Alternativ.nu

Odling => Övrigt om odling => Ämnet startat av: borsdorfer skrivet 26 okt-20 kl 14:55

Titel: Latrin i komposten
Skrivet av: borsdorfer skrivet 26 okt-20 kl 14:55
Inom den Biodynamiska rörelsen är man negativt inställd. >:(

"Användning av latrin i odling av livsmedel är oansvarig på vår nuvarande kunskapsnivå."  Artur Granstedt i Kultura 3/96.

"Därför är på utvecklingskrafter fattig mänsklig latrin inte lämplig att gödsla ens beten och fodergrödor med." Kjell Arman i Kultura 3/96.
Titel: SV: Latrin i komposten
Skrivet av: Skogsvilde skrivet 26 okt-20 kl 16:05
Inom den Biodynamiska rörelsen är man negativt inställd. >:(

"Användning av latrin i odling av livsmedel är oansvarig på vår nuvarande kunskapsnivå."  Artur Granstedt i Kultura 3/96.

"Därför är på utvecklingskrafter fattig mänsklig latrin inte lämplig att gödsla ens beten och fodergrödor med." Kjell Arman i Kultura 3/96.


24 år gamla citat kan man knappast anse vara speciellt uppdaterad fakta.
Men dom har rätt i att mänsklig latrin är olämplig att gödsla grödor och beten med i en del former.

Och då vad för praktisk kunskap önskar du i detta sammanhanget eller kan du tillföra något?
Det är svårt att utröna det när du kommer med ett utkastat påstående.
Titel: SV: Latrin i komposten
Skrivet av: kretslopp skrivet 26 okt-20 kl 17:14
Biodynamikerna använde helst kompost som skulle göras på ett speciellt sätt för att bli bra. Nuförtiden är dessutom risken för smittor och parasiter mycket mindre än då. Som all annan gödsel höjer den mullhalt och förbättrar struktur.