Alternativ.nu

Bygga & Bo => Övrigt om bygga & bo => Ämnet startat av: Jonex skrivet 16 jul-20 kl 20:13

Titel: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: Jonex skrivet 16 jul-20 kl 20:13
Hej! Jag är helt nyregistrerad, och liknande trådar har säkert varit uppe många gånger förr, men jag startar en ny ändå, och hoppas att det är okej. För tillfället går jag nämligen i tankarna att förvärva ett gammalt torp med en tillhörande liten areal skog.

Torpet är knappast beboeligt i nuvarande skick, i synnerhet inte under de kalla månaderna. Varken avlopp eller el är installerat (och inget jag kommer ha bråttom att fixa heller). Bara för att hinta om statusen på huset.

Vilka omkostnader bör jag räkna med, utöver köpepriset + fastighetsavgift/-skatt? Försäkring av skog verkar vara ganska billigt per ha, men vad är det mer som kostar? Och hur kan jag veta om de befintliga träden på fastigheten verkligen blir "mina"? Skulle vara bedrövligt om det visade sig att någon annan har avverkningsrätt. En del av tomten har servitut i samband med starkströmsledning, så den biten förstår jag förvaltas av ett elbolag.

Min tanke är att framför allt lyfta fram bevara de natur- och kulturvärden som fastigheten rymmer, och att på sikt kunna ha ett fritidshus både för eget bruk och uthyrning.

Väldigt många frågor som snurrar i huvudet iom detta. Det här är helt outforskad mark för mig, och jag är rädd att jag irrar ner i en ekonomisk fallgrop. Tacksam för alla tips! :)
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: torpjens skrivet 16 jul-20 kl 21:21
Farligt att svara på sånt här men jag gör ett försök.


1) Är det en jordbruksfastighet enligt taxeringen? Det spelar roll för vad och hur man får bygga samt hur fastigheten beskattas om fastighetsskatt återinförs.


2) Tar du bort huset så skulle jag säga att det inte är några kostnader. En bit skogsmark kostar bara det man vill lägga ned på att sköta den.


3) Har du kvar huset och standarden är så dålig blir det ingen slamtömning, knappt nån fastighetsavgift men möjligen sophämtningsavgift. Försäkring på så dåligt hus är väl tveksamt. Låter lite som att du funderar på att ta bort det och ställa dit något annat. I så fall är det diverse avgifter för rivningstillstånd och (om det nya är litet) för bygganmälan, annars för bygglov. Bygglov vet jag inte vad det kostar (kanske kan kollas på kommunens hemsida) men rivningstillstånd och bygganmälan tror jag ligger runt fem tusen per styck, tror.


Har säkert glömt något men jag har svårt komma på vad mer som skulle kosta för dig.
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: Jonex skrivet 16 jul-20 kl 21:48
Farligt att svara på sånt här men jag gör ett försök.


1) Är det en jordbruksfastighet enligt taxeringen? Det spelar roll för vad och hur man får bygga samt hur fastigheten beskattas om fastighetsskatt återinförs.


2) Tar du bort huset så skulle jag säga att det inte är några kostnader. En bit skogsmark kostar bara det man vill lägga ned på att sköta den.


3) Har du kvar huset och standarden är så dålig blir det ingen slamtömning, knappt nån fastighetsavgift men möjligen sophämtningsavgift. Försäkring på så dåligt hus är väl tveksamt. Låter lite som att du funderar på att ta bort det och ställa dit något annat. I så fall är det diverse avgifter för rivningstillstånd och (om det nya är litet) för bygganmälan, annars för bygglov. Bygglov vet jag inte vad det kostar (kanske kan kollas på kommunens hemsida) men rivningstillstånd och bygganmälan tror jag ligger runt fem tusen per styck, tror.


Har säkert glömt något men jag har svårt komma på vad mer som skulle kosta för dig.

Tack, snälla! Bara att få feedback av någon som har erfarenhet på området stärker mig enormt. Jag är rädd att jag kör på oförsiktigt, missar någon superviktig parentes, och ruinerar mig på kuppen.

Fastigheten står listad som villa. Skogsfastighet står det sedan. Upplåtelseform: friköpt. Naturtomt och skog. Servitut: Last, Ledningsrätt: Starkström. Inga pantbrev.

Jag har inga ambitioner att riva något. Skogen ska hållas frodig och frisk, och torpet på sikt få tillbaka sin lyster, med så få moderniteter som möjligt. Mulltoa kan bli aktuellt, och solpaneler, om det visar sig extremt dyrt att ansluta till elnätet.
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: torpjens skrivet 16 jul-20 kl 22:09
Det låter som att det är en skogsfastighet med en del tomt där det står ett småhus (en villa). Där kan det bli problem eftersom det saknas avlopp och sophämtning inte görs. Med torrtoa och godkänd kompostering av den så kan du slippa toaavlopp (kräver anmälan och tillstånd som kostar, dock inte tiotusen men kanske några tusenlappar) men jag vet inte om man kan slippa avlopp för disk och personhygien.

Dra in el, anlägga avlopp och borra brunn är sånt som kostar stora pengar, då menar jag 50-100 tusen per grej.

Då det är en skogsfastighet finns det en del lagar och regler om hur skogen ska skötas. Exempelvis får man inte kalhugga hur som helst och har man kalhuggit en del måste man återbeskoga och ligger det för mycket död ved i skogen måste man ta ut den för att granbarkborrar inte ska spridas därifrån. Är osäker på om man kan tvingas hugga bort stående skog som angripits av granbarkborre - det är sällan ett problem eftersom ägaren själv vill ha bort de träden så snabbt som möjligt.

Angående att träden är dina så ska det finnas gränsmarkeringar i markerna. Skogen på marken du köper är din och om det är något undantag från det (exempelvis att föregående ägare sålt avverkningsrätter eller liknande) så ska det framgå av köpekontraktet.


Att hålla skogen frodig och frisk är inte alltid helt lätt. Gör man fel kan man förstöra mer än man förstår. Läs på eller prata med något proffs innan du börjar göra åtgärder i skogen. Som ett exempel kan man ta död på gran genom att glesa ut för mycket mellan träden om förutsättningarna är olämpliga. (För den som vill invända så tänker jag ett tätt granbestånd med gamla träd på relativt torr mark som gallras hårt vilket ljusshockar träden och riskerar att leda till barkborreangrepp, stormfällningar och uttorkning).
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: torbjorn skrivet 16 jul-20 kl 22:50
Beträffande försäkring av skog, så är det inte helt enkelt, och man måste väga olika slags risker för sin skog mot hur hög försäkringspremien för olika alternativ blir.  Det är t ex en sak att ha skogen försäkrad mot skogsbrand, en helt annan sak om man också vill försäkra sig mot stormskador eller biologiska angrepp (skadeinsekter, svampsjukdomar etc).

Beträffande servitutet för ledningsrätt så kan det löna sig att upparbeta bra personliga kontakter med någon ansvarig hos ledningsägaren (förmodligen ett elnätbolag), det brukar alltid behövas en del samverkan mellan markägare och ledningsägare t ex när kraftledningsgator ska röjas eller om det behövs ändringar i servitutet (omdragning av ledningar, breddning av gator om en ledning ska göras trädsäker etc).

Det är sällan nödvändigt att kosta på avlopp eller betala sophämtning om man inte utnyttjar huset som bostad, men varje kommun eller i extrema men beklagliga fall till och med någon enskild småpåve i en kommuns förvaltningsapparat kan ha egna regler eller åsikter om saken. Det finns ju som bekant något som kallas för kommunalt självstyre i Sverige. Det kan vara klokt att läsa på aktuell kommuns hemsida, och försöka dela erfarenheter med andra ägare till fastigheter i samma kommun.
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: kretslopp skrivet 17 jul-20 kl 08:17
Om du kontaktar länsstyrelsen kan du få dina marker inventerade på vad där finns av växter, djur och kulturlämningar och vilken skötsel som behövs.
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: Kalla skrivet 11 aug-20 kl 09:30
Om det är en skogsbruksfastigheter ska inkomster och utgifter beskattas i näringsverksamhet, t ex en enskild firma.
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/jordochskogsbruksfastighet.4.361dc8c15312eff6fd32a1e.html (https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/jordochskogsbruksfastighet.4.361dc8c15312eff6fd32a1e.html)

Ligger fastigheten inom detaljplanerat område? Om inte, då behövs normalt inget bygglov men kolla med kommunen.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/ (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/)
Titel: SV: Torp med lite skog. Omkostnader?
Skrivet av: malarmaster skrivet 11 aug-20 kl 22:25
 ang. vatten o avlopp. Egen brunn är godkänt. vill man helt slippa avlopp gäller att vatten inte är indraget i huset. regeln är att bär man in vatten (typ hink) behövs inget avlopp. Toa löser man med utedass eller någon modern variant typ separett.
på sommaren funkar en uteduschlösning. ett enklare avlopp kan göras om man bara har gråvatten ut. Då får man ha vatten in men inte vattenklosett. Den kräver en helt annan lösning.