Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
»Ekologisk
  hälsovård
»Naturlig egenvård
»Mensskydd
»Mensbindor av tyg
»Örtmedicin
»Salvor
»Föda barn hemma
»Hemfödsel
»Amning
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken

 

 
»Till alternativ.nu

FÖDA BARN HEMMA

Historiskt sett har hemfödsel varit det gängse. I alla tider och i de flesta kulturer hade den födande en jordgumma till sin hjälp; en av byn utsedd kvinna som hade förtroende, knuskap och erfarenhet att hjälpa och stödja modern när en förlossning krånglade.
 
Naturlig process
I allmänhet är graviditet och förlossning att betrakta som en naturlig process, ett friskhetstecken snarare än en möjlig sjukdom. Men sedan vi på 40-talet fick övervägande sjukhusförlossningar, har synen på födandet betraktas ur sjukvårdspersonalens ögon, värderats och bedömts enligt diagnos - åtgärd - behandling. Detta synsätt kan ju vara direkt livräddande i vissa sammanhang, t ex när mamman har en kronisk sjukdom, men man får ändå utgå från att de flesta graviditeter och förlossningar är normala.
 
Hemförlossning på frammarsch
Idag har vi inte i Sverige längre en tradition för att föda hemma. Så gott som alla dagens kvinnor i fruktsam ålder är födda på sjukhus, och även deras föräldrar föddes i stor utsträckning på sjukhus. Så det är kanske inte så konstigt att man kan bli betraktad som både ansvarslös och udda när man väljer att föda sitt barn hemma.
 
Hemförlossningsrörelsen är dock på frammarsch. I många år har Föreningen Föda Hemma, bestående av föräldrar och barnmorskor, verkat, och 1990 bildade barnmorskor över hela landet en nationell förening för dem som verkar som hemförlossningsbarnmorskor. I stora delar av Sverige finns nu kunniga och engagerade barnmorskor som är villiga att bistå vid hemförlossning.
 
Barnmorskor för hemfödsel
Barnmorskans arbete är reglerat i Socialstyrelsens författningssamling. För att verka som barnmorska i Sverige, krävs att man är legitimerad. I författningarna stadgas bl a att barnmorskan har kompetens att själv handha den normala graviditeten och förlossningen. I Göteborg är vi en grupp barnmorskor som sedan 1989 arbetat med hemförlossningar inom ramen av ett handelsbolag, vid sidan av vårt ordinarie arbete som barnmorskor. Vi har valt att arbeta med hemförlossningar för att vi tycker att det skall finnas ett alternativ till sjukhusförlossningar. Vi vill även värna om vår professionalitet dvs. att det är utbildade barnmorskor som bistår den födande. Vi tror också på den födande kvinnans kapacitet att själv styra och klara en förlossning och vi kan förstå varför man vill föda i sitt hem.
 
Hembesök
När vi får en förfrågan från en kvinna/ett föräldrapar om vi vill bistå vid födseln, är vi två barnmorskor från gruppen som åker på ett hembesök. Vi får en chans att lära känna varandra och höra vilka önskemål och tankar kvinnan/föräldrana har inför födseln. Vi går igonom om det är en normal graviditet och en förväntat normal förlossning samt om det "stämmer" mellan kvinnan/föräldrarna och oss barnmorskor. Det handlar inte blott om de medicinska aspekterna, utan det är också betydelsefullt att det finns en ömsesidig tillit.
 
Kontrakt
Vi berättar också om vilka kriterier vi arbetar utifrån, och vad det innebär av för- och nackdelar att föra hemma. Är vi överens skrivs ett kontrakt. Jourtiden inleds två veckor före förväntad förlossning till två veckor efter detta datum. När det är dags för kvinnan att föda, kommer vi alltid två barnmorskor till henne, och efter förlossningen fortsätter vi komma på hembesökt efter föräldrarnas önskemål upp till tio dagar efter barnets födelse.
 
Vilka vill föda hemma?
Under den tid vi har hållit på med detta har vi kommit i kontakt med många föräldrar som önskat föda hemma. Det har inte alltid blivit till en hemförlossning, bl a av medicinska skäl. Vi har stött på människor från alla grupper i samhället, och inte kunnat se att det är någon speciell "typ" av människor som vill föda hemma.
 
Det har varit många yrkesgrupper representerade, även sjukvårdspersonal som barnmorskor och läkare. Och det har varit folk från storstad såväl som från landsbygd, hög- och låginkomsttagare, först- och omföderskor, 20-åringar såväl som de uppåt 40-årsåldern. Men en gemensam nämnare hos kvinnorna har varit en tillit till sin egen förmåga att klara av att föda fram sitt barn.
 
Stimulerande och lärorikt
För oss barnmorskor har det varit rikt och stimulerande att få vara gäst i de hem där man valt att föda sitt barn. Vi känner oss priviligierade, och har fått ett annat perspektiv på födandet som process än den skolan kunde ge oss. Det har varit lättare att se helheten när kvinnan är i sin närmiljö och kan vara sig själv, släppa loss naturkrafterna inom sig och ge sig hän. Denna insikt har vi fått användning av när vi arbetar med förlossning på sjukhus.
 
Vi tycker oss ha upplevt vid hemförlossningar att själva födelseförloppet har gått snabbare än vi är vana vid på sjukhus. Kvinnorna har haft obetydliga eller inga bristningar, barnen har varit mycket pigga och alerta, blödning i samband med förlossningen har varit liten och den tid avslaget pågår efteråt har också varit kortare än vi brukar se. Men man får bära i minnet att helt olika förutsättningar råder när man föder på sjukhus och hemma, och det går inte att jämföra med varandra.
 
Det är inte många i Sverige som väljer att föda hemma, kanske ett par hundra kvinnor årligen, men det måste ändå vara möjligt att ha detta alternativ.
 
Eva-Marie Wassberg
 
Kommentera gärna artikeln

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare