Alternativ.nu

Övriga ämnen => Ekonomi => Ämnet startat av: Bo skrivet 10 nov-13 kl 17:07

Titel: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 10 nov-13 kl 17:07
- En som fungerar utan statliga garantier och är långsiktigt stabil.

Man måste separera olika funktioner som finns under samma tak idag.

Banker som ger kredit, skall begränsa sig till detta och krediterna skall vara i form av nyemitterade aktier i banken som låntagaren får sälja på marknaden.

Skulden mäts i realt mått och räntor och amorteringar skall betalas med aktier i banken som låntagaren får köpa till dagskurs på marknaden (och som banken makulerar).

Sina aktier har man i depå hos ett betalkortsföretag. Kontanter behövs inte men aktier i företag som investerar i värdebeständiga produkter kan fungera som kontanter. Man beviljas också kredit av betalkorttjänsten med sitt aktieinnehav som säkerhet och när man närmar sig vad som får finnas eller fattas på kontot, måste man köpa till eller sälja av aktier.

Kreditbankerna behöver inte ge utdelning utan poängen med att äga deras aktier kan vara värdestegringen som kommer av räntebetalningarna då aktier makuleras. (Amorteringar ger ingen värdeförändring).

Den ordning jag beskriver, visar också hur en traditionell bankverksamhet borde fungerat. Bankerna skulle då gett kredit i sin egen valuta mot löften och säkerheter och sedlarna skulle vara ägarandelar i banken. De sedlar man fick tillbaka som ränta och amortering, skulle makuleras.

Istället för via ränta på sparkonton, skulle spararna då kompenseras genom valutans värdeökning.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 30 nov-13 kl 16:14
Min ambition var att hitta den definitiva lösningen som passar med en kontantlös global ekonomi.

Det blir en inflationsfri ordning eftersom man mäter i reala mått. Inflationen har ju nu funktionen att rätta till i efterhand när lönerna ökar snabbare än produktionsvärdet och för att man skall vilja bli kvitt inflationen, får man hitta en annan lösning på detta problem. - Mitt förslag: Fiktiv lönevaluta med styrd inflation ägnad att nationellt anpassa den samlade köpkraften till det samlade produktionsvärdet.

En redig ordning bör också inbegripa en allmänt spridd och omfattad insikt om att stater inte kan skuldsätta sig eftersom de framtida generationer som förmodas betala skulden, inte gett sitt medgivande. - Det finns ingen rimlig anledning för stater att ha underskott i budgeten. Skulle det finnas investeringsbehov, får man samla i förskott eller vända sig till riskbenägna investerare.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 30 nov-13 kl 19:18
skrivet av någon som inte fattar hur aktiemarknaden fungerar.
om nu ingen vill köpa dessa bankaktier,hur gör du då?
är inte en aktie ett ägarbevis för företaget ifråga? hur kan du då makulera dem?
exempel: jag behöver låna 1000 kr. jag får tio aktier,för att få loss pengar måste jag sälja dem. marknaden värderar dessa aktier i dagsläget till 900 kr. shit happends.när jag måste betala tillbaks lånet är aktierna jag måste köpa värda 1200 kr. shit happends igen.
vitsen med aktieköp vid spekulation är ju att tjäna pengar på dem,dels genom utdelning ,dels genom förväntad värdestegring..
vitsen med att emittera aktier är att företaget (banken) behöver få in friskt kapital.
utlåningspengar finansieras idag med dels inlåning(sparkonton),vinster på pågående lån(ränteinbetalningar) samt inlåning från andra banker.
du får nog kalla dina aktier något annat,Pengar t.ex? ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Skogsola skrivet 30 nov-13 kl 19:38
 Hände det sig inte i Amerika för länge sedan att varje bank gav ut sina egna sedlar? Det slutade visst inte så bra?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 30 nov-13 kl 19:55
Det är de statliga garantierna för valutan som öppnar för korruption av finanssystemet. Utan statliga garantier, består spararnas tillgångar av lånarnas skulder. - I resten av näringslivet får investeraren ägarandelar i företagen man investerar i och samma ordning kan tillämpas för bankerna: Spararna investerar i bankaktier som låntagarna bjuder ut för att få kredit att handla för. Bankaktierna har låntagarna fått i utbyte mot skuldförbindelser och säkerheter och dessa är bankernas enda tillgångar.

Att amorteringsaktierna makuleras är ju för att den tillgång låntagarens skuld representerade, försvinner när lånet betalas tillbaka.

(Lånen mäts i realvärde och när man amorterar sitt lån, betalar man med aktier i banken som efter aktuell kurs täcker skulden. - Inte med samma antal aktier som man fick en gång.)
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: sydtobak skrivet 30 nov-13 kl 19:59
Min ambition var att hitta den definitiva lösningen som passar med en kontantlös global ekonomi.

Jobbar du på Svenska Bankföreningen?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 30 nov-13 kl 20:18
skulle en bank endast få låna ut de pengar man fått in så skulle det inte bli så många lån,och hur gör du med de kredittagare som går i konken och inte kan betala tillbaks?
hur lånar du ut till företag med osäkra garantier?
statliga garantier är ju för att skydda småspararna i första hand,dvs gamla moster med 100000 på sitt konto.
säkerheter,ett billån där värdeminskningen är enorm?
ett huslån när marknaden går ner?när ett inblancolån blir värdelöst iom låntagaren blir arbetslös?
och varför köpa aktier i en bank där du inte kan räkna med utdelning eller värdestegring?
ett kontantlöst samhälle betyder ju inte att valutan försvinner,det kommer att vara som nu bara det att allt regleras elektroniskt.
kortet ersätter sedeln,inget annat.
din låneåterbetalning med aktier förutsätter ju en stabil kurs på aktierna?Räntan,bankens vinst,hur gör du med den?
och är aktien en ägarandel? kan jag köpa aktier till låga kurser och ta över banken ?eller är aktien endast ett annat namn på pengen?
ex . jag vill låna 1000 kr jag får tio aktier att sälja,dagsvärdet är plötsligt bara 900,jag har förlorat 100 kr.
jag skall betala tillbaka,jag köper 8 aktier värda 1000 kr,banken vill lösa in dem mot pengar,dagsvärdet är 900,banken förlorar 100.
hört talas om ebberöds bank? ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 30 nov-13 kl 21:12
Utan statliga garantier är det banken som ansvarar för värdet av sin valuta som då, menar jag, bör bestå av ägarandelar i banken. - Och bankens hela värde, i den ordning jag beskriver, är låntagarnas skulder, till en del backade med säkerheter.

Bankerna kan ju betraktas som företag med sin affärside' att investera huvudsakligen i bostäder/fastigheter.  Man har ju fastigheterna som säkerheter men låter låntagarna behålla det formella ägandet. Vilken risknivå man lägger sig på, är ju ägarnas ansvar. Man köper inte aktier i en bank med sjunkande aktievärde eller för högt risktagande eller så använder man sin ägarmakt för att byta ut en inkompetent ledning.

Aktierna har man i depå hos en betalkorttjänst och transaktioner består i att flytta värden mellan konton. Man får ligga (förslagsvis) 15% minus eller plus på sitt betalkortkonto räknat på det aktuella värdet av ens aktier och måste sälja av eller köpa till för att komma innanför ramarna.

För den trötta majoritet som inte orkar informera sig om aktiernas reala värden i relation till deras kurs, platsar det (och har gjort länge) med fonder vars förvaltares enda utbyte består av andelar av realvärdetillväxten för de medel de förvaltar.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 30 nov-13 kl 23:18
det låter oerhört krångligt och en form av tvångsförvaltning av den privata ekonomin.
och om man behöver låna till något annat än fastigheter?
till en del backade med säkerheter? vem täcker upp resten?
och vem bekostar hela ruljangsen? kreditbolagets kostnader? och fonder har ju visat sig vara kanon,de enda som tjänar pengar där är förvaltarna.
nej,grabben,madrassen och mark är de enda värden som håller,aktier skall man hålla sig så långt borta från som möjligt.
vill jag ha ett lån vill jag veta kostnaden för det,inte några osäkra aktiespekulationer och definitivt inte vara i händerna på några förvaltare eller kreditkortsbolag som styr min ekonomi.
ditt scenario för mina tankar till planekonomi där medborgaren helst inte skall kunna styra något.
tillbaks till ritbordet!!! du får underkänt. ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 01 dec-13 kl 07:00
Oerhört krångligt? - Jag beskrev här på några rader allt som behövs av regler för ett fungerande finanssystem. - Den plan man har nu för att få ordning på det vi har, är tänkt att utmynna i en 350-sidig regelbok kallad Basel3.

Bankerna får så klart låna ut till vad de vill men den faktiska utlåningen är alltså i huvudsak till folks bostäder.

En kontantlös ekonomi kan lika gärna vara valutafri. - Man kan mäta i realt värde och då blir ens låneräntor också realränta vars nivå bara beror på den bedömda risken för utlånaren.

För att skriva vettigare kommentarer och invändningar: Läs först genom det ni tänker svara på ett par gånger, så att ni inte bara babblar nonsens som svar på något ni inbillar er att jag sagt.

Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 01 dec-13 kl 08:41
Under den ordning jag beskriver, sätter man inte in pengar på bankkonto. Vi är på väg mot en kontantlös ekonomi och nästa steg är en valutafri ekonomi och hittar man ett bra mått på värde, slipper man också inflation. Att det är bättre att separera funktionerna i banker/aktiebolag som enbart ger kredit och betalkortsföretag som registrerar ens aktier, är för att dessa funktioner kräver skilda regelverk.


Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: olof skrivet 01 dec-13 kl 09:59
Hur skulle prissättning av varor och tjänster fungera i din ekonomi?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 01 dec-13 kl 10:02
möjligt vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle men valutan som sådan försvinner inte.
om du vill döpa om den till "aktie" är det dej fritt men en aktie för mig är en ägarandel i ett företag.
en företagsaktie har inget reelt värde,den hoppar upp o ner hela tiden beroende på efterfrågan,produktion samt tillgång.
om du vill ersätta bankkonto med ett konto hos ett kortföretag,vad är skillnaden?ett konto som är låst till värdet på en "aktie" och där kontoföretaget har rätt att sälja eller köpa dessa beroende på värdet på dem utan din kontroll?
valutafri får du förklara närmre. om du tror på en värld utan pengar baserad på "aktier" som tydligen skall ha ett fixt värde  är du nog lite blåögd.
skall det lyckas att få samtliga ekonomier i hela världen att gå över till ett planekonomiskt samhälle?
skall det lyckas att få alla länder att enas om en gemensam ekonomi?
i vilket tidsperspektiv ser du detta?
vilka står bakom regelverket basel 3? ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 01 dec-13 kl 10:11
var inne o kollade på basel3.
det är ju inget annat än bankregler för likviditet och finansiering.de är jag medveten om,kände bara inte till namnet basel3
riksbanken genomför just nu dessa regelskärpningar.
de har ju inget med dina andra skrivningar om kontantlöst och "aktier" att göra.
är det egna funderingar eller kopplade till något annat?
ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 01 dec-13 kl 11:13
Basel3 är alltså ett 350-sidigt regelverk för bankverksamhet vars enda existensberättigande vilar på statliga garantier för folks banksparande. Utan dem räcker det i stort sett med aktiebolagsreglerna. Basel3 kritiseras redan för att inte fylla sin avsedda uppgift. De styr fel och riskerna finns kvar.

Genom att slopa garantierna för sparandet, tvingas det fram en ordning som liknar den jag beskriver. Man måste ju då själv ta ansvar för var man placerar pengarna och traditionella banker får ganska besvärligt att motivera varför man skall spara hos dem med bara löften i utbyte. - Det blir så klart som i resten av näringslivet att de som satsar med risk och vinstchans, får ägarandelar i verksamheten i utbyte och därmed makt och insyn.

Kombinationen betalkorttjänst och aktiedepå är en perfekt lösning för sparande och transaktioner. Ens aktier fungerar som säkerhet för ens kredit och hur stor andel av sina aktiers värde man får i kredit, beror på hur det ser ut på debitsidan för betalkortsföretaget. - Blir det obalans, har man spar- och skuld-ränta att styra med.

Reala mått på värde finns det ju redan annars skulle man inte kunna veta hur stor inflationen är. Den mäter man ju med hur mycket realvärde man får för sina kronor. Detta realvärde kan ju lämpligen fungera som mått för priser, löner, skulder och transaktioner.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: olof skrivet 01 dec-13 kl 11:40
Reala mått på värde finns det ju redan annars skulle man inte kunna veta hur stor inflationen är. Den mäter man ju med hur mycket realvärde man får för sina kronor. Detta realvärde kan ju lämpligen fungera som mått för priser, löner, skulder och transaktioner.
Jo men hur tänker du dig praktiskt att jag ska sätta priset på mina honungsburkar? Hur ska jag berätta för köparen vad jag vill ha för ersättning för dem? Och om jag inte använder samma måttstock som en annan biodlare, hur ska konsumenten kunna jämföra ersättningskraven?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 01 dec-13 kl 12:13
olof,man sätter pris liksom nu i kronor eller euro eller dollar,vilket som nu gäller i aktuellt land.
Bo,basel3 är vad jag förstår ett styrdokument för bankfinansiering och likviditetskrav.
det har inget med ditt resonemang att göra.
och varför hänvisar du till det i ett inlägg för att i nästa förkasta det?
ditt resonemang är ju rent hypotetiskt och saknar verklighetsbakgrund.är det egna funderingar eller finns det någon substans bakom?
skulle verkligen alla världens länder kunna enas om ett sådant system? om inte,hur funkar handeln mellan länder?
din "aktie" är ju bara ett annat namn på en valuta,så varför döpa om den nuvarande?
och du svarar ju inte på ställda frågor.varför skall jag överlämna min ekonomi till ett kreditkortsföretag som skall reglera mitt "aktie" innehav genom att sälja eller köpa efter ett regelverk?utom min kontroll?
varför kan jag inte som nu ha mina pengar valfritt placerade,i fastigheter,bilar,mark eller i madrassen?
kontantlöst samhälle är ju en utopi,kontanter kommer alltid att behövas eller skall alla ha en kortläsare i fickan?
ett kontantlöst samhälle är ju också ett drömsamhälle för kontrollsamhället,tänk om alla transaktioner kunde gå genom en enda instans där staten kan kontrollera alla transaktioner,vilket drömläge för skatteverk och andra instanser.
det du beskriver kommer i allafall inte undertecknad att godta. Ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 01 dec-13 kl 12:48
Som ett mått på värde att mäta aktiekurser, löner, priser, skulder och transaktioner i kan man ju använda någon värdestabil korg av råvaror och konsumentvaror. Man har ju sådana för att kunna ha en uppfattning om hur stor inflationen är så man använder redan värdestabila mått. - Då är det ju meningslöst att använda något annat i en kontantlös ordning.

Basel3-eländet som ingen tycker om och som inte kommer att fungera som man hoppades, är alltså det man slipper genom att ge upp försöken att garantera valutan. Annat man slipper med den ordning jag beskriver, är bankrun, sammanbrott för världshandeln - som hotade 2008, valutakriser som den som nästan knäckte euron och kostade hundratals miljarder av skattemedel att stoppa i krisande banker. - I stort ett slut på svindelsystemet.

Vet du vad en aktiedepå är? -  Alla har sina aktier i någon depåtjänst som gör att man lätt kan köpa och sälja. Ingen utom du själv kan köpa eller sälja.

Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 01 dec-13 kl 14:40
det finns inga värdestabila råvaror eller konsumentvaror,värdet ändras beroende på tillgång och efterfrågan.
aktier är något av det MINST värdestabila som finns.deras värde styrs av både tillgång och efterfrågan samt produktion i det aktuella företaget,konkurrens m.m. det är så komplext att ingen kan förutse ett företags upp eller nedgång.det bygger helt på förväntningar.ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 01 dec-13 kl 15:57
Vad gäller världshandeln, har jag inga andra förslag till förändringar än att man börjar använda realt mått för sina transaktioner och att man är försiktigare med vad för slags värdebevis man accepterar.

Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 01 dec-13 kl 17:12
men vad är realt mått? du binder ju ditt resonemang på ett specifikt värde som ej existerar.
valutor har inget realt värde,inte heller aktier,råvaror,konsumtionsvaror eller andra varor.
det enda värde som finns på en vara är det som köparen är beredd att ge och det ändras dagligen beroende på tillgång och efterfrågan.

en aktie köpt för 100 kronor vad är den värd imorgon? ingen vet.
ditt resonemang förstår jag inte,det är knappast någon mening att diskutera då vi uppenbarligen inte förstår varandra.
jag håller mig nog till det system vi har med dess brister.
de flesta krascher vare sig det gäller banker,företag eller för den delen stater beror ju dessutom alltför ofta på politiska beslut(eller avsaknad av dem) eller enskilda personer som gör dumma misstag eller bedömningar(oftast när det gäller företagskrascher)
att införa ett krångligt banksystem baserat på en ny valuta,styrd av någon/något som du inte kan förklara och där du dessutom enbart inriktar dej på en specifik marknad,bostadslån,nej,jag hänger inte med.
vill du presentera ett alternativ måste det vara heltäckande,gälla globalt.
återkom gärna,förslag är alltid intressant. ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Skogsola skrivet 01 dec-13 kl 17:26
 Guldmyntfoten var ett stabilt värdesystem. Det hindrade uppkomsten av luftpengar. Men det visade sig ohanterligt i längden.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 01 dec-13 kl 17:58
Den som inte begriper det system jag beskrev, har inga förutsättningar att begripa det vi har. Att det är svårbegripligt kan ju vara avsiktligt. De som har de bästa insikterna, är de som profiterar på systemet och de har ingen anledning att upplysa oss om var läckorna finns och hur de skall täppas till.

Läckorna i fråga består snart av ungefär låneräntan på samtliga värden som går att belåna. Inbegripet våra framtida beräknade inkomster vilka som bekant också gör oss kreditvärdiga.


Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: olof skrivet 02 dec-13 kl 20:51
Den som inte begriper det system jag beskrev, har inga förutsättningar att begripa det vi har...
Dagens system fungerar så här:
Förklara gärna vilken del i detta som ditt föreslagna system förenklar.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 02 dec-13 kl 22:03
om jag förstått resonemanget rätt går jag till Bo.s bank och lånar 1000 kr.
jag får det i form av aktier.
jag säljer aktierna på marknaden och får då för dem ett belopp insatt på ett kreditskortsföretag.
jag betalar tillbaks mina 1000 + ränta genom att köpa aktier på marknaden för motsvarande belopp.
jag överlämnar aktierna till banken som makulerar dem.
Bo,är detta din tankegång?
isåfall undrar jag,hur får banken sitt kapital tillbaks då man makulerar aktien?
eller ens ränta,då man inte säljer aktien vidare utan makulerar den?
marknaden är ju herr x eller fru y som jag köpt mina återlämnade aktier av.
likaså om jag t.ex fått 10 aktier från början,när jag vill lösa mitt lån köper jag aktier till dagsvärdet,låt säga att jag får 9 aktier den dagen.då vimsar en aktie runt på marknaden?det kan ju bli en väldigt massa aktier så småningom.
och finns det en massa brukar priserna falla.
en aktie brukar annars funka tvärtom. vid en emission av aktier är det företaget(banken) som får pengar.
du delar istället ut,men då får du förklara hur banken tjänar pengar?
krångligt är bara förnamnet. ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 04 dec-13 kl 21:39
För bättre klarhet, tänk samma ordning i en primitiv ekonomi. Först tänker vi oss odlare på en ö som vill ta ut konsumtion i förskott och pantsätter sin jord. De kommer till mig och jag får en skuldförbindelse med deras jord som säkerhet och de får av mig en massa vältryckta numrerade sedlar med valören en kvadratmeter åkerjord. - Varken de eller jag har mist eller fått något av värde.

Detta system är allt för primitivt, för sparare som samlar på sedlarna får ingen ränta och kan därför en dag bestämma sig för att de hellre vill ha åkrarna.

Jag ändrar på reglerna och nu kan man belåna allt av bestående värde och även få lån mot trovärdiga löften. Lånen mäts i kvadratmeter åkerjord men lånarna får inga sedlar utan ägarandelar av min bank och räntan och återbetalningen av lånen skall betalas med ägarandelar i banken efter aktuell kurs mot åkerjord. - Min enda insats är kunnande om hur verksamheten bör bedrivas och om spararna är missnöjda, gaddar de sig samman och övertar banken.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 04 dec-13 kl 22:11
vad är det för fel på pengar,har använts i tusentals år och fördelen med dem är att med dem kan du byta till dig vad som helst,även att du kan byta din arbetskraft mot dem.funkar över hela världen och har du bara tillräckligt många finns inga gränser. ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: olof skrivet 04 dec-13 kl 22:50
...vältryckta numrerade sedlar med valören en kvadratmeter åkerjord...
...belåna allt av bestående värde och även få lån mot trovärdiga löften. Lånen mäts i kvadratmeter åkerjord
Denna del tror jag att jag förstår idén med.

Citera
men lånarna får inga sedlar utan ägarandelar av min bank och räntan och återbetalningen av lånen skall betalas med ägarandelar i banken efter aktuell kurs mot åkerjord...
Men detta förstår jag inte. Vilket bestående värde har banken? Vilka tillgångar är det som ger ägarandelarna något värde?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 05 dec-13 kl 06:39
Bankens tillgångar är låntagarnas skuldförbindelser och det är på dem som ägarandelarnas värde vilar.

Så länge det bara finns en bank, är det ingen skillnad på ägarandelar mot traditionella betalningsmedel utöver att de tillväxer i värde och det behövs alltså ingen sparränta och inga sparkonton.

Det är skulderna som mäts i realt värde och skuldräntans nivå beror alltså bara på risknivån och det finns ingen inflation att försöka ta med i beräkningenTitel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 06 jan-14 kl 13:24
Det är inget fel på pengar, om de är backade med realvärden. Aktier i banker som bara investerar i stabila realvärden, är som inflationsfri valuta.
Titel: Sammanfattning
Skrivet av: Bo skrivet 09 feb-14 kl 15:55
Banker ger kredit i form av nyemitterade aktier i banken som låntagaren får sälja på marknaden.

Skulden mäts i realt mått och räntor och amorteringar skall betalas med aktier i banken som låntagaren får köpa till dagskurs på marknaden och som banken makulerar.

Kreditbankerna behöver inte ge utdelning utan poängen med att äga deras aktier är värdestegringen som kommer av räntebetalningarna då aktier makuleras. Amorteringar ger ingen värdeförändring.

Sina aktier har man i depå hos ett betalkortsföretag. Man beviljas kredit till en bestämd andel av sitt aktieinnehavs aktuella marknadsvärde och när man närmar sig vad som får finnas eller fattas på kontot, måste man köpa till eller sälja av aktier.

Betalkortsföretagen har en (kanske flera) global(a) betaltjänst(er), motsvarande bankernas bank, där de har deponerat ägarandelar i globalt gångbara värden och har kredit motsvarande bestämd andel av dessa aktiers aktuella marknadsvärde.

Alla betalkortsföretag ordnar balans mellan sina klienters skulder och tillgodohavanden med räntan och allt kan ordnas med automatik.

Exempel: Jag köper en grej från Hongkong för min kredit hos ett svenskt betalkortsföretag och detta företags konto hos den globala betaltjänsten tas i anspråk till förmån för säljarens Hongkong-baserade betalkortsföretags konto.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 09 feb-14 kl 17:47
jag måste fan vara dum i huvudet.
jag går till banken och vill låna 1000:-,får aktier för det som jag skall sälja till dagsvärde.
skall betala tillbaka tusenlappen + ränta,köper aktier för motsvarande summa,lämnar det till banken som makulerar dem.
FRÅGA1 : hur får banken in några pengar? de ursprungliga aktierna är ju bara papper,kostar bara tryckkostnad,efter en runda på "marknaden" makuleras de,vilket gör dem i realiteten värdelösa.
FRÅGA2: hur kan marknaden värdera dessa aktier då det inte finns ett värde bakom?
FRÅGA3: mitt lån kan ju i realiteten kosta hur mycket eller hur lite som helst beroende på "marknaden",förstår du hur marknad fungerar?
normalt så får man inga aktier,man köper och företaget som ger ut aktier (första gången innan de hamnar på marknaden) får pengar till investeringar m.m.
vitsen med det är att man skall kunna växa m.m. i gengäld får aktieägaren ett bevis på ägarandel(vilket en aktie är) samt inflytande på företaget ( i andel av hur många aktier man har).
aktier ute hos marknaden värderas efter flera kriterier,efterfrågan,företagets avkastning,skötsel m.m.
Du har inte hört talas om pengar? skitbra grej.
man kan låna sådana på banken och banken talar dessutom om för dig hur mycket det kostar att låna.
jag förstår att du funderat länge på detta,men ditt grundresonemang funkar inte, värre än så,du har inte tänkt över ens det väsentligaste.ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 09 feb-14 kl 18:20
Pengar är skuldförbindelser (om de inte är av ädelmetall). De pengar vi har nu, är svindelpengar. De representerar skulder som utgivarna hävdar att våra efterkommande skall betala men man kan inte lämna skulder i arv.

