätrarnas kulturskatter och traditioner, arrangera Säterrundor inte bara i Norra Ny. en annan viktig uppgift är att verka för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte, men också aktivt och strategiskt arbeta för att förbättra förutsättningarna för säterkulturen på lokal, regional och nationell nivå, samt att möjliggöra näringsutveckling genom både företagande och självförsörjning.

Vad har hänt sen föreningen bildades?
Efter bildandet satte planeringen av Säterrundan 2018 igång. Föreningen lyckades få många företag att sponsra med annonsplats och Region Värmland gav bidrag som gjorde att marknadsföringen kunde spridas utanför närområdet.
Sju sätrar öppnade dörrarna och hade olika program. Många av besökarna kom även då från kommuner långt ifrån och även besökare från andra länder trots att semestersäsongen ännu inte hade börjat. Utvärderingen som gjordes i Segenässätern var mycket positiv och man ville fortsätta.

Under hösten 2018 deltog ordförande Ingela Kåreskog vid en utvecklingskonferens i Jämtland om det gröna kulturarvet, liksom vid Fäbodriksdagen 2018 på Kättboåsens fäbodar utanför Mora.
Det senaste årsmötet hölls i mars 2019 då Torleif Styffe kåserade om sätrar och ko-namn och om människor som verkat på sätrarna. Kristian Olofsson från Förbundet Svensk Fäbodkultur deltog och berättade om möjligheter och värdet av sammanhållning inom fäbodrörelsen.

Projekt som pågår
På Kårebolssätern pågår ett projekt “Skogsbete och fäbodar - en källa till kunskap om äldre tiders dynamiska skogsbygder och en resurs för framtida utveckling”. Det är professor Eva Svensson från Karlstads universitet som leder projektet. Det är en tvärvetenskaplig studie som syftar till att få många svar. Bl.a. när etableras fäbodar, hur markanvändning och bebyggelsestruktur har förändrats över tid på fäbodarna, hur relaterar resultaten från Kårebolssätern till tidigare forskning och hur kan resultaten från undersökningen av Kårebolssätern bidra till en bättre förståelse av fäbodväsendet generellt och hur kan de vunna insikterna om det historiska bruket användas för en hållbar framtidssatsning, som tillvaratar natur- och kulturarvsvärden. Karteringar, jordprov och pollenanalyser har gjorts och vi väntar med spänning på resultatet av studien, som beräknas vara klar under hösten 2019.
« Senast ändrad: 25 maj-19 kl 18:55 av Värmlands Säterkultur »
Föreningen Värmlands Säterkultur
varmlandsaterkultur@gmail.com

Värmlands Säterkultur

  • Inlägg: 3
    • Värmland
SV: Säterrunda 2019
« Svar #1 skrivet: 13 jun-19 kl 13:59 »
Nu är allt klart inför genomförandet av Säterrundan 2019 i vackra Klarälvdalen på lördag den 15 juni  Yess

Läs mera i årets program och om medverkande sätrar samt ett särskilt medlemserbjudande som nu lanseras i samband med Säterrundan. Se vidare http://fabod.nu/saterrunda-2019-pa-lordag-15-juni/

Välkomna till en folkfest i säterskogen!
« Senast ändrad: 13 jun-19 kl 16:37 av Värmlands Säterkultur »
Föreningen Värmlands Säterkultur
varmlandsaterkultur@gmail.com


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

* Forum

* Om tidningen Åter- Hittade den tidning hemma hos en vän. Fångade mitt intresse och jag uppskattade den bredd av artiklar. Har själv nu påbörjat en prenumeration
/Martin

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser