Välkommen! För att skriva i forumet måste du logga in först. Har du inget konto går det bra att registrera ett eller logga in med Facebook här. Det kostar inget.  :)

Författare Ämne:  Lokala energigemenskaper (fokus solel) efterlyses till forskningsprojekt  (läst 818 gånger)

josefinwangel

 • Inlägg: 4
  • Södermanland
Hej allihop!

Jag heter Josefin och arbetar som forskare på Institutionen för stad och land, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Jag har nyligen påbörjat ett nytt forskningsprojekt med syfte att utforska hinder och drivkrafter för lokala energigemenskaper* att framgångsrikt producera och dela förnyelsebar energi. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och har fokus på el från solen. I projektet arbetar även Fredrik Envall, Tema Teknik och social förändring, vid Linköpings universitet.

Just nu håller vi på med en kartläggning över vilka initiativ till energigemenskaper som finns i landet. Vi har hittat några exempel, men de är alla ganska stora projekt som drivs av aktörer med förhållandevis mycket 'muskler' – kommuner, fastighetsägare, nätägare, osv. Det är inget fel i det, men för vårt projekts skull så vill vi gärna hitta även mindre, eller annorlunda organiserade, energigemenskaper. Vi har dock haft lite svårt att identifiera dessa. Kanske beror det på att de inte finns (än!), eller så har vi letat på fel ställen :)

Så nu undrar jag om det är någon här som känner till ett eller flera initiativ som ni tror vore relevanta för oss att kika närmare på? Kanske är du till och med själv aktiv i ett sådant?

Om du har några tips, frågor eller funderingar är det bara att höra av dig, antingen här eller direkt till min mejladress: josefin.wangel@slu.se

Bästa hälsningar,
Josefin

PS. Jag har skrivit en kort definition av vad en lokal energigemenskap är härnedan, baserat på hur EU har definierat det hela.


*En lokal energigemenskap kan i korta drag definieras som en sammanslutning av aktörer som tillsammans producerar förnyelsebar energi, och som gör detta för att nå miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar, snarare än ekonomisk vinst. Aktörerna kan vara hushåll, föreningar kommuner, små- och medelstora företag. Sammanslutningen ska vara organiserad som en juridisk person, och i och med att vinst inte får vara målet för verksamheten så innebär det i praktiken att den juridiska personen är en förening. Det finns inga krav på att aktörerna ska dela energi, men i praktiken blir det svårt att få en lokal energigemenskap att fungera annars.

Själv är bäste dräng

 • Inlägg: 11552
  • Östergötland
Kan ju vara så att de som delar energi inte vill tala om att de gör det eftersom staten lägger så mycket hinder i vägen... Och nu skall ju alla som uppmanas skaffa solceller mata ut den elen på det vanliga nätet med nya hinder.

Fokus på el från solen, är det direkt eller via vind, vatten, biobränsle? Är det direkt solel så är det ju inte många som kunnat bli frikopplade än, lagringsproblemet är ju inte löst.

Lugnebergagård

 • Inlägg: 148
  • -
Man får inte dela på energi hur som helst.

Se 5:e paragrafen.

https://www.ei.se/bransch/koncessioner/undantag-fran-kravet-pa-natkoncession---ikn#h-Byggnader24

Förenklat, du får inte lägga elkablar i backen eller i luften. Sen finns det undantag. Energiproduktion för att dela mellan bostäder är inte ett undantag.

Att skapa ett bolag som producerar energi som man sedan säljer går så klart bra.

torbjorn

 • Inlägg: 12196
  • Medelpad
Vi ska komma ihåg att ei.se som ligger bakom de där lagtolkningarna är en branschorganisation vars medlemmar har ekonomiskt intresse av att låta påskina en så snäv tolkning som möjligt. Räkna med att den "sanning" som beskrivs i de där fallen är ganska så vinklad till nätbolagens förmån, det kan löna sig att läsa mellan raderna, studera den grundläggande lagtexten själv och inte minst ta fasta på typfall som ei.se INTE har skrivit om.

Till sist bör man ju komma ihåg att det bara är energidistribution i form av elektrisk energi som är koncessionspliktig. Andra överföringsformer - t ex leverans av hetvatten, hydraulik, mekaniska transmissioner - är inte reglerad.

Lugnebergagård

 • Inlägg: 148
  • -
Vi ska komma ihåg att ei.se som ligger bakom de där lagtolkningarna är en branschorganisation vars medlemmar har ekonomiskt intresse av att låta påskina en så snäv tolkning som möjligt. Räkna med att den "sanning" som beskrivs i de där fallen är ganska så vinklad till nätbolagens förmån, det kan löna sig att läsa mellan raderna, studera den grundläggande lagtexten själv och inte minst ta fasta på typfall som ei.se INTE har skrivit om.

Till sist bör man ju komma ihåg att det bara är energidistribution i form av elektrisk energi som är koncessionspliktig. Andra överföringsformer - t ex leverans av hetvatten, hydraulik, mekaniska transmissioner - är inte reglerad.

Läs lagtexten och visa vart det är fel. Följ länken som jag bifogade... Det gjorde du uppenbarligen inte. Energimarknadsinspektionen är en Myndighet och sorterar under Infrastrukturdepartementet. Dom kommer med beslut, inte tyckanden.

Jag har läst lagen åtskilliga gånger och jag gör samma tolkning. Men hittar du något skoj som ändrar på saken så vet jag några riktigt stora aktörer som är intresserade.

Har en aning om vad det är som gör att man inte ändrar på lagarna för övrigt. Myndigheterna är positiva till egenproducerad el men det är lite giftigt att öppna upp för privata skattefria nät vid sidan om dom officiella beskattade näten. Säkerhetsmässigt blir det också lite tveksamt om folk ska ha två anslutningar. En från nätägaren och ett från samfälligheten där den egenproducerade elen kommer. Sen allt grävande av elkablar mellan fastigheter. Det riskerar bli en "jävla röra".

Utveckla gärna dina tankar om hydraulisk och mekanisk överföring av energi i en samfällighet.

 

Själv är bäste dräng

 • Inlägg: 11552
  • Östergötland
Intressant, man skulle ju kunna sälja (eller samproducera och dela) tryckluft i en by, sedan bara ha en omformare i vart hus. Eller när alla har elbilar, så kan man ha en gemensam laddstation och sedan ta elen till huset från bilen.

Lite långt till grannarna här, så det bär sig inte.

josefinwangel

 • Inlägg: 4
  • Södermanland
Kan ju vara så att de som delar energi inte vill tala om att de gör det eftersom staten lägger så mycket hinder i vägen... Och nu skall ju alla som uppmanas skaffa solceller mata ut den elen på det vanliga nätet med nya hinder.

Fokus på el från solen, är det direkt eller via vind, vatten, biobränsle? Är det direkt solel så är det ju inte många som kunnat bli frikopplade än, lagringsproblemet är ju inte löst.


Tack för ditt svar! Det är en bra poäng, att eventuella initiativ inte vill berätta om det här. Om det är så att man delar energi, trots att man inte får, så får man gärna mejla mig på: josefin.wangel@slu.se Skriv i mejlet att du vill vara anonym så ser jag till att ditt mejl anonymiseras innan det arkiveras.

Och med el från solen menar vi direkt solel.

josefinwangel

 • Inlägg: 4
  • Södermanland
Man får inte dela på energi hur som helst.

Se 5:e paragrafen.

https://www.ei.se/bransch/koncessioner/undantag-fran-kravet-pa-natkoncession---ikn#h-Byggnader24

Förenklat, du får inte lägga elkablar i backen eller i luften. Sen finns det undantag. Energiproduktion för att dela mellan bostäder är inte ett undantag.

Att skapa ett bolag som producerar energi som man sedan säljer går så klart bra.

Tack för ditt svar! Det stämmer bra att man idag inte får dela el, om man nu inte har turen att omfattas av några av undantagen. Men precis som du skriver så omfattas inte delning mellan bostäder av dessa undantag. I och med det så kallade vinterpaketet, eller ren energi-paketet, som EU lanserade vid årsskiftet 2018/2019, så finns det dock goda skäl att ompröva nätkoncessionskravets nuvarande utformning och praxis. I Direktiv 2018/2001 (punkt 72) så står det uttryckligen att "Gemenskaper för förnybar energi bör sinsemellan kunna dela den energi som produceras av gemenskapens anläggningar." I förslaget till implementering av detta direktiv har dock Energimarknadsinspektionen gjort en mycket konservativ tolkning, och menar att direktivet går att implementera utan förändringar av nätkoncessionskravet. Det finns dock ett flertal aktörer som menar att en sådan tolkning inte är i linje med direktivets syfte, och frågan är långt ifrån avgjord.

Källor:
Direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32018L2001

Ei (2020) Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter - Ei R2020:02 https://www.ei.se/om-oss/publikationer/publikationer/rapporter-och-pm/2020/ren-energi-inom-eu---ett-genomforande-av-fem-rattsakter---ei-r202002


Lugnebergagård

 • Inlägg: 148
  • -
Tack för ditt svar! Det stämmer bra att man idag inte får dela el, om man nu inte har turen att omfattas av några av undantagen. Men precis som du skriver så omfattas inte delning mellan bostäder av dessa undantag. I och med det så kallade vinterpaketet, eller ren energi-paketet, som EU lanserade vid årsskiftet 2018/2019, så finns det dock goda skäl att ompröva nätkoncessionskravets nuvarande utformning och praxis. I Direktiv 2018/2001 (punkt 72) så står det uttryckligen att "Gemenskaper för förnybar energi bör sinsemellan kunna dela den energi som produceras av gemenskapens anläggningar." I förslaget till implementering av detta direktiv har dock Energimarknadsinspektionen gjort en mycket konservativ tolkning, och menar att direktivet går att implementera utan förändringar av nätkoncessionskravet. Det finns dock ett flertal aktörer som menar att en sådan tolkning inte är i linje med direktivets syfte, och frågan är långt ifrån avgjord.

Källor:
Direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32018L2001

Ei (2020) Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter - Ei R2020:02 https://www.ei.se/om-oss/publikationer/publikationer/rapporter-och-pm/2020/ren-energi-inom-eu---ett-genomforande-av-fem-rattsakter---ei-r202002

Fiffigt... Säkert någon på EI som är väldigt nöjd med den eleganta utvägen! :)

Är det som du säger så låter det som att man "duckade" frågan. Dvs den implementeras på ett sådant sätt att den blir praktiskt meningslös. (med dagens teknik) Du får bygga anläggningen men inte dra kablarna. Det är förmodligen ingen slump, dom vill inte ha sådana anläggningar av någon anledning.

Varför vill dom inte det? Jag kan komma på mängder med orsaker. Både praktiska och skattetekniska. Men absolut, allt går att lösa för den som vill! :)

Personligen.... Vet inte, förstår bägge sidor. Det är ingen glasklar fråga.

josefinwangel

 • Inlägg: 4
  • Södermanland
Fiffigt... Säkert någon på EI som är väldigt nöjd med den eleganta utvägen! :)

Är det som du säger så låter det som att man "duckade" frågan. Dvs den implementeras på ett sådant sätt att den blir praktiskt meningslös. (med dagens teknik) Du får bygga anläggningen men inte dra kablarna. Det är förmodligen ingen slump, dom vill inte ha sådana anläggningar av någon anledning.

Varför vill dom inte det? Jag kan komma på mängder med orsaker. Både praktiska och skattetekniska. Men absolut, allt går att lösa för den som vill! :)

Personligen.... Vet inte, förstår bägge sidor. Det är ingen glasklar fråga.

Jag tror som du :)


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

422 gäster, 3 användare
127, fri, Jalbertsson

* Forum

* Om tidningen Åter- Rotade fram denna då ja nyss fått barn. Bra förklarat i "från tröja till blöja" som sagt.. gott o blandat!!!
/Sanna

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser