Alternativ.nu

Djur => Brukshästar => Ämnet startat av: Malin StallgÃ¥rd skrivet 06 jul-17 kl 20:41

Titel: Bygglov för stall för brukshästar
Skrivet av: Malin Stallgård skrivet 06 jul-17 kl 20:41
En liten fundering... vi är nyblivna ägare till en mindre lantbruksfastighet. Våra planer är att varsamt återställa den då den inte brukats på 10-15 år. Vi ska bygga ett stall så att min brukshäst kan stå där. Jag använder hästen till att röja i skogen bla.
visst blir då stallet en ekonomibyggnad?? Hade jag haft en traktor hade väl maskinhallen varit ekonomibyggnad? I detta fall borde det väl inte vara några tvivel om att hösten är ett redskap till att sköta gården?? Någon annan som varit i samma sits? Jag har förstått att kommuner ställer sig lite olika till det där...
Titel: SV: Bygglov för stall för brukshästar
Skrivet av: kurt skrivet 07 jul-17 kl 03:04
Det kan ändå finnas begränsningar om inte jordbruket är huvudnäringen för fastigheten

Titel: SV: Bygglov för stall för brukshästar
Skrivet av: Kengus89 skrivet 07 jul-17 kl 07:36
Ja, bygg det som en ekonomibyggnad. Även om du inte drar in stora summor på det, tänj lite på gränserna, man behöver inte alltid vara 100% ärlig...
Titel: SV: Bygglov för stall för brukshästar
Skrivet av: Tjalve skrivet 07 jul-17 kl 08:57
Kan vara värt att kolla om det behövs förprövning hos länsstyrelsen.
Titel: SV: Bygglov för stall för brukshästar
Skrivet av: teinarsson skrivet 07 jul-17 kl 12:03
Om syftet med hästen är att den skall arbeta i jord- och skogsbruket så ska stallet till hästen inte kräva bygglov på en lantbruksfastighet utanför detaljplanelagt område (eller andra särskilda inskränkningar från kommun eller riksintressen av olika slag). Om kommunen är tjurig av sig är det dock bra om du kan styrka att hästen är till för arbetet och att hästen därmed inte kan ses som en fritidssysselsättning. Detsamma bör du förstås av andra skäl också kunna styrka inför skattemyndigheten då du drar kostnader och moms för hästens uppehåll.

Huruvida jord- och skogsbruket är "huvudnäring" för fastigheten eller fastighetsinnehavaren tror jag egentligen inte ska spela någon roll men jag förstår det också som att vissa myndigheter och kommuner använder sådan argumentation ibland. En anledning till detta skulle kunna vara att minska risken för att folk t ex bygger garage till sina coola bilar under förevändning att det handlar om en maskinhall för jordbrukets räkning. I ett sådant fall är det bra att både vara påläst kring regelverken och att kunna styrka byggnadens tänkta användningsområde på ett trovärdigt sätt.

Förprövning för häststall krävs endast om bygget gör att man kommer upp i totalt fem hästplatser på fastigheten. Alla regler kring stallets utformning, ventilation mm skall dock följas även om det inte finns krav på förprövning.

Om du endast har en häst på fastigheten så behöver hästens sociala behov tillgodoses. Länsstyrelserna kan anse att det räcker att hästen går med t ex kor eller får men för att minska risken för onödigt tjafs är det bäst att ha minst två hästar. Och har du två hästar behöver båda användas i jord- och skogsbruket för att stallet ska vara bygglovsfritt.