Välkommen! För att skriva i forumet måste du logga in först. Har du inget konto går det bra att registrera ett eller logga in med Facebook här. Det kostar inget.  :)

Författare Ämne:  tallolja  (läst 1923 gånger)

Qråkan

 • Inlägg: 25
  • -
tallolja
« skrivet: 04 nov-18 kl 01:59 »
ren tallolja

den här oljan borde inte ha någon co2 utsläpp eftersom trädet har ju "andas" in lika mycket co2 under sin livstid som den sedan släpper ut när den förbränns, så det blir ju inte mer eller mindre co2 i atmosfären till skillnad från vanlig olja.

men det kanske är tillverkningen som släpper ut co2, men det går ju att fixa genom att maskinerna använder tallolja  ;D
då borde man väl kunna ha kvar bilar som inte bara går på el i framtiden.

har jag fel, är det något jag inte tänkt på?

Karlsdotter

 • Inlägg: 1441
  • Ångermanland
SV: tallolja
« Svar #1 skrivet: 04 nov-18 kl 06:34 »
Det är bara några ynka % som kommer från tallen resten består av luten som tallen är kokad i för att framställa papper. Talloljan är en restprodukt.
Jag har för mig att det är så lite som 4% som är tall.

HVO är både renare och miljövänligare att köra på än tallolja

torbjorn

 • Inlägg: 12553
  • Medelpad
SV: tallolja
« Svar #2 skrivet: 04 nov-18 kl 09:16 »
Talloljan är ju en biprodukt från massaindustri (främst då från fabriker som tillverkar sulfatmassa). Eftersom den är en biprodukt så är den visserligen billig, men den finns inte tillgänglig i hur stora mängder som helst.  Den tallolja som produceras i Sverige räcker bara till en liten del av landets behov av dieselbränsle, men självklart ska man ju se till att dra bästa möjliga nytta av de mängder som ändå finns.

Talloljan är ju inte bara användbar som bränsle utan även som utgångsmaterial för tillverkning av t ex terpentin och oljefärger. Den är också användbar som utgångspunkt för mer komplicerade synteser inom kemisk industri och läkemedelsindustri.
Så det gäller att ta en funderare på om man ska elda upp talloljan i dieselmotorer eller om det finns ädlare användningsområden för den.

Ur miljö- och klimatsynpunkt så är det inte bara tillskottet av fossil CO2 från bränslet som är ett problem med dieselmotorer. Vi har också problem med hälsofarliga partiklar och kväveoxider (NOx). De senare är dessutom klimatpåverkande, trots att de inte alls har fossilt ursprung (kväveoxider uppstår ju när kväve och syre reagerar med varandra under det höga trycket i en dieselmotors förbränningsrum), och det är just kväveoxidutsläppen som har varit den stora delen av de senaste årens dieselskandaler.

malarmaster

 • Inlägg: 4799
  • Småland
SV: tallolja
« Svar #3 skrivet: 08 nov-18 kl 10:27 »
Feltänket är det vanliga,genom att använda t.ex biomassa så tror man att andelen utsläppt CO2 är lika med den CO2 som växten tar upp. problemet är att det oftast genereras CO2 under omvandlingsprocessen så det är faktiskt ingen lösning. Det andra feltänket är att om man  släpper ut lika mycket CO2 som biomassan tar upp under sin växtperiod så är det lugnt,det blir ett nollsummespel. då har man inte förstått klimatproblematiken. Vi måste SÄNKA andelen CO2 i atmosfären ner till de nivåer som fanns tidigt 1900-tal. Det innebär nollutsläpp för att växtligheten skall kunna lösa det. Då spelar det ingen roll vad man har för bränslen i motorer och värmeanläggningar då alla släpper ut CO2. vi måste byta ut gammal teknik mot ny som inte genererar utsläpp. Sedan har vi ytterligare problem med de andra växthusgaserna som värmeökningen i atmosfären ger,t.ex metan som är en än värre växthusgas.Det är dags att sluta tänka på att behålla gammal teknologi. I Sverige är det främst fordonsflottan och industrin som är utsläppsproblemen. Fordonsflottan måste bytas ut och teknikskiftet är påbörjat. det kommer dock att ta 15-20 år innan den gamla teknologin är minimerad. Att under tiden ta fram ersättningsbränslen för att bibehålla gammal teknologi och låta nytillverka under tiden är bara att fördröja och förvärra problemen. Acceptera fakta,bränslen till dagens förbränningsmotorer kommer bara att finnas en begränsad tid till. När elbilar i olika former börjar bli dominanta kommer dagens bensin o dieselmarknad att bryta ihop i takt med att efterfrågan på dessa produkter ihop med prisnivån ändras drastiskt. rapporter brukar visa på att när andel elbilar börjar närma sig 30% kommer det att bli olönsamt att distribuera bränslen till mackar och det är som vanligt glesbygd och småorter som drabbas först. Staten kommer dessutom oavsett regim att ständigt höja skattetryck på dessa bränslen med mening att tvinga en utfasning av äldre teknologi. Dock skall man ha i tanke att sammanbrottet för bränslemarknaden kan komma betydligt tidigare än 15 år.Det beror ju helt på hur snabbt den svenska konsumenten byter ut sin gamla bil mot en elbil.
Industrins problem är ju andra men också där måste staten tvinga fram åtgärder för att minimera utsläpp.
de flesta länder har ju idag ett sista försäljningsdatum för nytillverkade fordon med förbränningsmotorer. datumet varierar men ligger oftast 2025-2030.  Vi är snart där....

ensamhet

 • Inlägg: 3951
  • Lappland
SV: tallolja
« Svar #4 skrivet: 08 nov-18 kl 10:39 »
Då vore det en bra ide att alla som bor i städer och söderut där det finns kollektivtrafik, slutar köra bensin/dieselbilar, så bränslet räcker längre åt oss som inte har tillgång till kollektivtrafik.

malarmaster

 • Inlägg: 4799
  • Småland
SV: tallolja
« Svar #5 skrivet: 08 nov-18 kl 11:26 »
vilket bränsle tänker du på? bensin o diesel kommer att finnas så länge det finns efterfrågan och det är ekonomiskt att distribuera den. Biobränslen kommer troligen också att finnas i mindre skala men problemet är samma här. Biogas är nog det som kommer att finnas tillgängligt längst och troligen det som kommer att användas till de halvgamla bilar som rullar jämsides med elbilarna.Kollektivtrafik som fungerar finns bara i storstäderna,Stockholm har ju t.ex 40% av all kollektivtrafik i Sverige. I min landsdel finns tåg men bara längs stambanan. sedan är det i huvudsak bil som gäller. Bussar finns knappt annat än som skolbussar. Nej,det som gäller är att redan nu börja fundera på vad man skall ta sig fram med om 10 år. För min personliga del blir det nog en elbil av enklaste slaget. Längre resor får göras med tåg. Men det kommer troligen att växa fram en helt ny marknad bestående av bilpooler där man till en fast kostnad kan låna bil när det behövs. Vet redan flera bostadsrättsföreningar som har bilar till sina boende så att den som inte använder bil dagligen ändå har tillgång till ett fordon. tiden när var o en har egen bil börjar nog närma sig sitt slut.

torbjorn

 • Inlägg: 12553
  • Medelpad
SV: tallolja
« Svar #6 skrivet: 08 nov-18 kl 11:38 »
Den här diskussionen har ju ältats många gånger tidigare också och börjar bli OT med tanke på vad tråden egentligen var tänkt att handla om.

Men vi måste till att börja komma ihåg att det inte finns något likhetstecken mellan bilar med förbränningsmotorer och bilar drivna av fossila bränslen.
Det finns som bekant gott om icke-fossila bränslen som lämpar sig väl för förbränningsmotorer av dagens och gårdagens typer.

Motorer enligt dieselprocessen, gasturbiner mm kan med fördel köras på, förutom tallolja som var den här trådens ämne, även t ex HVO och olika slags förestrade vegetabiliska oljor (RME är ett exempel), och olika slags bränslen framställda enligt Fischer-Tropsch-processen av olika slags biomassa. En sak som det inte har talats mycket om på senare år är för den delen dieselbränslen baserade på trätjära. Sådana har använts förr i stor skala, dock är en förutsättning för att det ska löna sig att man också kan få avsättning för stora mängder träkol och att det finns en kemisk industri som kan utnyttja andra beståndsdelar ur trätjäran som värdefullt halvfabrikat.  Stålindustrin bör kunna svälja stora mängder träkol under ett övergångsskede då den går ifrån stenkolsbaserad koks och innan alla anläggningar är omställda för att reducera järnmalm medelst vätgas.

Ser vi på ottomotorer (bensinmotorer), så ligger väl olika slags alkoholer (metanol, etanol, isopropanol, butanol), biogas, gengas och en del lättare FT- och hydreringsbränslen (de senare liknande HVO) närmast till hands som fossilfria alternativ för dem.

En sak som har stor betydelse ur klimatsynpunkt är hur den långväga internationella sjöfarten ska kunna ställa om från tunga eldningsoljor till andra bränslen.

skogaliten

 • Inlägg: 1188
  • -
SV: tallolja
« Svar #7 skrivet: 08 nov-18 kl 12:35 »
Om man får kol över, och använder den rätt (="gräver ner den"), t.ex. när man skapar biobränsle.

Det är det som kallas för "Biokol".

Används som "kolsänka".

ensamhet

 • Inlägg: 3951
  • Lappland
SV: tallolja
« Svar #8 skrivet: 08 nov-18 kl 13:46 »
Räknas popcorn som bio bränsle?

Brukspatronen

 • Inlägg: 774
 • Bakåtsträvande Dåtidsromantiker
  • Hälsingland
SV: tallolja
« Svar #9 skrivet: 08 nov-18 kl 14:39 »
Att gå ifrån fossila energikällor kommer att kräva en stor omställning av samhället. Omställning har fått en något rosaskimrande aura kring sig av efter en rejäl dos av ”omtänk”. Egentligen innebär det en tillbakagång till den typ av samhälle som rådde innan vi började använda dessa energikällor. Att inte kunna ta bilen är väl en av de mindre konsekvenserna. Hunger, sjukdom, kortare liv etc tillhör de mer problematiska.

Det är mot detta vi måste ställa mot de eventuella konsekvenser som uppstår vid ett eventuellt varmare klimat. I varje fall om vi pratar om en snabb omställning. På sikt kanske vi hittar någon vettig och realistisk energikälla att ersätta den fossila med?

torbjorn

 • Inlägg: 12553
  • Medelpad
SV: tallolja
« Svar #10 skrivet: 08 nov-18 kl 15:47 »
Det har ju redan sedan tidigare konstaterats att den fossila energi vi har levt gott på i  många år, aldrig kan ersättas av en enda alternativ energikälla. Vi kommer att behöva många olika energikällor och för den delen olika former att lagra och distribuera energin i.
Det kommer aldrig att bli lika enkelt som det var för 30-40-50 år sedan, att bara ha bensin och diesel att välja på för bildrift, bara el, olja och ved för  bostadsuppvärmning osv.

Man kan dra mycket lärdom av hur Sveriges energiförsörjning ställdes om under andra världskriget. Det var en ganska brådstörtad och oplanerad omställning, men å andra sidan var ju ett liv i stort sett utan fossil energi och elenergi bara en generation bort och därmed i ganska färskt minne i folksjälen.
En stor del av biltrafiken låg nere, bensin och andra flytande bränslen tilldelades bara till mycket viktiga fall (militär, utryckningsfordon mm), om man inte fick tilldelning av bensin men trots allt hade körtillstånd och inte hade fått bil eller däck krigsplacerade så återstod gengas. Några år in i kriget började också elbilar dyka upp, framför allt för varudistribution i storstäderna.
 Stenkol och koks som användes för uppvärmning, järnvägsdrift, gasverk,  stålverk mm var det också brist på. Det som fanns användes till viktiga industriella ändamål och de tyngst trafikerade järnvägslinjerna, i övrigt fick man klara sig med ved.

VS

 • Gäst
SV: tallolja
« Svar #11 skrivet: 08 nov-18 kl 17:25 »
i övrigt fick man klara sig med ved.
Det är där nyckeln finns förutsett att man själv är sin egen matproducent, självförsörjare. Vem farao behöver en bil då? Istället för att klura ut vilken typ av bil man bör satsa på när det gäller, kan man också satsa på att lära sig och förbereda sig inför ett sätt att leva utan bil eller vara oberoende av bränsle tillgången. Det är ju det detta forum handlar om i första hand, självhushållning. Att vara oberoende av de flesta samhällsproblem får man på köpet.   

Qråkan

 • Inlägg: 25
  • -
SV: tallolja
« Svar #12 skrivet: 11 nov-18 kl 01:09 »
Feltänket är det vanliga,genom att använda t.ex biomassa så tror man att andelen utsläppt CO2 är lika med den CO2 som växten tar upp. problemet är att det oftast genereras CO2 under omvandlingsprocessen så det är faktiskt ingen lösning. Det andra feltänket är att om man  släpper ut lika mycket CO2 som biomassan tar upp under sin växtperiod så är det lugnt,det blir ett nollsummespel. då har man inte förstått klimatproblematiken. Vi måste SÄNKA andelen CO2 i atmosfären ner till de nivåer som fanns tidigt 1900-tal. Det innebär nollutsläpp för att växtligheten skall kunna lösa det. Då spelar det ingen roll vad man har för bränslen i motorer och värmeanläggningar då alla släpper ut CO2. vi måste byta ut gammal teknik mot ny som inte genererar utsläpp. Sedan har vi ytterligare problem med de andra växthusgaserna som värmeökningen i atmosfären ger,t.ex metan som är en än värre växthusgas.Det är dags att sluta tänka på att behålla gammal teknologi. I Sverige är det främst fordonsflottan och industrin som är utsläppsproblemen. Fordonsflottan måste bytas ut och teknikskiftet är påbörjat. det kommer dock att ta 15-20 år innan den gamla teknologin är minimerad. Att under tiden ta fram ersättningsbränslen för att bibehålla gammal teknologi och låta nytillverka under tiden är bara att fördröja och förvärra problemen. Acceptera fakta,bränslen till dagens förbränningsmotorer kommer bara att finnas en begränsad tid till. När elbilar i olika former börjar bli dominanta kommer dagens bensin o dieselmarknad att bryta ihop i takt med att efterfrågan på dessa produkter ihop med prisnivån ändras drastiskt. rapporter brukar visa på att när andel elbilar börjar närma sig 30% kommer det att bli olönsamt att distribuera bränslen till mackar och det är som vanligt glesbygd och småorter som drabbas först. Staten kommer dessutom oavsett regim att ständigt höja skattetryck på dessa bränslen med mening att tvinga en utfasning av äldre teknologi. Dock skall man ha i tanke att sammanbrottet för bränslemarknaden kan komma betydligt tidigare än 15 år.Det beror ju helt på hur snabbt den svenska konsumenten byter ut sin gamla bil mot en elbil.
Industrins problem är ju andra men också där måste staten tvinga fram åtgärder för att minimera utsläpp.
de flesta länder har ju idag ett sista försäljningsdatum för nytillverkade fordon med förbränningsmotorer. datumet varierar men ligger oftast 2025-2030.  Vi är snart där....
Men när vi kommit ner till de nivåer som vi hade innan industriella revolutionen, så skulle vi teoretiskt sett kunna ha bilar med förbränningsmotorer som går på 100% förnybar energi som biobränslen? Vi måste dessutom ta hänsyn till att jorden är överpopulerad, så det krävs mycket mer av all material.

Dwrgi

 • Inlägg: 50
  • Övriga världen
SV: tallolja
« Svar #13 skrivet: 11 nov-18 kl 12:11 »
Det är också viktigt att komma ihåg att träd binder CO2 genom att bygga upp biomassa under väldigt lång tid, men när vi eldar upp motsvarande mängd ved så släpps det ju ut i atmosfären på väldigt kort tid. Ska du klimatkompensera för tex en flygresa, borde du alltså ha planterat en skog för flera år sedan.

Postat med Alternativ.nu´s app


Själv är bäste dräng

 • Inlägg: 12452
  • Östergötland
SV: tallolja
« Svar #14 skrivet: 11 nov-18 kl 14:52 »
Det är också viktigt att komma ihåg att träd binder CO2 genom att bygga upp biomassa under väldigt lång tid, men när vi eldar upp motsvarande mängd ved så släpps det ju ut i atmosfären på väldigt kort tid. Ska du klimatkompensera för tex en flygresa, borde du alltså ha planterat en skog för flera år sedan.

Postat med Alternativ.nu´s app


Ja, och dessutom grävt ned den riktigt djupt så kolet blivit bundet i marken.

tropfrog

 • Inlägg: 1755
  • Västergötland
SV: tallolja
« Svar #15 skrivet: 11 nov-18 kl 18:57 »
Det är också viktigt att komma ihåg att träd binder CO2 genom att bygga upp biomassa under väldigt lång tid, men när vi eldar upp motsvarande mängd ved så släpps det ju ut i atmosfären på väldigt kort tid. Ska du klimatkompensera för tex en flygresa, borde du alltså ha planterat en skog för flera år sedan.

Postat med Alternativ.nu´s app


Nja, det stämmer väl om du pratar om ETT träd. Om man istället tittar på skogen, åtminstone den svenska, så binder den mer per dag än vad som förbränns vilket gör den till en CO2 sänka.

Sen tror jag inte att det går att klimatkompensera en flygtur genom att plantera träd. Nettoeffekten på skogen globalt sett är negativ. Detta för att marken behövs till annat. Det går inte att vända på genom att plantera träd.

Mvh
Magnus


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

135 gäster, 0 användare

* Forum

* Om tidningen Åter- Kvartalets höjdpunkt för mig, när det nye Åter kommer!
/Ann-Louise L

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser