Alternativ.nu

Övriga ämnen => Energi => Övrigt om alternativ energi => Ämnet startat av: frevelm skrivet 27 jul-19 kl 13:26

Titel: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 27 jul-19 kl 13:26
Man skulle väl kunna använda solenergi samt vatten i sjöar, hav och dammar till att se till att dels täcka både vatten och energiförsörjning genom att med solcellers hjälp (när det är sol nog) pumpa upp vatten till lämpliga områden. Dessa områden kan vara dammar och eller sjöar som ligger högre upp än det vatten som man pumpar ifrån. Både från högre och lägre belägna vattenreservoarer skulle man väl kunna få till att använda uppdämt vattnet på mer än ett sätt:

Tycker fler än jag att detta vore ett bra sätt att åtgärda mer än ett stort problem i vårt samhälle? Jag är medveten om att det kan vara någonting av prekärt att anlägga nya dammar. Det kan till exempel bli farligt mycket av att myggor eller så lägger sina ägg där. Men om man även ordnar så att vattnet har ett fungerande ekosystem, med bland annat sån fisk som äter myggägg och/eller mygglarver, så undviker man väl såna problem (eller hur?). Det finns ju så pass mycket av vanskligare anläggningar för att täcka våra energibehov, så varför skulle man inte satsa så som jag här föreslår?

En annan risk man kan se med det hela vore väl att vattnet i lägre belägna sjöar inte räcker till. Men, i den mån solen skiner mycket, åtminstone,, så kan det kanske gå att avsalta havsvatten och transportera det uppåt.

Är det tekniskt möjligt att installera tillräckligt solfångare eller solceller för att lösa kanske hela vårt lands problem med torka och energi? I annat fall borde det väl ändå kunna bidra. ...
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: torbjorn skrivet 27 jul-19 kl 14:01
Än så länge är nog solceller för dyra i förhållande till gängse priser på elenergi, för att de som håller i pengarna ska kunna övertygas om att det hela är en bra idé.

Pumpkraftverk som pumpar upp vatten i dammar då det finns elenergi i överskott och sedan går som vanliga vattenkraftverk då det behövs energi i elnätet finns redan, dock har de som finns i Sverige (Juktan och Sillre) inte körts för pumpning på många år sedan regleringsdammarna för "vanlig" vattenkraft blev tillräckligt utbyggda på 70-talet.
Verkningsgraden blir ju inte gå god i och med att man får förluster i turbin, tilloppskanaler, elmaskiner mm så att säga två gånger i rad, både vid pumpning och turbindrift.

För att det ska bli praktiskt genomförbart måste man hålla till i bergiga områden där man kan få rejäl fallhöjd utan orimligt långa kanaler och tuber. Bergstrakter i centraleuropa kanske är mer lämpliga än Sverige för sådana projekt?
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Alexn72 skrivet 27 jul-19 kl 14:33
Det är ännu smartare att använda energin smart. Att pumpa upp i en damm för att sen  köra det genom en tur in för att få el igen är inte så bra verkningsgrad på. Men  om  man  istället pausar saker som kräver energi, en inte nödvändigt vis samma sekund som  det används  så blir det bättre och effektivare användning.
Tex finns det mycket el på nätet så kan man fylla vattentornen med denna el.
Varmvattenberedaren hemma.. samma sak där.  Efter man duschat så måste inte den börja värma direkt på morgonen, den kan vänta till solen kommer till och ger energi.
Ladda elbilen likaså.
Tvättmaskin, torktumlare, ac,  mfl
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 27 jul-19 kl 14:52
Än så länge är nog solceller för dyra i förhållande till gängse priser på elenergi, för att de som håller i pengarna ska kunna övertygas om att det hela är en bra idé.

Pumpkraftverk som pumpar upp vatten i dammar då det finns elenergi i överskott och sedan går som vanliga vattenkraftverk då det behövs energi i elnätet finns redan, dock har de som finns i Sverige (Juktan och Sillre) inte körts för pumpning på många år sedan regleringsdammarna för "vanlig" vattenkraft blev tillräckligt utbyggda på 70-talet.
Verkningsgraden blir ju inte gå god i och med att man får förluster i turbin, tilloppskanaler, elmaskiner mm så att säga två gånger i rad, både vid pumpning och turbindrift.

För att det ska bli praktiskt genomförbart måste man hålla till i bergiga områden där man kan få rejäl fallhöjd utan orimligt långa kanaler och tuber. Bergstrakter i centraleuropa kanske är mer lämpliga än Sverige för sådana projekt?

OK. Tack. Jag misstänkte just det, att solceller blir för dyra. Undrade till och med om dom hyfsat säkert skulle kunna produceras i så stor mängd och styrka, för så mycket energi(?). För det behövs väl en del import-mineraler, bland annat, för att få till dom. Jag hoppas det bedrivs bra forskning i för att göra priserna överkomligare(?). För jag ser även en fördel som kvarstår i att kombinera energiuppbyggnad med dammar for brandsläckning, bevattning och/eller ny-uppbyggnad av grundvattenreservoarer.

Det är ännu smartare att använda energin smart. Att pumpa upp i en damm för att sen  köra det genom en tur in för att få el igen är inte så bra verkningsgrad på. Men  om  man  istället pausar saker som kräver energi, en inte nödvändigt vis samma sekund som  det används  så blir det bättre och effektivare användning.
Tex finns det mycket el på nätet så kan man fylla vattentornen med denna el.
Varmvattenberedaren hemma.. samma sak där.  Efter man duschat så måste inte den börja värma direkt på morgonen, den kan vänta till solen kommer till och ger energi.
Ladda elbilen likaså.
Tvättmaskin, torktumlare, ac,  mfl

Jag håller med om att det är bäst om alla använder energi smart. Men det är inte säkert tillräckligt många gör. Vatten som fylls i dammar kan skulle väl på sitt sätt kunna tjäna som påminnelser för allmänheten.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 27 jul-19 kl 16:34
Madeira löste sina elproblem med pumpkraftverk och vindkraft. tidigare elavbrott är nu ett minne blott. Läste också att någon av Kanarieöarna tog samma lösning. Även i Sverige finns det planerat,vattenfall tittar på saken. Men annars är det nog bättre att titta på bränsleceller. där slipper man vattenproblematiken,fallhöjder m.m I framtiden blir det nog så att centralt levererad kraft får en betydligt mindre central roll. Lokalproducerad slår igenom och det är solceller och bränsleceller som är lösningen.
Avseende vatten är det samma sak. Idag har de flesta kommuner ingen återanvändning av avloppsvatten. Man kör bara ut det i vattendrag. Det mesta vattnet är uppumpat grundvatten och det innebär att vi tömmer /sänker grundvattennivåerna. Någon kommun återvinner avloppsvattnet och levererar det som industrivatten. ytterligare några kör ut det i infiltrationsdammar och hjälper till att bibehålla grundvattennivåerna. Men även hushållen måste bli bättre. Regnvattnet som körs ut i dagvattnet kan sparas i hushållet och användas t.ex till toa. Det är relativt vanligt i södra europa men också på de ekobyggen som görs i europa. några finns i Sverige. Alla byggen skulle göras så. På miljösidan måste det till betydligt skarpare lagar som tvingar kommuner att se till att vatten o el inte slösas bort. Solceller på ALLA nybyggen skulle vara lagkrav. kostnadsökningen skulle kunna kvittas mot ett bidrag som finansieras med en fossiloljeskatt. Det tas ju redan in stora belopp på CO2 skatt som inte används till miljöåtgärder utan bara försvinner in i statskassan. Så pengarna finns redan men används inte för miljön som det var sagt.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Landet skrivet 27 jul-19 kl 19:25
Än så länge är nog solceller för dyra i förhållande till gängse priser på elenergi, för att de som håller i pengarna ska kunna övertygas om att det hela är en bra idé.

Pumpkraftverk som pumpar upp vatten i dammar då det finns elenergi i överskott och sedan går som vanliga vattenkraftverk då det behövs energi i elnätet finns redan, dock har de som finns i Sverige (Juktan och Sillre) inte körts för pumpning på många år sedan regleringsdammarna för "vanlig" vattenkraft blev tillräckligt utbyggda på 70-talet.
Verkningsgraden blir ju inte gå god i och med att man får förluster i turbin, tilloppskanaler, elmaskiner mm så att säga två gånger i rad, både vid pumpning och turbindrift.

För att det ska bli praktiskt genomförbart måste man hålla till i bergiga områden där man kan få rejäl fallhöjd utan orimligt långa kanaler och tuber. Bergstrakter i centraleuropa kanske är mer lämpliga än Sverige för sådana projekt?
Så gjorde de i t ex Österrike (iaf för 20 år sedan?) men de pumpade upp vattnet på natten till lägre pris än de sålde för under dagtid. nu kanske de har installerat solceller men har svårt att tro att det är mer ekonomiskt än att köpa "överskottsel" nattetid.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: lassejohansson22 skrivet 27 jul-19 kl 19:49
Detta med vatten i dammar, finns även på någon ö öst Spanien.
Detta i någon kombination med ellagring som finns i någon Tysk stad. Elbilarna kopplas in och dess batterier används för stadens lagringen.
Tankarna är steg i vettig riktning.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 27 jul-19 kl 22:10
Madeira löste sina elproblem med pumpkraftverk och vindkraft. tidigare elavbrott är nu ett minne blott. Läste också att någon av Kanarieöarna tog samma lösning. Även i Sverige finns det planerat,vattenfall tittar på saken. Men annars är det nog bättre att titta på bränsleceller. där slipper man vattenproblematiken,fallhöjder m.m I framtiden blir det nog så att centralt levererad kraft får en betydligt mindre central roll. Lokalproducerad slår igenom och det är solceller och bränsleceller som är lösningen.
Avseende vatten är det samma sak. Idag har de flesta kommuner ingen återanvändning av avloppsvatten. Man kör bara ut det i vattendrag. Det mesta vattnet är uppumpat grundvatten och det innebär att vi tömmer /sänker grundvattennivåerna. Någon kommun återvinner avloppsvattnet och levererar det som industrivatten. ytterligare några kör ut det i infiltrationsdammar och hjälper till att bibehålla grundvattennivåerna. Men även hushållen måste bli bättre. Regnvattnet som körs ut i dagvattnet kan sparas i hushållet och användas t.ex till toa. Det är relativt vanligt i södra europa men också på de ekobyggen som görs i europa. några finns i Sverige. Alla byggen skulle göras så. På miljösidan måste det till betydligt skarpare lagar som tvingar kommuner att se till att vatten o el inte slösas bort. Solceller på ALLA nybyggen skulle vara lagkrav. kostnadsökningen skulle kunna kvittas mot ett bidrag som finansieras med en fossiloljeskatt. Det tas ju redan in stora belopp på CO2 skatt som inte används till miljöåtgärder utan bara försvinner in i statskassan. Så pengarna finns redan men används inte för miljön som det var sagt.
Jag antar att du syftar på vätgasbaserade bränsleceller (Rätta mej om jag har fel), att använda för att lagra solenergin till vintern. Jag vet inte om vätgasceller är säkra numera; jag menar vätgas för då mina tankar till explosionsrisk. Men för övrigt verkar det som något man kan hoppas på att det blir en huvudsatsning för den energiförsörjning vi har med att göra.

I fråga om vatten så skulle man väl kunna reda ut en del av det med att uppmuntra till bevattning med solenergidriven uppumpning av bland annat sjövatten. Detta kan väl gälla både för folk i allmänhet, och kanske för bönder i synnerhet. Solenergin finns ju för det mesta när det börjar bli torrt.

Användning av sjövatten kan spara på grundvatten, Det kan kanske även spara in en del gödslingskostnader, inte minst eftersom övergödning är ett lite vanligt problem  - även i sjöar som för övrigt har bra vatten. Om det kan räknas på vilka sjöar som kan bidra med vad i näring, så kanske man även skulle kunna lagstifta lite mot att lägga till sån näring där den ändå går att få från sjövatten i närheten. Men det förutsätter väl i och för sej att man ser till att man underlättar i fråga om  rättigheter faciliteter för användning av sjövatten. Jag är inte säker på hur ofta det även skulle behöva (eller åtminstone borde) innebära installation av reningsverk. ...
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Znibban skrivet 28 jul-19 kl 16:32
Kunskapskanalen visade flera program om bl.a. de öar/platser ni refererar till. Det är ju jättespännande.
Skulle önska att det fanns en kanal som bara visade på positiva lösningar på dagens klimatproblem.
Saltvatten, vatten kommer ju bli det värsta problemet i framtiden, brist på rent dricksvatten.
Så det där med att använda regnvatten till toan och dusch är ju helt perfekt. Sjukt att använda dricksvatten ...

Ett ställe i Australien har de gjort en fantastisk anläggning.
I öknen! De har lett in havsvatten och avsaltar det med hjälp av solceller. I ett växthus odlar de tomater som vattnas med detta avsaltade vatten! Underbart.
Så var det bara det lila problemet med att det inte finns pollinatörer i en steril öken. Det har de löst med att spela ROCKMUSIK, vibrationerna hjälper till att pollinera tomaterna.
Jag älskar det!!! Yess Yess Yess Yess Yess Yess Yess Yess Yess

Det är ju så underbart, mer av sån´t, det finns många som tänker utanför boxen. De måste få inspirera och väcka nya tankesätt och lösningar.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 28 jul-19 kl 16:51
Jag antar att du syftar på vätgasbaserade bränsleceller (Rätta mej om jag har fel), att använda för att lagra solenergin till vintern. Jag vet inte om vätgasceller är säkra numera; jag menar vätgas för då mina tankar till explosionsrisk. Men för övrigt verkar det som något man kan hoppas på att det blir en huvudsatsning för den energiförsörjning vi har med att göra.

I fråga om vatten så skulle man väl kunna reda ut en del av det med att uppmuntra till bevattning med solenergidriven uppumpning av bland annat sjövatten. Detta kan väl gälla både för folk i allmänhet, och kanske för bönder i synnerhet. Solenergin finns ju för det mesta när det börjar bli torrt.

Användning av sjövatten kan spara på grundvatten, Det kan kanske även spara in en del gödslingskostnader, inte minst eftersom övergödning är ett lite vanligt problem  - även i sjöar som för övrigt har bra vatten. Om det kan räknas på vilka sjöar som kan bidra med vad i näring, så kanske man även skulle kunna lagstifta lite mot att lägga till sån näring där den ändå går att få från sjövatten i närheten. Men det förutsätter väl i och för sej att man ser till att man underlättar i fråga om  rättigheter faciliteter för användning av sjövatten. Jag är inte säker på hur ofta det även skulle behöva (eller åtminstone borde) innebära installation av reningsverk. ...
  Jo,jag menade bränsleceller och vätgas. Det är den teknik som just nu är aktuell och som troligen inom några få år kommer i stor skala. Det finns redan fordon att köpa,även i Sverige men Sverige saknar infrastruktur. Mariestads kommun invigde nyligen en solcellsdriven tankanläggning som även är öppen för allmänheten. Där produceras lokal vätgas och tankas över i bilar. precis som på en bensinstation. Det är detta som kommer och det öppnar även för bränslecellsanläggningar i vanliga bostadskvarter. Där kan man producera el till hela kvarteret och alla installerar solceller vars ström driver vätgasproduktionen. vätgasen lagras och bränslecellerna levererar el när den behövs. På detta sätt behövs ingen central elproduktion,nät m.m och vi får ett mer oberoende samhälle. Sådana här anläggningar finns redan globalt och har funnits i åtskilliga år. I Sverige mörkas det då beskattning av energi är så viktig för statsfinanserna. plockar man bort skatteunderlaget på elproduktion och distribution får det ekonomiska konsekvenser för staten. Därför vill man inte ha egenproducerad el. Också att man nu främst driver elbilsutvecklingen i Sverige. Normalt funtat samhälle där marknaden bestämmer skulle bränslecellen ses som ett bättre alternativ,särskilt i svenskt vinterklimat. Men det bromsas....
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Alexn72 skrivet 29 jul-19 kl 11:27
Lagra vätgas är inte det enklaste. Speciellt inte i ett fordon.

Men det är bra på att överföra mycket energi på kort till.  Det är däremot dåligt som lagringsmedium då det kräver dubbelt så mycket energi vid tillverkning än vad man sen kan ta ut.

Ett batteri är mycket bättre på detta.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 29 jul-19 kl 12:13
Kunskapskanalen visade flera program om bl.a. de öar/platser ni refererar till. Det är ju jättespännande.
Skulle önska att det fanns en kanal som bara visade på positiva lösningar på dagens klimatproblem.
Saltvatten, vatten kommer ju bli det värsta problemet i framtiden, brist på rent dricksvatten.
Så det där med att använda regnvatten till toan och dusch är ju helt perfekt. Sjukt att använda dricksvatten ...

Ett ställe i Australien har de gjort en fantastisk anläggning.
I öknen! De har lett in havsvatten och avsaltar det med hjälp av solceller. I ett växthus odlar de tomater som vattnas med detta avsaltade vatten! Underbart.
Så var det bara det lila problemet med att det inte finns pollinatörer i en steril öken. Det har de löst med att spela ROCKMUSIK, vibrationerna hjälper till att pollinera tomaterna.
Jag älskar det!!! Yess Yess Yess Yess Yess Yess Yess Yess Yess

Det är ju så underbart, mer av sån´t, det finns många som tänker utanför boxen. De måste få inspirera och väcka nya tankesätt och lösningar.
Avsaltar havsvatten gör dom bland annat i sydöstra USA, och i Israel, också, har jag sett på nätet. Där har dom det rakt av till dricksvatten, som sinat på bägge håll. Mindre desperat men även där viktigt värt det, gör nåt liknande, verkar det i Australien, fast väl bara för odling än så länge.

Det där med rockmusik för att pollinera tomater, det gillar jag också. Vet du vilka det är som lyckats med det?
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 29 jul-19 kl 12:29
  Jo,jag menade bränsleceller och vätgas. Det är den teknik som just nu är aktuell och som troligen inom några få år kommer i stor skala. Det finns redan fordon att köpa,även i Sverige men Sverige saknar infrastruktur. Mariestads kommun invigde nyligen en solcellsdriven tankanläggning som även är öppen för allmänheten. Där produceras lokal vätgas och tankas över i bilar. precis som på en bensinstation. Det är detta som kommer och det öppnar även för bränslecellsanläggningar i vanliga bostadskvarter. Där kan man producera el till hela kvarteret och alla installerar solceller vars ström driver vätgasproduktionen. vätgasen lagras och bränslecellerna levererar el när den behövs. På detta sätt behövs ingen central elproduktion,nät m.m och vi får ett mer oberoende samhälle. Sådana här anläggningar finns redan globalt och har funnits i åtskilliga år. I Sverige mörkas det då beskattning av energi är så viktig för statsfinanserna. plockar man bort skatteunderlaget på elproduktion och distribution får det ekonomiska konsekvenser för staten. Därför vill man inte ha egenproducerad el. Också att man nu främst driver elbilsutvecklingen i Sverige. Normalt funtat samhälle där marknaden bestämmer skulle bränslecellen ses som ett bättre alternativ,särskilt i svenskt vinterklimat. Men det bromsas....
Förargligt att det kanske är så att vi inte får veta av bra lösningar för att dom sämre är lättare att beskatta. Men jag är inte säker ännu på vad man kan få ut av vätgasceller  -  och inte heller vilken säkerhet mot explosioner man kan förvänta sej. Jag litar bara på att den inte är helt hög, fast jag tar inte för givet att man inte kan råka ut för det. Jag vet inte heller hur pass svårhanterlig en sån explosion vore. ... För övrigt så är det väl för all del rent och bra.

Lagra vätgas är inte det enklaste. Speciellt inte i ett fordon.

Men det är bra på att överföra mycket energi på kort till.  Det är däremot dåligt som lagringsmedium då det kräver dubbelt så mycket energi vid tillverkning än vad man sen kan ta ut.

Ett batteri är mycket bättre på detta.
OK. Men med det ena eller det andra lagringssättet kan väl ändå man ta tillvara en hel del solenergi, som väl ofta kunde bli rättså stort överskott av på sommaren. Fast där har vi kanske också, i och för sej att man i viss mån kunde prioritera att bevattna våra marker, både för odling och för att motverka bränder. Så i nån mån borde man kanske trots allt prioritera det ännu gammalmodigare än traditionella batterier. Det vill säga man kan forsla vatten uppåt  -  dels till dammar, men kanske (förhoppningsvis tycker jag) även för att bevattna med.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: lassejohansson22 skrivet 29 jul-19 kl 14:41
Ang vatten, öken och solcell..
Det har redan redovisats att teknik finns för att kombinera solcell och vattenutvinning.
Minns inte exakt hur. Men det var något med tillvaratagande av kondensvatten och kylning av solceller.
Funktionen var att man fick både vatten och el.
(i aktuell text fanns även något om, möjlighet till uppodling av ökenområden)
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 29 jul-19 kl 15:11
Avsaltningsanläggningar för dricksvatten finns också i Sverige. öland invigde sin anläggning för inte så länge sedan och den producerar ett rejält överskott.  det kommer troligen att bli än mer aktuellt i framtiden när grundvattnet sjunker och vi får varma torra somrar. guldläge för kustkommuner som kan sälja vatten till olyckliga inlandskommuner.
Såg förresten att man planerar att plocka bort dieselloken på inlandsbanan och ersätta dem med bränslecellslok. tekniken är ju utprovad sedan flera år tillbaks (I kalifornien rullar tusentals bränslecellsbilar) . Även de svenska lastbilstillverkarna levererar bussar o lastbilar med bränsleceller.  det är infrastrukturen som bromsar. bilar finns men ingenstans att tanka.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Znibban skrivet 29 jul-19 kl 18:07
Avsaltar havsvatten gör dom bland annat i sydöstra USA, och i Israel, också, har jag sett på nätet. Där har dom det rakt av till dricksvatten, som sinat på bägge håll. Mindre desperat men även där viktigt värt det, gör nåt liknande, verkar det i Australien, fast väl bara för odling än så länge.

Det där med rockmusik för att pollinera tomater, det gillar jag också. Vet du vilka det är som lyckats med det?


Menar du vilket Rockband....hihi
Skämt å´sido, jag har sett detta på You tube, tyvärr minns jag inte vem som ligger bakom detta.

Det finns ett annat fantastiskt ställe som heter Mazdar, lite osäker på stavningen. En hel stad som byggd helt i hållbarhetens tecken. Dit skulle jag också vilja åka på studiebesök. Mycket solceller, hus som skuggar trottoarerna, vindtunnlar för svalka,
förarlösa elbilar,......Det är en stor kunskaps knutpunkt för utbildning av hållbarhet med forskare och studenter från hela världen.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Berberis skrivet 29 jul-19 kl 18:59
Masdar. Tack för tipset.  i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Rätt mycket info på Wikipedia och fina bilder på Google.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 17 aug-19 kl 19:11
Om det stämmer att växthuseffekten kommer att innebära bland annat torka och extremväder, då vore kanske ett stort antal anlagda dammar på land ett bra sätt att förebygga problemen och jämna ut temperaturerna, eller hur? Detta i sin tur kan väl spara energi i så fall, som människor annars behöver för att leva behagligt (eller i värsta fall ens uthärdligt). Till att börja med skulle nog rent enkel passiv sjövärme rimligen kunna räcka rättså långt i fråga om att lösa en hel del energiproblem.

Att aktivt värmeväxla från relativt små dammar är kanske inte alltid tillrådligt, då man väl vill undvika att dom bottenfryser. Detta problem blir väl mindre ju djupare dammarna görs. Detta skulle förhoppningsvis kunna innebära en hyfsad garanti för att att dit-planterade fiskbestånd blir kvar.

Men det vore nog inte vore rimligt att tycka att man uteslutande ska ta sötvatten till så många och djupa dammar. Dessutom har vi nog det att dammar som vars vatten så småningom ska fylla på grundvattnet inte heller att dom (åtminstone i i längden) rimligen går att fylla på med endast sjöars vatten. Så avsaltning av havsvatten nödvändiggörs rimligen, då man väl egentligen skulle behöva mycket vatten.

Sen skulle vi i Sverige kanske även vilja exportera teknik för sånt här, i den mån vi tar stegen som behövs för att vara tidiga om att utveckla dem. För det finns ju stora öknar och andra mycket torra områden, ute i världen som gärna kunde få göras grönskande. Eller, om vi inte exporterar, så skulle kanske andra ändå vilja ta efter det vi (i så fall) gör, åtminstone i den mån jordens landområden faktiskt blir torrare om än mindre (då havsytorna kanske stiger) om och när det blir varmare i och med att växthuseffekten kanske tar fart.

Som det är så vet jag att det finns en del landskapsplaneringstekniker som kan hjälpa mycket mot torka. Sådana vet jag inte så väl hur dom fungerar, men dom är nog oftast ett bra alternativ i fråga om att rädda från torka (någon som vet? Berätta gärna, tack!  :)). Men  -  åtminstone om det blir svårt klimat i framtiden -  så behövs mycket möjligt mer, väl?
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 17 aug-19 kl 22:02
det finns oerhört många projekt runt om i världen som handlar om vatten och elförsörjning. Ett kustland med sol o vind behöver knappast sakna varken el eller vatten . Där handlar det istället ofta om korrupta regimer som skiter i sin befolkning.  för Sveriges del handlar det om att tillvarata det vatten vi har. att inte bara dumpa dag och avloppsvatten utan se till att det kan grundvatteninfiltrera. Endast ett fåtal kommuner jobbar på detta. Kustkommuner har ju möjlighet att köra avsaltningsanläggningar vilket man gör på flera håll,Öland,Gotland ,Karlshamn m.fl. Det innebär vattenförsörjning och hjälper till att spara grundvatten. nackdelen är att man också måste producera el till anläggningarna. Vi måste börja ställa krav på nybyggnationer särskilt flerfamiljshus. Att ransonera vatten,producera el och tillvarata avloppsvattnet. Det är inte så svårt att i praktiken bygga självförsörjda byggnader. Kostar men blir i längden billigt och bra. Flera projekt är byggda i Sverige och fler kommer.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Själv är bäste dräng skrivet 17 aug-19 kl 22:12
Vi använder mindre än 1 % av det vatten som faller över Sverige. Infiltrerar vi så kan vi förstöra vårt grundvatten, så det gäller att vara försiktig där.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 18 aug-19 kl 00:20
många kommuner har idag vattenbrist då man pumpar upp för mycket grundvatten. Det ihop med varmare klimat=mindre vatten till grundvattnet gör framtiden osäker angående framtida vattentillgångar. Det grundvatten som pumpas upp och levereras till våra avlopps/reningsverk låter man i de flesta fall bara rinna iväg. Det innebär att grundvattennivåerna sänks då uttaget är större än infiltrationen. Klimatförändringarna gör växtsäsongen längre vilket gör att växtligheten använder mer av den nederbörd som kommer. F.n är de flesta större magasin i Sverige under normala nivåer,det är ur dessa magasin vi tar det mesta vattnet. För återhämtning krävs flera månader med kraftig nederbörd. I min kommun är läget ungefär som i övriga södra Sverige. Man har ingen beredskap för vattenbrist och reservalternativ saknas. Lösningen man gör nu är att borra djupare grundvattenbrunnar vilket innebär vid grundvattensänkning att grundare brunnar torkar ut. Det går inte längre att blunda för att även Sverige kan drabbas av vattenbrist.Det har vi nu sett flera somrar i rad,även i år som inte varit särskilt torr.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Själv är bäste dräng skrivet 18 aug-19 kl 00:47
De flesta kommuner tar väl vattnet från ytvattentäkter?

Nåja, att ta upp rent vatten och släppa tillbaks skitigt är inte lösningen, inte heller att borra djupare. Grundvattnet har, och skall ha, lång omsättningstid. Det betyder att man inte kan överutnyttja det utan att det straffar sig. Ytvatten har vi dock inte ont om i Sverige, bara att vi måste välja rätt sjö. Och låta bli att förorena dem.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 18 aug-19 kl 11:30
Det än nog väldigt blandat var kommunerna tar vatten. Ytvattentäkter blev det problem med förra sommaren då man var nere på miniminivåer och det drabbade fisk och annat vattenliv. Min kommun har bara grundvatten. Infiltration innebär inte att skitigt vatten släpps ut. allt vatten måste vara renat innan det lämnar reningsverket.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Själv är bäste dräng skrivet 18 aug-19 kl 23:24
Har du varit på ett reningsverk? Man stoppar inte precis ner kåsan och tar sig en klunk av det "renade" vattnet som går ut från verket. Reningsverken framhåller gärna hur bra de är på att få bort fosfor och några parametrar till, men det finns mycket som går mer eller mindre rakt igenom.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 19 aug-19 kl 07:24
just därför måste man skärpa lagar om vad som skall göras på reningsverken. Jag håller på i min kommun att se till att reningsverken skall klara läkemedelsrensning. Som vanligt handlar det om pengar. Kommunerna använder ju olika taxor som egentligen är ett skatteuttag. Pengar finns till att bygga 100% rening om man vill. Men oftast sätter man t.ex kommunens VA system i ett bolag och kringgår kravet på att det inte får tas ut överavgifter. Så varje år betalar bolaget ut aktieutdelning till kommunen som alltså blir ett dolt skatteuttag. Det handlar bara om vilja men den saknas hos de flesta partier.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Svart skrivet 20 aug-19 kl 08:58
Här står det mer om teknikens framkant för grundvatteninfiltrering av avloppsvatten:

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/cirkular-vattenforsorjning-i-simrishamn/ (https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/cirkular-vattenforsorjning-i-simrishamn/)

Det är Simrishamn som forskar på det med en fullstor anläggning. Så visst görs det saker här och där även om det kostar pengar att vara tidigt ute, det gillar jag. Ska visst få bra resultat på sin läkemedelsrening dessutom.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Själv är bäste dräng skrivet 21 aug-19 kl 08:37
Bra, Målarmäster, det behövs drivas på i de här frågorna. De sopas ofta under mattorna. Men just infiltration är en sådan grej, eftersom man då kan få fina värden och allt ser bra ut till dess man oåterkalleligt har förstört grundvattnet. Finns ett visstuppvaknande, men många förespråkar fortfarande infiltration framför ytavledning.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 12 okt-19 kl 16:36
Man kan ju även vilja ha trygghet om vatten, om klimatet råkar bli torrare. Som dom säger här: https://www.youtube.com/watch?v=6vQW8Tl_KLc (https://www.youtube.com/watch?v=6vQW8Tl_KLc)

Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 13 okt-19 kl 21:29
Man kan ju även vilja ha trygghet om vatten, om klimatet råkar bli torrare. Som dom säger här: https://www.youtube.com/watch?v=6vQW8Tl_KLc (https://www.youtube.com/watch?v=6vQW8Tl_KLc)
Av bland annat den anledning kunde väl energi från uppdämt vatten (om man gör det på bra sätt) vara värt det ur miljösynpunkt att satsa på. Ur energiförsörjningssynpunkt så kan det väl vara värt det att använda det som komplement till vindkraft, som vi väl i Sverige har bra förhållanden för. Den fungerar däremot förstås bara när det blåser. Vattenkraft kan man koppla på och av och jämna använda när det behövs.

Sen kan man ju vilja reglera den även på grundval av miljöhänsyn, typ så som den video jag länkar till ovan beskriver. Förmodligen skulle detta kunna åstadkomma bättre möjligheter för jordbruk och/eller hemmaodling. Man kan då möjligen även satsa på bättre möjligheter för växthus, som kanske kan användas för att minska vädringsbehov  -  förutom även till matproduktion. Samtidigt skulle dessa saker väl stöda lokal produktion så mycket att transportbehoven kunde minska, vilket också kan spara energi.

Då kan man rimligen få nog med energi över för fler reningsverk. ...
Här står det mer om teknikens framkant för grundvatteninfiltrering av avloppsvatten:

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/cirkular-vattenforsorjning-i-simrishamn/ (https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/cirkular-vattenforsorjning-i-simrishamn/)

Det är Simrishamn som forskar på det med en fullstor anläggning. Så visst görs det saker här och där även om det kostar pengar att vara tidigt ute, det gillar jag. Ska visst få bra resultat på sin läkemedelsrening dessutom.
Tack. Det är bra att det händer saker ens nånstans. Fint att du lägger fram det!

Kanske kan man få det att hända även på andra håll. Reningsverk kan behövas på många håll!
just därför måste man skärpa lagar om vad som skall göras på reningsverken. Jag håller på i min kommun att se till att reningsverken skall klara läkemedelsrensning. Som vanligt handlar det om pengar. Kommunerna använder ju olika taxor som egentligen är ett skatteuttag. Pengar finns till att bygga 100% rening om man vill. Men oftast sätter man t.ex kommunens VA system i ett bolag och kringgår kravet på att det inte får tas ut överavgifter. Så varje år betalar bolaget ut aktieutdelning till kommunen som alltså blir ett dolt skatteuttag. Det handlar bara om vilja men den saknas hos de flesta partier.
Du svarade ju egentligen inre på mej utan den som svarat tillbaka nedan.
Bra, Målarmäster, det behövs drivas på i de här frågorna. De sopas ofta under mattorna. Men just infiltration är en sådan grej, eftersom man då kan få fina värden och allt ser bra ut till dess man oåterkalleligt har förstört grundvattnet. Finns ett visstuppvaknande, men många förespråkar fortfarande infiltration framför ytavledning.
Det är alltså viktigt att saker och ting utreds ordentligt  -  och det är debatteras mera som dom behöver?

På tal om detta så har ju i dagens partiledardebatt handlat bland annat om energipolitik. Ledarna verkar överens om att helst bli fossilfria (förutom i viss mån SD). Men dom är oense om hur. Moderaterna hävdar att kärnkraft och vattenkraft är vad vi behöver för tryggad framtida energiförsörjning. Men regeringen verkar vilja prioritera vindkraft.

jag tror att vi om möjligt bör undvika även kärnkraft, därför att den långa tid som kärnavfallet ska tas om hand ... Den är för lång för att vi ska veta vad vi har med att göra. Det är nog faktiskt farligt att satsa på att framtida generationer säkert blir klarsynta och insiktsfulla nog för att allt ska gå enligt plan. Aktiva kärnkraftverk i tider med farligare attitydtrender än vad vi vet om att det kan bli ... Det är väl för sjutton inte säkert det inte kan bli riktigt katastrofalt för våra framtida generationer.

Därför skulle det kanske kunna vara värt det med den gröna kompromissen att kombinera vatten och vindkraft (förutom även sol, antagligen, enligt vad jag skrev i min trådstart här). Om Sverige kan satsa även så, då kanske vi kan vara i framkanten även i fråga om sådan forskning, om hur sådant kan åstadkommas. Eller hur?

Då skulle vi väl alltså kunna både gynna forskning, glesbygd/landsbygd och grön politik. Hur man sedan sköter utvecklingen av det, kan kanske vara en separat diskussion. Förmodligen är det i alla fall säkrast att vara flexibel och med på olika möjligheter. Dvs. projekten för få igång det hela kan väl drivas antingen av företag och/eller av myndigheter?
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 08 nov-19 kl 19:16
Beträffande solenergins möjligheter: https://www.youtube.com/watch?v=nabM5MGq_NY (https://www.youtube.com/watch?v=nabM5MGq_NY)

Däremot så är det väl förstås inte så perfekt i vårt land, med sina mörka årstider, förutom i den mån man kan lagra energi (rättså lång tid) från det. Men som komplement är det säkert bra. Speciellt som ett medel mot eventuell torka vore det bra, även om det i första hand är i världens öknar det passar allra bäst med sådan.

I Sverige kan väl förhoppningsvis  så småningom ändå också bygga upp nånting av reservoarer, åtminstone för att kunna hantera skogsbränder lättare. Detta behövs i alla fall i den mån man inte kan ordna sjöar på såna ställen på andra sätt!
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 13 nov-19 kl 21:52
Det bryts visst rättså mycket vanadin i Sverige  -  för att möjliggöra grön energilagring, sa dom på Uppdrag Granskning tidigare i kväll. Men det som det verkar så bryts det i princip av stora utländksa bolag. vanadinets energilagringskapacitet i viss mån även till svenska kraftverk. Undrar om det inte vore bra för bolagen, som inmutar mark för det i både södra och norra Sverige, skulle upprätta gratis energi för områdena som betalning. Jag menar dom kunde kanske bidra till en bra vindkraftspark eller nåt där. kanske det skulle få färre att känna att det var så illa med deras brytningsanspråk.

Hur som helst skulle det väl kunna spara åtminstone lite på vanadinet att inrätta en del vattenpumpar som för upp vatten som därigenom lagrar solenergi så att mindre direktlagring behövs. Förutom det skulle man kunna chansa på att bränsleceller inte blir explosionsrisk med, men jag tycker det verkar farligt. 
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 13 nov-19 kl 22:03
det här med inmutningar och brytning där markägaren inte har något att säga till om är ett helt tokigt system. naturligtvis måste lagen skrivas så att det är markägaren som har rättigheter till allt såväl på ytan som under mark. bolagen får därför betala om de vill prospektera.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: mattias_33 skrivet 13 nov-19 kl 22:42
Alla dessa lösningar som politiker och vanligt folk diskuterar är oftast kortsiktiga.

Bäst vore ju om dom pumpade pengarna till det system som är långsiktigt utbyggbart. En gigantisk solcellspark i Saharaöken.
Om alla länder gick ihop så skulle det nog gå. Utan samarbete så kommer det hellre aldrig att gå. För vi lever inte i ett land, vi lever i en värld.
Kan dom försöka samarbeta om fred så bör dom kunna samarbeta om energi. Solen är ju på ett eller annat sätt lösningen.


Våran vattenkris tror jag till stor del kan åtgärdas med att återställa markerna till hur dom såg ut förr. Här där jag bor. Förra torrsommaren märkes inte av i brunnen, även lillkällan jag har på åkern rann det ur. Men så är markerna här tämligen orörda.

Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Jesus Kristus Är Guds Ord skrivet 13 nov-19 kl 23:07
tror det är lönlöst att förvänta eller hoppas på att människor kommer lösa denna sits vi satt oss själva i.

däremot är det såklart så att vi kan be till vår Gud och Fader i Jesus Namn för landets ledare och så de leds på rätt vägar. det uppmanas om väldigt tydligt om i den heliga bibeln ©
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 14 nov-19 kl 05:16
tror det är lönlöst att förvänta eller hoppas på att människor kommer lösa denna sits vi satt oss själva i.

däremot är det såklart så att vi kan be till vår Gud och Fader i Jesus Namn för landets ledare och så de leds på rätt vägar. det uppmanas om väldigt tydligt om i den heliga bibeln ©
det är bara vi själva som kan lösa det. Globalt och i samma strävan. tyvärr spretar en del emot. att bygga solcellsparker i norra afrika är ju redan på g. Stora anläggningar finns i t.ex Saudiarabien. de ställer om från oljeproduktion till elproduktion. Problemet är att de flesta  av dessa länder är ostabila och för att det skall kunna funka krävs militär stabilitet. Ingen investerar i saker som kan förstöras. Annars hade det varit ett stort tillskott till dessa länders utveckling och kanske export till södra europa. Men solcellsparker byggs det ju i södra europa och vi kommer att få se när dessa länder ställer krav på att alla hus m.m skall ha egen produktion. Men för Sveriges del är solceller bara ett komplement.Vi får satsa på något annat. Vind och väte är det lämpligaste.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 14 nov-19 kl 11:13
det här med inmutningar och brytning där markägaren inte har något att säga till om är ett helt tokigt system. naturligtvis måste lagen skrivas så att det är markägaren som har rättigheter till allt såväl på ytan som under mark. bolagen får därför betala om de vill prospektera.
Jag håller med.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 14 nov-19 kl 11:14
Alla dessa lösningar som politiker och vanligt folk diskuterar är oftast kortsiktiga.

Bäst vore ju om dom pumpade pengarna till det system som är långsiktigt utbyggbart. En gigantisk solcellspark i Saharaöken.
Om alla länder gick ihop så skulle det nog gå. Utan samarbete så kommer det hellre aldrig att gå. För vi lever inte i ett land, vi lever i en värld.
Kan dom försöka samarbeta om fred så bör dom kunna samarbeta om energi. Solen är ju på ett eller annat sätt lösningen.


Våran vattenkris tror jag till stor del kan åtgärdas med att återställa markerna till hur dom såg ut förr. Här där jag bor. Förra torrsommaren märkes inte av i brunnen, även lillkällan jag har på åkern rann det ur. Men så är markerna här tämligen orörda.
Tja, jag tror faktiskt att det mesta av det kan lösas så. ...
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: mattias_33 skrivet 14 nov-19 kl 12:28
det är bara vi själva som kan lösa det. Globalt och i samma strävan. tyvärr spretar en del emot. att bygga solcellsparker i norra afrika är ju redan på g. Stora anläggningar finns i t.ex Saudiarabien. de ställer om från oljeproduktion till elproduktion. Problemet är att de flesta  av dessa länder är ostabila och för att det skall kunna funka krävs militär stabilitet. Ingen investerar i saker som kan förstöras. Annars hade det varit ett stort tillskott till dessa länders utveckling och kanske export till södra europa. Men solcellsparker byggs det ju i södra europa och vi kommer att få se när dessa länder ställer krav på att alla hus m.m skall ha egen produktion. Men för Sveriges del är solceller bara ett komplement.Vi får satsa på något annat. Vind och väte är det lämpligaste.

Där har du ju ett tolkningsproblem. För att nåt ska kallas stort, så ska det också täcka stora delar av energin. Det är små projekt. Micro projekt.
När araberna säger att dom kan sälja ström, av sol till Europas befolkning i dess helhet. Först då pratar vi nånting som kan kallas stora anläggningar.

Sverige skulle helst avveckla dess satsningar på vind, och återskapa det vattenkraften skapat i förstörelse. Bättre att alla dessa pengar går till forskningen i Umeå. Finnarna visar ju som oftast vägen
https://www.natursidan.se/nyheter/framgangsrikt-projekt-i-finland-tar-bort-hinder-fran-floder/ (https://www.natursidan.se/nyheter/framgangsrikt-projekt-i-finland-tar-bort-hinder-fran-floder/)
Där dom iaf forskade förut, kanske gör än idag om hur man transporterar ström med minimal förlust. Där bör vårat ansvar ligga.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 26 nov-19 kl 16:18
Där har du ju ett tolkningsproblem. För att nåt ska kallas stort, så ska det också täcka stora delar av energin. Det är små projekt. Micro projekt.
När araberna säger att dom kan sälja ström, av sol till Europas befolkning i dess helhet. Först då pratar vi nånting som kan kallas stora anläggningar.

Sverige skulle helst avveckla dess satsningar på vind, och återskapa det vattenkraften skapat i förstörelse. Bättre att alla dessa pengar går till forskningen i Umeå. Finnarna visar ju som oftast vägen
https://www.natursidan.se/nyheter/framgangsrikt-projekt-i-finland-tar-bort-hinder-fran-floder/ (https://www.natursidan.se/nyheter/framgangsrikt-projekt-i-finland-tar-bort-hinder-fran-floder/)
Där dom iaf forskade förut, kanske gör än idag om hur man transporterar ström med minimal förlust. Där bör vårat ansvar ligga.
Det med att ta bort hinder från floder är förstås väldigt bra i fråga om fisken och så. Det är även så att det i Finland väl är någorlunda tryggt i fråga om tillräckligt med vatten(?),. Jag talar om tillräckligt både för odling och  -  när och om det kommer sej  -  släckning av svåra bränder. Det kanske är småsaker med brandrisker där.

Det är ju också så att befintliga dammar där väl förstås inte vore perfekta för att förhindra uttorkning och/eller UTGÖRA VATENRESERVOAR VID SÅDAN. Men det är en sak jag varit efter i fråga om det av dammar som jag menat i TS här osv. Att kunna kringgå dammar, utan att det för den skull flödar ner för mycket vatten är kanske ganska nödvändigt för att bevara år natur, så som vi är vana vid att ha den. DVs det vi kan se som vår flora och fauna. Klimatförändringar som kanske orsakar uttorkning och t.om syrebrist så småningom vill man nog avhjälpa med växter och vatten till dessa. …

(Eller hur?)
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: torbjorn skrivet 29 nov-19 kl 07:59
Där dom iaf forskade förut, kanske gör än idag om hur man transporterar ström med minimal förlust. Där bör vårat ansvar ligga.

Energiförlusterna i elöverförings- och distributionsnäten är förhållandevis små, och det kostar mer än det smakar att försöka pressa ner dem ytterligare. Jag har sett statistik någonstans, som visade att för olika länder i världen ligger förlusterna mellan 3 och 20 %.  De allra största förlusterna hittar man i länder där det finns gott om tjuvkopplade elanläggningar, så att mycket av den energi som förbrukas av elkunder aldrig blir uppmätt och debiterad. Sverige, liksom andra avlånga länder med långa sträckor mellan produktions- och förbrukningscentra, ligger på ca 7 % förluster. De allra lägsta förlusterna hittar man i länder där dels elpriset är mycket högt, så förlusterna är mycket värda och det lönar sig att kosta på överdimensionering av anläggningar för att pressa ner förlusterna, och dels överföringsavstånden i genomsnitt är korta. Tyskland och Benelux-länderna brukar ligga bra till i statistiken.

En intressant sak är det här med dimensionering av kraftledningar - om elpriset är högt men räntor och koppar- och aluminiumpris låga då ledningen byggs, lönar det sig att överdimensinonera dem för att få ner förlusterna. Och omvänt, om energin är billig men materialet dyrt och räntorna höga, så bygger man ledningen så klent som möjligt ur säkerhets- och spänningsfallssynpunkt och så får förlusterna bli lite högre.

Frågan om  hur man bygger ett eldistributionsnät för lägsta möjliga förluster och bästa driftekonomi är egentligen färdigforskad redan för 70-80 år sedan, det gäller bara att tillämpa de riktlinjer som redan finns och väga förlusterna mot andra faktorer på ett klokt sätt.
En sak där det alltid finns mer att göra, är att hålla ner tomgångsförluster hos transformatorer. Och en annan sak är att sträva efter jämnast möjliga belastning över dygnet och året, undvika tillfälliga topplaster.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 05 dec-19 kl 11:00

Frågan om hur man bygger ett eldistributionsnät för lägsta möjliga förluster och bästa driftekonomi är egentligen färdigforskad redan för 70–80 år sedan, det gäller bara att tillämpa de riktlinjer som redan finns och väga förlusterna mot andra faktorer på ett klokt sätt.
En sak där det alltid finns mer att göra, är att hålla ner tomgångsförluster hos transformatorer. Och en annan sak är att sträva efter jämnast möjliga belastning över dygnet och året, undvika tillfälliga topplaster.
En annan sak att ta hänsyn till är nog det man kan vilja ha av krisberedskap. Det kan ju bli en utsatthet för många om det blir strömavbrott. Än värre kan det väl potentiellt bli om nån slags terrorister och/eller främmande makt i något slags framtida krig bestämmer sej för att ge sej på energiförsörjningen. Detta är i och extra farligt om denna dessutom är kärnkraft (med sin strålning och allt), men kan väl vara nog så obehaglig ändå.

Men det skulle väl kunna vara en reservlösning att varje lokalbefolkning (eller möjligen varje hus) har ett någorlunda eget system för att få till sin energiförsörjning. Detta är kanhända svårt i praktiken, men man om samhället uppmuntrar (och kanske också subventionerar) så kanske åtminstone såväl gårdar som bostadsrättslägenheter, bland annat, mer eller mindre gärna göra det själva –  förhoppningsvis!

För om det när det krisar bara blir sämre, så det skapar probleminsikt, men inte för elakt dåligt för att det ska gå bra med att sträva efter något bättre, då kan man rimligen lättare ha bättre utsikter för bättre krishantering än det vore annars. I bättre tider kan kanske nödlösningsenergin minska behoven hos var och en.

Fast då har vi väl förstås energibolag eller så, som motsätter sej detta, och kanske myglar sej till att det inte blir av. För att slippa sån snikenhet behöver man antagligen arbeta på att alla inser faran med att en terrorist eller liknande faktiskt kan ge sej på ett distributionsnät eller en källa för ett energi. Detta gäller framför allt, men inte bara, om källan är kärnkraft.

Det att påpeka att det finns känslighet, det är ganska tabu, i vårt samhälle. För men är nog rädd att väcka en björn som sover. Men detta resulterar tydligen i dålig probleminsikt, t.o.m. bland eliten som bestämmer!
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: torbjorn skrivet 05 dec-19 kl 12:35
Att främmande makt ger sig på elförsörjningen genom t ex cyberangrepp har redan hänt, bl a i Ukraina för några år sedan.

Vad som behövs för att förbättra den svenska eldistributionens tålighet mot sånt, är egentligen inte att förse varje hushåll med ett eget litet kraftverk, utan det är åtgärder på ett helt annat plan, som dock givetvis kostar pengar som i slutänden elkunderna eller skattebetalarna skulle få stå för.

Några exempel:
-Nätbolagen borde hålla sig med egna kommunikationslinjer för fjärrkontroll av obemannade stationer, övervakning mm, och se till att alla sådana system är helt frikopplade från Internet.
-Se till att varje nätägare har egen driftpersonal med lokalkännedom, som står i beredskap att bemanna normalt folktomma kontrollrum mm då det behövs. Det duger inte att lita till bemanningsbolag och outsourcade serviceföretag när läget är skarpt! Helst bör personalen bo i omedelbar närhet av de stationer som ska bemannas, så att inte driften hindras av t ex oframkomliga vägar.
-Se till att så många som möjligt av de kraftstationer (främst vattenkraft) som finns, har möjlighet till s k ö-drift, dvs att sköta spännings- och frekvensreglering själv och kunna stå som ensam leverantör av energi till en "lokal" ö i ett för tillfället uppsplittrat elnät. Dessa stationer måste också ha förmågan att kunna starta mot "dött nät", dvs de får inte vara beroende av kraft utifrån för att kunna komma igång efter t ex ett nödstopp. Även om tekniken finns på plats, så måste personalen också ha fått tillfälle att öva på ö-drift i förväg, även om det kan innebära en del olägenheter hos elkunder i närheten (korta avbrott, ostabil spänning och frekvens mm).

Jag tror egentligen inte på att placera ut nödkraftverk hos vartenda hushåll. För att hålla en egen elproduktionsanläggning igång på ett säkert och ekonomiskt sätt krävs det mer tekniska insikter och kunskaper, omdöme mm än man vågar förutsätta att "vem som helst" har.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 05 dec-19 kl 19:14
Att främmande makt ger sig på elförsörjningen genom t ex cyberangrepp har redan hänt, bl a i Ukraina för några år sedan.

Vad som behövs för att förbättra den svenska eldistributionens tålighet mot sånt, är egentligen inte att förse varje hushåll med ett eget litet kraftverk, utan det är åtgärder på ett helt annat plan, som dock givetvis kostar pengar som i slutänden elkunderna eller skattebetalarna skulle få stå för.
Jag har inte haft det till att det ska vara varje hushåll!
Några exempel:
-Nätbolagen borde hålla sig med egna kommunikationslinjer för fjärrkontroll av obemannade stationer, övervakning mm, och se till att alla sådana system är helt frikopplade från Internet.
Ja, det har du rätt i! Dom bör i så fall vara helt frikopplade från internet, förstås.
-Se till att varje nätägare har egen driftpersonal med lokalkännedom, som står i beredskap att bemanna normalt folktomma kontrollrum mm då det behövs. Det duger inte att lita till bemanningsbolag och outsourcade serviceföretag när läget är skarpt! Helst bör personalen bo i omedelbar närhet av de stationer som ska bemannas, så att inte driften hindras av t ex oframkomliga vägar.
Just det där med lokalkännedomen gör att det kan vara bättre, eller åtminstone bra som komplement med lokala reservnät.
-Se till att så många som möjligt av de kraftstationer (främst vattenkraft) som finns, har möjlighet till s k ö-drift, dvs att sköta spännings- och frekvensreglering själv och kunna stå som ensam leverantör av energi till en "lokal" ö i ett för tillfället uppsplittrat elnät. Dessa stationer måste också ha förmågan att kunna starta mot "dött nät", dvs de får inte vara beroende av kraft utifrån för att kunna komma igång efter t ex ett nödstopp. Även om tekniken finns på plats, så måste personalen också ha fått tillfälle att öva på ö-drift i förväg, även om det kan innebära en del olägenheter hos elkunder i närheten (korta avbrott, ostabil spänning och frekvens mm).
Vet du vad som behövs t.ex. för att start mot dött nät ska gå (bra) att göra? Är det enkla förändringar? Är dom billiga nog för samhället?

Åtminstone i annat fall är det väl säkert värt det att satsa på lokala nätverk, som kan vara enklare, och därigenom rimligen lättare att göra flexibla, t.ex.  i fråga om huruvida man kan starta och stoppa dom.


Jag tror egentligen inte på att placera ut nödkraftverk hos vartenda hushåll. För att hålla en egen elproduktionsanläggning igång på ett säkert och ekonomiskt sätt krävs det mer tekniska insikter och kunskaper, omdöme mm än man vågar förutsätta att "vem som helst" har.
Som sagt så har jag inte haft det till att det ska behöva vara varje hushåll!
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: torbjorn skrivet 05 dec-19 kl 20:34
En del vattenkraftstationer är redan byggda för att kunna startas mot dött nät, och/eller köras i ö-drift. Rent allmänt kan man säga att de flesta stationer byggda före ca 1950 klarade det utan vidare i sitt ursprungliga skick, och även många senare.  Men vid senare moderniseringar, eller ombyggnader för att kunna köra stationerna obemannade, har det hänt att man har prutat bort sådana funktioner.
T ex har det hänt i mindre vattenkraftverk att man har tagit bort gamla varvtalsregulatorer för turbinerna som krävdes för ö-drift, eftersom de krävde mycket underhåll och en del var så pass opålitliga att de ständigt krävde en maskinist inom synhåll för att fungera. Istället har man ersatt dem med ett enkelt hydraulservo som ger fast pådrag, vilket fungerar utmärkt när stationen aldrig behöver reglera frekvensen själv utan har ett starkt nät att luta sig mot.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 06 dec-19 kl 20:28
En del vattenkraftstationer är redan byggda för att kunna startas mot dött nät, och/eller köras i ö-drift. Rent allmänt kan man säga att de flesta stationer byggda före ca 1950 klarade det utan vidare i sitt ursprungliga skick, och även många senare.  Men vid senare moderniseringar, eller ombyggnader för att kunna köra stationerna obemannade, har det hänt att man har prutat bort sådana funktioner.
T ex har det hänt i mindre vattenkraftverk att man har tagit bort gamla varvtalsregulatorer för turbinerna som krävdes för ö-drift, eftersom de krävde mycket underhåll och en del var så pass opålitliga att de ständigt krävde en maskinist inom synhåll för att fungera. Istället har man ersatt dem med ett enkelt hydraulservo som ger fast pådrag, vilket fungerar utmärkt när stationen aldrig behöver reglera frekvensen själv utan har ett starkt nät att luta sig mot.

Bra!

Men, tillbaka ett steg ändå!
För det är trots allt ändå så att du försummat det att typ terrordåd och så, dom kan göras genom att spränga, t.ex. kraftstationer eller rent av kärnkraftverk. Fast det är bra i den mån det rimligen går att skydda sej mot cyberattacker, så är det väl ändå mer eller mindre utsatt för energikonsumenter att vara för beroende av av massproducerad energi, om man betänker vad rena sprängdåd kan göra!
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: torbjorn skrivet 06 dec-19 kl 22:05
Många svenska vattenkraftstationer är ju byggda i bergrum och bokstavligt talat bombsäkra. Byggda då kalla kriget var som kallast, och med erfarenheter från andra världskriget av både sabotage och flygbombningar i färskt minne.

Det är ju trots allt både dyrare och besvärligare för en angripare att få attentatsmän att personligen pallra sig ut till målet med bomber, än att leda cyberattacker från hemmaplan.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 07 dec-19 kl 09:08
just nu fokuseras på fel ämne i tråden. huruvida sveriges kraftnät utsätts för angrepp vid krig är en ickefråga. Givetvis slås dessa installationer ut de första timmarna vid ett direkt angrepp.
bättre då att försöka se hur framtiden ser ut. Ett nationellt elnät kommer troligen att finnas kvar men mikronät kommer att bli vanligare dvs att småsamhällen/villakvarter/hyreskomplex har egna nät och försörjs av lokal producerad el genom vind o sol. detta kombinerat med ellagring genom vätgas och bränsleceller gör dessa enheter betydligt mindre sårbara. Absolut genomförbart och det finns flera pilotprojekt även i Sverige. Men det kräver ett annat tänk vid byggnation än nuvarande. Alla hus måste vara superisolerade,ha egen elproduktion med solceller som kompletteras med el från närliggande vindkraftspark.
att köra på som vi gör nu är bara för att staten byggt upp sina finanser på avgifter o skatter från elproduktion. De vill inte gärna ändra nuvarande system. Att bygga ny kärnkraft tar många år och ger dyr el och då är vi fortfarande fast i nuvarande system.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 07 dec-19 kl 11:30
just nu fokuseras på fel ämne i tråden. huruvida sveriges kraftnät utsätts för angrepp vid krig är en ickefråga. Givetvis slås dessa installationer ut de första timmarna vid ett direkt angrepp.
Varför skulle det vara så säkert bara några timmar? Åtminstone nån som helst trygghet mot en smartare angripare än så kan väl attan behövas.
Många svenska vattenkraftstationer är ju byggda i bergrum och bokstavligt talat bombsäkra. Byggda då kalla kriget var som kallast, och med erfarenheter från andra världskriget av både sabotage och flygbombningar i färskt minne.

Det är ju trots allt både dyrare och besvärligare för en angripare att få attentatsmän att personligen pallra sig ut till målet med bomber, än att leda cyberattacker från hemmaplan.
Bra, det verkar betryggande. Det betyder väl att man kan ta lite för givet att vattenkraften kan vara trygg (förutom kanske om själva dammarna sprängs). Alltså kan man väl i stort sett lita på även dom stora vattenkraftverken, även i eventuella krigsbenägnare tider än dom nuvarande. Det är bra.

bättre då att försöka se hur framtiden ser ut. Ett nationellt elnät kommer troligen att finnas kvar men mikronät kommer att bli vanligare dvs att småsamhällen/villakvarter/hyreskomplex har egna nät och försörjs av lokal producerad el genom vind o sol. detta kombinerat med ellagring genom vätgas och bränsleceller gör dessa enheter betydligt mindre sårbara. Absolut genomförbart och det finns flera pilotprojekt även i Sverige. Men det kräver ett annat tänk vid byggnation än nuvarande. Alla hus måste vara superisolerade,ha egen elproduktion med solceller som kompletteras med el från närliggande vindkraftspark.
att köra på som vi gör nu är bara för att staten byggt upp sina finanser på avgifter o skatter från elproduktion. De vill inte gärna ändra nuvarande system. Att bygga ny kärnkraft tar många år och ger dyr el och då är vi fortfarande fast i nuvarande system.
Förhoppningsvis har du rätt, mestadels!
Det verkar härligt, tycker jag, med täta hus och elförsörjning bland annat från lokala vindkraftsparker.

Förhoppningsvis blir framtiden så pass ljus att det helt enkelt kan flyta på på så sätt!

Vi får väl hoppas det inte blir svekfullare och/eller mer hycklande attityder i politik eller så.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: Skogsvilde skrivet 07 dec-19 kl 11:39
Varför skulle det vara så säkert bara några timmar? Åtminstone nån som helst trygghet mot en smartare angripare än så kan väl attan behövas.Bra, det verkar betryggande. Det betyder väl att man kan ta lite för givet att vattenkraften kan vara trygg (förutom kanske om själva dammarna sprängs). Alltså kan man väl i stort sett lita på även dom stora vattenkraftverken, även i eventuella krigsbenägnare tider än dom nuvarande. Det är bra.
Förhoppningsvis har du rätt, mestadels!
Det verkar härligt, tycker jag, med täta hus och elförsörjning bland annat från lokala vindkraftsparker.

Förhoppningsvis blir framtiden så pass ljus att det helt enkelt kan flyta på på så sätt!

Vi får väl hoppas det inte blir svekfullare och/eller mer hycklande attityder i politik eller så.

Enda sättet att förhindra att en angripare skadar landet är att klara av en situation som innebär strömlöshet.
På så sätt kan dom slå ut bäst man vill utan att det blir mer än ett irritationsmoment.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 07 dec-19 kl 12:57
Enda sättet att förhindra att en angripare skadar landet är att klara av en situation som innebär strömlöshet.
På så sätt kan dom slå ut bäst man vill utan att det blir mer än ett irritationsmoment.
Jag håller med!
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 07 dec-19 kl 15:51
Varför skulle det vara så säkert bara några timmar? Åtminstone nån som helst trygghet mot en smartare angripare än så kan väl attan behövas..
Vid ett fullskaligt angrepp slår man ut all infrastruktur så fort som möjligt. Idag görs det med robotangrepp/flygangrepp. En fiende utan el eller vägar är prisgiven. Försvaret har viss reservel men civilsamhället är utslaget. Vattenkraftverk,vindkraftsparker,distributionsnät och kärnkraft ,tåg,hamnar,större vägar är de första anläggningarna efter de rent militära installationerna som angrips. det orsakar kaos i samhället och allt slutar fungera. det finns egentligen inget försvar mot detta då allt idag är byggt för ett fredligt samhälle. i mindre skala kan man använda terrorgrupper som slår ut nyckelpositioner och orsakar kaos bland transporter,vattenförsörjning och elproduktion. under Sovjettiden fanns så kallade spetznasförband utplacerade även i Sverige för att initialt slå ut funktioner. Enligt många finns samma organisation kvar även i nuvarande Ryssland.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: torbjorn skrivet 07 dec-19 kl 20:20
Nja, en angripare vill, efter lyckade fientligheter och när landet väl är under hans kontroll, kunna dra nytta av den infrastruktur som finns. Och ur den synpunkten är det olämpligt att förstöra dyrbara och svårersatta anläggningar.
Vill man göra stora delar av landet strömlösa under den tid som behövs i ett taktiskt sammanhang - alltså storleksordning veckor eller kanske månader - så är det högspänningsledningar och utomhusställverk man ger sig på. Vill man ställa till problem på ett halvårs sikt så strävar man också efter att slå ut större krafttransformatorer. Produktionsanläggningar ger man sig bara på om man önskar slå ut kraftförsörjningen på åtskilliga års sikt.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: malarmaster skrivet 07 dec-19 kl 20:50
Du bör nog studera modern krigföring. Idag angrips inte för att ockupera utan för att slå ut. för Sveriges del är vi bara en strategisk bricka mellan NATO och Ryssland. I europa finns inga andra konflikter.  de dokument som det finns tillgång till från den sovjetiska krigsplaneringen inräknas inte Sverige som ett land att ockupera men väl att slå ut då vi ligger i vägen för fientligheter mot NATOs norra flank. strategin mot Sverige var två kärnvapenangrepp,ett mot Stockholm och ett mot Karlskrona. Då hade Sveriges försvarsförmåga varit utslagen och de civila förlusterna så stora att Sverige troligt kapitulerat och lämnat fältet fritt för sovjetiskt flyg. Enl. alla uppgifter är Rysslands krigsplanering i stort oförändrad sedan den tiden. Nu får vi väl hoppas att det inte kommer dithän då Ryssland idag är försvagat sedan Sovjettiden och i stort saknar allierade. Dock är deras huvudfiende NATO som de ser som ett hot. Ryssland drar sig inte heller för skarpa krigsövningar. Se t.ex ockupationen av delar av Ukraina och deras nyliga flygövningar i Syrien. Även i Östersjöområdet har Ryssland blivit ett problem genom de provokationer som utförs även mot sverige men även mot polskt och tyskt flyg. Just Syrien visar hur modern krigföring går till. Man slår totalt ut samhället inkl. sjukhus och andra civila anläggningar. Jämför också operation desertstorm (Irak) där man mycket effektivt slog ut den infrastruktur som Saddams styrkor behövde för förflyttningar m.m . Struktur som fortfarande inte är reparerad.  För svensk del spelar det ingen roll då vår infrastruktur är i stort oskyddad och vi saknar själva möjlighet att värna landet. Jämför Finland som vet villkoren med en krigisk granne.
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 16 jan-20 kl 17:20
Vid ett fullskaligt angrepp slår man ut all infrastruktur så fort som möjligt. Idag görs det med robotangrepp/flygangrepp. En fiende utan el eller vägar är prisgiven. Försvaret har viss reservel men civilsamhället är utslaget. Vattenkraftverk,vindkraftsparker,distributionsnät och kärnkraft ,tåg,hamnar,större vägar är de första anläggningarna efter de rent militära installationerna som angrips. det orsakar kaos i samhället och allt slutar fungera. det finns egentligen inget försvar mot detta då allt idag är byggt för ett fredligt samhälle. i mindre skala kan man använda terrorgrupper som slår ut nyckelpositioner och orsakar kaos bland transporter,vattenförsörjning och elproduktion. under Sovjettiden fanns så kallade spetznasförband utplacerade även i Sverige för att initialt slå ut funktioner. Enligt många finns samma organisation kvar även i nuvarande Ryssland.
Nja, en angripare vill, efter lyckade fientligheter och när landet väl är under hans kontroll, kunna dra nytta av den infrastruktur som finns. Och ur den synpunkten är det olämpligt att förstöra dyrbara och svårersatta anläggningar.
Vill man göra stora delar av landet strömlösa under den tid som behövs i ett taktiskt sammanhang - alltså storleksordning veckor eller kanske månader - så är det högspänningsledningar och utomhusställverk man ger sig på. Vill man ställa till problem på ett halvårs sikt så strävar man också efter att slå ut större krafttransformatorer. Produktionsanläggningar ger man sig bara på om man önskar slå ut kraftförsörjningen på åtskilliga års sikt.
Du bör nog studera modern krigföring. Idag angrips inte för att ockupera utan för att slå ut. för Sveriges del är vi bara en strategisk bricka mellan NATO och Ryssland. I europa finns inga andra konflikter.  de dokument som det finns tillgång till från den sovjetiska krigsplaneringen inräknas inte Sverige som ett land att ockupera men väl att slå ut då vi ligger i vägen för fientligheter mot NATOs norra flank. strategin mot Sverige var två kärnvapenangrepp,ett mot Stockholm och ett mot Karlskrona. Då hade Sveriges försvarsförmåga varit utslagen och de civila förlusterna så stora att Sverige troligt kapitulerat och lämnat fältet fritt för sovjetiskt flyg. Enl. alla uppgifter är Rysslands krigsplanering i stort oförändrad sedan den tiden. Nu får vi väl hoppas att det inte kommer dithän då Ryssland idag är försvagat sedan Sovjettiden och i stort saknar allierade. Dock är deras huvudfiende NATO som de ser som ett hot. Ryssland drar sig inte heller för skarpa krigsövningar. Se t.ex ockupationen av delar av Ukraina och deras nyliga flygövningar i Syrien. Även i Östersjöområdet har Ryssland blivit ett problem genom de provokationer som utförs även mot sverige men även mot polskt och tyskt flyg. Just Syrien visar hur modern krigföring går till. Man slår totalt ut samhället inkl. sjukhus och andra civila anläggningar. Jämför också operation desertstorm (Irak) där man mycket effektivt slog ut den infrastruktur som Saddams styrkor behövde för förflyttningar m.m . Struktur som fortfarande inte är reparerad.  För svensk del spelar det ingen roll då vår infrastruktur är i stort oskyddad och vi saknar själva möjlighet att värna landet. Jämför Finland som vet villkoren med en krigisk granne.

Vi har väl i vilket fall att det kan förbli värt det att satsa en hel del på fredlighet själva. Sen har man väl probleminsikt som nånting att tänka på. Energiförsörjningen vill dom komma åt vissa delar av; det är troligt. Bättre då kanske att dom inte lättast för att göra det, även slår ut annat, som privatpersoners el. ...
Titel: SV: Kanske man skulle kunna lösa energiproblem (bland annat) på detta sätt?
Skrivet av: frevelm skrivet 17 feb-20 kl 19:28
Varför skulle det vara så säkert bara några timmar? Åtminstone nån som helst trygghet mot en smartare angripare än så kan väl attan behövas.Bra, det verkar betryggande. Det betyder väl att man kan ta lite för givet att vattenkraften kan vara trygg (förutom kanske om själva dammarna sprängs). Alltså kan man väl i stort sett lita på även dom stora vattenkraftverken, även i eventuella krigsbenägnare tider än dom nuvarande. Det är bra.
Förhoppningsvis har du rätt, mestadels!
Det verkar härligt, tycker jag, med täta hus och elförsörjning bland annat från lokala vindkraftsparker.

Förhoppningsvis blir framtiden så pass ljus att det helt enkelt kan flyta på på så sätt!

Vi får väl hoppas det inte blir svekfullare och/eller mer hycklande attityder i politik eller så.

Bränsleceller innebär nog säkert ändå nånting av explosionsrisk  -  åtminstone med tanke på möjliga framtida terrorbenägna grupper eller ens individer. OM en explosion inträffar när det är torrt och varmt, så är det väl risk för mer eller mindre stora  problem med en brand, som sprids  -  åtminstone om man inte ser till att även ha annat (rättså mycket) annat vatten tillgängligt, än bara det som blir till vid väteförbränning.

Men i och för sej så är bränsleceller förstås även riktigt bra att ha vintertid i vintersolfattiga trakter. Men där finns det väl så pass mycket sol på sommaren att man även skulle kunna pumpa dit säkerhetsvatten med hjälp av solenergi. I någon mån är detta förstås svårt om inget stort vatten finns nära. Men visst skulle man väl kunna bygga upp system av vattenreservoarer, där man kan pumpa rån den ena till den andra  -  med hjälp av solkraft. Därigenom är bränsleceller en bra komplettering till den lösning jag föreslog i TS:

Sommartid, och i viss mån vår och höst kunde man använda solenergi för att ladda upp, först och främst vattenreservoarer, men sen även bränsleceller. Vattenreservoarerna kunde nog gärna vara i princip som jag beskrivit i min trådstart, tror jag, dvs. dammar (helst sjö-lika dammar). Om det är mycket soligt (och varmt) kan man även använda solenergin för att bevattna markerna.

Helst bör man nog använda sej av väderprognoser för att avgöra om man bör ladda bränsleceller eller inte. För dom är nog mer eller mindre riskabla när det finns risk för att bränder sprider sej och så. Å andra sidan behöver förstås många kunna ha dom laddade vid en svår vinter. Antagligen finns det full möjlighet till att ständigt ha vissa säkerheter mot brand och samtidigt säkerheter mot energibrist  -  allra minst  när det är kallt.

För att kunna hantera översvämningar så kan man antagligen ha en del vattenreservoarer som är större  -  kanske det behövs mycket större   -  än att dom alltid behöver vara fulla. Sen skulle man antagligen kunna åstadkomma ett ledningsnätverk som möjliggör att vatten kan pumpas från vattenfyllda magasin till dom mest närliggande trakter som kan behöva fylla sina. Men vilka dessa andra dammar är blir kanske mer komplext än att det säkert är alldeles enkelt att åstadkomma ett bra sånt nätverk.

Bränslecellerna bör dom nog helst rekommendera att dom läggs så att en eventuell terrorist (eller psykopat) inte så lätt skulle kunna orsaka särskilt stor skada genom att komma åt den. ... För det finns nog faktiskt inte alls nån orimlighet i att förvänta sej terror från ett eller annan framtida makt. ...