Fr. vänster - göingeget, gotlandskanin, gutefår, vänekor, hedemorahöna
Vad är Lantrasforum?Lantrasforums medlemsföreningarRödlista utrotningshotade husdjursraser

Lantrasforum

Lantrasforum är en samarbetsgrupp av husdjursföreningar som arbetar med genbanker eller likvärdiga system för att bevara = spara/skydda hela eller delar av svenska lantraser. Mer om hur samarbetsgruppen fungerar kan du läsa här.

Vad gör vi nu?

 • September 2010 - Årets Lantrasforum hölls i Skåne. Föreningen Allmogegeten lämnade vid mötet över värdskapet för kommande period till Föreningen Sv. Allmogefår.
 • December 2009 - SLK påkallade extra Lantrasforum i frågan om föreningarna GutefårAkademins och Föreningen Äldre Boskaps medlemskap. Omröstningen, som var klar den 6 december, genomfördes via mail och båda föreningarna antogs som medlemmar i samarbetsgruppen Lantrasforum.
 • November 2009 - En lantrastransport med genetiskt värdefulla djur gick genom landet. Transporten är ett samprojekt mellan Lantrasforums medlemsföreningar till vilket Sveriges Rödkulleförening sökt och beviljats EU-stöd från Jordbruksverket.
 • November 2009 - Världsnaturfonden granskas efter redovisningsslarv. Klipp från sändningen på TV4
  Debattinlägg från Krister Kortebäck med bakgrundsfakta i ärendet.
 • Oktober 2009 - En skrivelse har tillställts Länsstyrelsen i Stockholms län med begäran om en ingående granskning av WWF:s förvaltning av Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne. (Läs skrivelsen)
 • September 2009 - Årets lantrasforum hölls på Väla Jaktvårdsgård i Hökerum. Värdföreningen, Svenska Lanthönsklubben, lämnade i och med detta över värdskapet för nästa period till Föreningen Allmogegeten. Sammandrag av protokollet finns här.
 • Juni 2009 - WWF granskas av media. Just nu arbetas det från mediahåll med att granska WWF både med utgångspunkt från den ekonomiska förvaltningen av Väktarfonden samt ur perspektivet att hela hanteringen och det bemötande Lantrasforum fått från WWF är ett stort svek mot Nils Dahlbeck och hans gärning för att bevara den biologiska mångfalden och inte minst våra utrotningshotade husdjursraser.
 • Februari 2009 - En lantrastransport med genetiskt värdefulla djur - kor, grisar, kaniner, getter, höns, ankor och gäss - gick genom landet. Transporten är ett samprojekt mellan Lantrasforums medlemsföreningar till vilket Sveriges Rödkulleförening sökt och beviljats EU-stöd från Jordbruksverket.
 • Januari 2009 - Ännu en protestskrivelse mot att en utpräglad sportodlarförening får del av de begränsade medel som avsatts för kompetensutveckling för att främja bevarandet av hotade svenska husdjursraser har lämnats till SJV.
 • Januari 2009 - Lantrasforum fortsätter bevakningen av WWFs Väktarfond för att följa upp vilka projekt som beviljats pengar och hur Väktarfonden förvaltas.
 • December 2008 - Väntar på tillstånd från SJV för lantrastransporten som ska transportera genetiskt värdefulla lantrasdjur från de olika medlemsföreningarna till nya bevarare runt om i landet.
 • Oktober 2008 - Sände en skrivelse till SJV angående beslutet att besättningar med färre än 10 djur ska undantas från blåtungevaccination, vilket skulle utesluta i princip alla nötkreatur av de hotade raserna, då dessa vanligen hålls i små besättningar. Detta resulterade i att djur av hotade raser numera får vaccineras även om besättningen består av färre än 10 djur.
 • September 2008 - Ansökan om medlemskap från de nybildade föreningarna GutefårAkademin (som arbetar med gutefår i genbank) och Föreningen för äldre svensk boskap (som arbetar med fjällnära boskap i genbank). Båda föreningarna är nu adjungerade i Lantrasforum ett år.
 • September 2008 - Årets lantrasforum hölls på Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. Värdföreningen, Föreningen Landtsvinet, lämnade i och med detta över värdskapet för nästa period till Svenska Lanthönsklubben. Sammandrag av protokollet finns här.
 • Juli 2008 - En lantrastransport med genetiskt värdefulla djur - kor, grisar, kaniner, getter, höns, ankor och gäss - gick genom landet. Transporten är ett samprojekt mellan Lantrasforums medlemsföreningar till vilket Sveriges Rödkulleförening sökt och beviljats EU-stöd från Jordbruksverket.
 • Mars 2008 - Möte med WWF angående Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne. Resultatet av mötet blev att det nu återigen är möjligt för lantrasbevarande föreningar att söka medel ur Väktarfonden.
 • Januari 2008 - Skrivelse till SJV angående det nya kravet på kompetensbevis och transportörstillstånd även vid transport av egna djur. Skrivelsen resulterade i en ändring av reglerna, så transporter av egna djur ingående i bevarandeprogram, t ex genbank, även i fortsättningen får genomföras utan särskild utbildning.
 • November 2007 - Träff mellan de lantrasbevarande föreningarna och ansvarsmyndigheten Jordbruksverket angående fördelning av projektmedel för information om hotade raser till föreningarna. Jordbruksverkets senare beslut om fördelning av projektmedel till en renodlad sportodlarförening resulterade i en kraftig protestskrivelse från Lantrasforum, som dock inte beaktades.

Lantraser

De raser Lantrasforums föreningar arbetar med är göingeget, jämtget, lappget, svensk rödkulla, fjällnära boskap, gotlandskanin, mellerudskanin, gutefår, dala-pälsfår, roslagsfår, gestrikefår, helsingefår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, linderödssvin, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna, svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka, skånegås och ölandsgås. De flesta av dessa raser är utrotningshotade. Hur hotbilden för dem ser ut visas i rödlistan.
 
Du blir nu förflyttad till lantrasforums nya hemsida. Om det inte fungerar automatiskt klicka här. http://www.lantrasforum.se