Det kontantlösa samhället behöver inte pengar, bara mått på värde.

Den sortens kreditbank jag beskriver, har väldigt enkla regler. Man håller sina aktieägare välinformerade om vilka säkerheter man har för sina krediter och på vilka villkor man erbjuder krediter och krediterna består av aktier i banken. Marknaden får utifrån denna information avgöra vad aktierna skall kosta.

Driften av banken får också täckas genom aktieemission.

Även de som inte tror på denna kontantlösa ordning, gör klokt i att begrunda detta utomordentligt enkla bank- och finans-system eftersom det ger en redskapet för att begripa och bedöma det vi har.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 09 feb-14 kl 18:57
bara för att samhället blir kontantlöst försvinner inte pengarna.
du kan leva kontantlöst idag om du vill,jag gör det till 95%.
betalar allt med kort,pengar m.m kommer direkt in på konto.det är egentligen ingen skillnad att betala med kort eller sedel,det enda är att inte alla än gått över enbart till kort men det kommer inom några få år.
din modell är komplicerad och onödig.
dessutom förstår du inte vad aktier är och hur de värderas.
om du dessutom skall täcka driften av banken med ständiga nyemissioner betyder ju det att du snabbt mättar marknaden med aktier och deras värde rasar,vill ingen köpa så....
nej,min vän. naivt så det stinker. ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 09 feb-14 kl 20:47
För bättre överblick, tänk ett väldigt enkelt primitivt system: Jag leker bank och ger en odlare kredit mot att han blir skyldig mig sina åkrar. Krediten är i form av lika många ägarandelar av min bank som antal kvadratmetrar skuldsatt åker och räntan han skall betala är mätt i kvadratmeter åkerjord eller motsvarande värde men i form av ägarandelar han måste köpa tillbaka om han inte har dem sparade.

Ägarandelarna i banken kan han alltså handla för så länge folk har insyn i bankens räkenskaper och inser att det finns realvärden som backar valutan (aktierna). Bankens värde är alltså låntagarens skuld.

När du begripet varför detta är en sund och hållbar ordning, har du också förutsättningar att begripa varför mitt ovan beskrivna system skulle fungera. - Och det är ett krisfritt system. Det kommer att bli bankkonkurser på grund av oförsiktig utlåning men det kommer bara att drabba oförsiktiga investerare och inte kosta skattemedel eller hota det globala betalningssystemet.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 29 jun-14 kl 05:06
Metoden för att komma till denna beskrivna ordning från den som råder nu är en nedtrappning av de statliga garantierna för folks banktillgodohavanden. - Då nödgas de trygghetstörstande placera sina tillgodohavanden i aktier och realvärden.

Värdet av bankaktier består därefter i låntagarnas löften och deponerade säkerheter och konkursrisken blir ett verkligt hot. - Som det är nu, har man ju också sina aktier deponerade i någon bank och för att vara säker på att de inte räknas in som tillgångar i konkursboet om det går illa, kommer man inte att nöja sig med mindre än en tydlig separation mellan bankernas två funktioner: Kreditgivning och aktiedepåer och därmed har man landat i den ordning jag beskrev.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 29 jun-14 kl 09:28
Det fnns inga realvärden,allt styrs av tillgång och efterfrågan. en aktie har bara ett dagsvärde,framtida värde är ytterst ovisst.
Och du har inte förklarat hur en global ekonomi ser ut med din metod.Tänk flera varv till. ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 29 jun-14 kl 12:36
I mitt inlägg ovan med rubriken "sammanfattning" finns den förklaring du frågar efter.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 09 sep-16 kl 11:59
Varför banken skall makulera aktierna som låntagaren amorterar med, är för att de aktier han fick som lån var nyemitterade och representerade värdet för banken av lånet = kravet på låntagaren. När kravet bortfaller, försvinner detta värde och därför skall aktierna makuleras. - Bankens ägare blir skadelösa.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Västragård skrivet 09 sep-16 kl 12:52
Överlag är jag skeptisk till alla som tror/tycker att de hittat den enda fungerande lösningen till vad det vara månde.
Världen är komplex, ingen enskild lösning kommer att frälsa oss från alla problem. Det finns för- och nackdelar med allt och efteersom vi som människor är olika och har olika erfarenheter, kunskaper och åsikter så kommer vi att föredra olika sätt att lösa de problem som uppstår i vår omvärld.

Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 09 sep-16 kl 13:40
Du menar att istället för att få till ett väl fungerande finans- och betal-system skall vi vad då? - Hålla oss med egna individuella?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Västragård skrivet 09 sep-16 kl 14:13
Du menar att istället för att få till ett väl fungerande finans- och betal-system skall vi vad då? - Hålla oss med egna individuella?

Jag menar att jag inte tror att det finns någon definitiv ordning på bank och finans.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 09 sep-16 kl 16:06
Jag menar, att jag har visat att det finns.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: johe71 skrivet 09 sep-16 kl 17:19
ingen enskild lösning kommer att frälsa oss från alla problem

jodå, den lösning som Bo presenterar löser faktiskt allting och frälser oss från alla problem ...

(disclaimer: visst mått av sarkasm kan förekomma i föregående mening)

synd bara att ingen annan än Bo förstår hur fantastiska hans idéer är
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 10 sep-16 kl 08:26
 I det kontantlösa samhället, behövs inga mynt och sedlar och inte ens valutor, - det behövs bara mått på värde. - (Att det redan finns rätt stabila mått på värde, bevisas av att det är sådana man använder för att mäta inflationen.) Banker kallas sådana företag vars affärsidé är att låna ut mot ränta och de som tror på ett sådant företags kompetens kan köpa bankaktier och detta sparande behöver inte mera garantier än andra investeringar. - Man får sprida sina risker. - Sina aktier har man deponerade i ett betalkortföretag som erbjuder kredit motsvarande en viss andel av aktiernas dagsvärde. Låneräntan på krediten anpassas för att ge balans mot folks samlade tillgodohavande eller omvänt om det är spartendensen som dominerar. - Genomförandet av denna ordning kräver inga lagändringar eller initiativ från centrala maktorgan men slopandet av statliga garantier underlättar.

Det var min beskrivning av ett redigt betal- och finans-system. - Nu vill jag veta hur era ser ut, om ni inte är nöjda med detta.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Klasb skrivet 10 sep-16 kl 08:46
Jag funderar lite på Bosse, alkisen som får ut pengar från socialen ska han i stället få aktier Atendo.

Bo du har skrivit mycket här på forumet under senare tid. jag vet inte om du driver med forumets läsare eller om du är helt okunnig och inkompetent. du lever långt borta från verkligheten
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 10 sep-16 kl 09:43
Då är det verkligheten som skall rätta sig.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: TW skrivet 10 sep-16 kl 16:35
Det blir svårt för verkligheten att rätta sig efter dina förvridna tankar. En sådan världsordning skulle innebära att det bara finns utrymme för en människa på jorden och denne går under namnet Bo.

Vart skall vi göra av alla andra miljarder människor? Utrotningsläger?
Hur skall mänskligheten kunna föröka sig och upprätthålla en sund genetisk bredd med endast en individ?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Västragård skrivet 10 sep-16 kl 21:30
Jag menar, att jag har visat att det finns.
Jag hade inte väntat mig att du skulle inse min poäng ...
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 10 sep-16 kl 22:59
Överlag är jag skeptisk till alla som tror/tycker att de hittat den enda fungerande lösningen till vad det vara månde.
Världen är komplex, ingen enskild lösning kommer att frälsa oss från alla problem. Det finns för- och nackdelar med allt och efteersom vi som människor är olika och har olika erfarenheter, kunskaper och åsikter så kommer vi att föredra olika sätt att lösa de problem som uppstår i vår omvärld.
Nu var det inte alla problem man löser genom att få till ett fungerande krisfritt finans- och betal-system. - Bara ett i mängden och dina invändningar bör vara desamma mot alla innovationer från den elektriska gräddvispen till dammsugaren, internet, tvättmaskinen, självbindaren och allt annat som gör tillvaron enklare och uthärdligare.

Så du har rätt, - jag begriper inte din poäng, för där fanns ingen.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Västragård skrivet 11 sep-16 kl 00:31
Som sagt du insåg inte alls min poäng. Jag är inte emot förbättringar, uppfinningar, eftertanke och innovation. Jag är dock emot de som tvärsäkert påstår sig ha funnit definitiva lösningar och inte tar in att andra inte håller med eller har andra infallsvinklar.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 11 sep-16 kl 08:27
Jo, du agerar emot förbättringar, uppfinningar, eftertanke och innovation, här när du utan motiv förringar och försöker förlöjliga något du inte begriper eller gitter sätta dig in i. - Du är Jante.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 11 sep-16 kl 09:25
men din värld är svår att sätta sig in i ,bo. Din begreppsvärld verkar vara helt olika mot de flesta av oss andra.

aktier som du så tydligt favoriserar bör ju undvikas,de representerar ju bara ett fiktivt värde.
se bara på vårt nuvarande pensionssystem som till stor del är uppbyggt på aktier. funkar inte,ger ingen säker värdestegring.
din favorisering för en totalt fri marknad funkar inte heller.
trots att jag är liberal har jag för länge sedan insett att man måste ha regleringar särskilt inom finanssektorn.vi har sett vad följderna annars blir,t.ex den senaste globala krisen där fri utlåning från banker resulterade i en krasch  som drog med sig hela världen.
du är väldigt naiv när det gäller marknadskrafter och tycks inte förstå hur en ekonomi funkar.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 12 sep-16 kl 07:17
Värdet av pengar, tillgodohavanden vilar på andras skulder utom aktier som är ägarandelar av produktionsapparaten. - Väljer man bort aktier, har man bara sämre alternativ kvar. - Banksparandet går med förlust, för bankernas aktieägare behåller hellre själv pengarna än betalar ränta åt spararna. - Bostadsobligationer är väl en metod för bankerna att köpa sig fria från riskerna med en kraschande marknad då obligationsägarna skall bli sittande med svartepetter. - Reglerna är svårtolkade. - Satsa i statsobligationer är att hoppas på att framtida skattebetalare skall känna sig förpliktigade att återbetala vad tidigare generationer spenderat.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 12 sep-16 kl 07:56
aktier har inget med produktionsapparaten att göra,det är helt simpelt en handelsvara med förväntningar.
Aktier ges ut av ett företag för att få pengar till investeringar,inget annat. väl de är sålda representerar de visserligen ägarandelar men värdet bestäms av marknaden.
att investera i aktier är som ett avancerat lotteri,har man kunnande kan det gå bra men till syvende o sist bestäms villkoren av utvecklingen på marknaden.
Förmögenheter kan försvinna över natten då faktiskt en aktie i princip är värdelös.Det är köparen som bestämmer värdet då den säljs.
Att bygga på förhoppningar är knappast en framkomlig väg viket vi ju ständigt ser när marknaden med slumpvisa mellanrum (baserade på andra aktörer) dyker och ställer till kriser.
Skall man satsa sina pengar bör det ske i fast egendom,där finns alltid ett basvärde.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 12 sep-16 kl 08:47
Ägarbeviset till din fastighet motsvarar ägarbevisen till andelarna av produktionsapparaten. - Vad andra är beredda att betala, avgör värdet för dagen men realvärdena finns där i lika mån för fastigheter och företag.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 12 sep-16 kl 15:19
Du har aldrig några realvärden för någonting,allt avgörs av köparen.
ett företags värde avgörs av produktion och inte minst vinst. En aktie i ett företag som går knackigt är värd noll.
hör med de som hade SAAB-aktier eller aktier i STAMPEN vad de är värda idag.
vet inte heller vad du menar med "produktionsapparaten".
I min värld används BNP,dvs värdet av varor o tjänster som produceras.
Skall du klumpa ihop företag o kalla dem för produktionsapparat? Låter lite marxistiskt men du ligger väl på andra kanten? allt skall vara privatägt?
Ett företag kan bara värderas enskilt och de flesta är inte börsnoterade vilket gör att deras aktiers värde  helt avgörs av vad en ev. köpare vill ge.
du har nog stora problem med ekonomi,dina begrepp är minst sagt flytande.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 13 sep-16 kl 21:19
Nu skopas det in miljarder för en byggnad till en europeisk bankinspektion som skall vara ett maktorgan över Europas banker och skall näpsa dom som ger för vidlyftiga krediter.

Det är en sorts kramp i hjärnan som gör att man fastnar i sådana lösningar. De fungerar ju inte nationellt: Riksbank och finansinspektionen har inte vad som krävs för att strama upp bankernas alltför vidlyftiga kreditgivning och en europeisk finansinspektionen kommer inte heller att ha det.

Rätta vägen är att tvärtom decentralisera makten över kreditgivningen till spararna. - Aktiesparandet är en bra modell och banksparandet kan organiseras med aktiesparandet som förlaga. - Jag beskrev metoden.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 13 sep-16 kl 21:44
... som är totalt obegriplig
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: johe71 skrivet 13 sep-16 kl 21:57


Jag beskrev metoden.

Problemet är att det bara är du som förstår din "metod", läser man här så du har inte lyckats övertyga en enda annan person på... hur många år?

Att ingen annan förstår din metod borde kanske få dig att tänka efter...
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 14 sep-16 kl 06:55
Metoden för att ge spararna makten över kreditgivningen:

Trappa ner garantierna för sparkontona till noll.

Säkra sina tillgångar får man sedan göra via genomtänkta investeringar och att sprida sina risker.

Vill man investera i företag som ger kredit mot löften och säkerheter, får man hålla koll på hur seriös kreditgivningen är.

Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Västragård skrivet 14 sep-16 kl 07:21
Jo, du agerar emot förbättringar, uppfinningar, eftertanke och innovation, här när du utan motiv förringar och försöker förlöjliga något du inte begriper eller gitter sätta dig in i. - Du är Jante.

Jag försöker inte förlöjliga någonting och tro mig, jag både begriper och orkar sätta mig in i det mesta, den typen av härskartekniker biter inte på mig. Jag tror helt enkelt inte på din s.k. definitiva lösning. Det har inte ens lite med Jante att göra. Mitt tips till dig innan jag lämnar den här diskussionen för gott är att du försöker ta till dig mer av andras synpunkter och tips i de ämnen du startar. Övriga i trådarna har en hel del poänger och med samarbete och eftertanke kommer man betydligt längre. Lycka till!
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 14 sep-16 kl 14:30
http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/ (http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/)

Hur bekymrad man är, beror på hur djupa insikter man har i hur vårt aktuella finanssystem fungerar. - Basel3 kommer att göra ont värre, det finns ingen lösning inom ramarna för rådande ordning, - det måste till något helt nytt.

- Och så långt jag kan se, har jag visat på vad som krävs.

 (Och jag är smartast i detta sällskapet, - tro inte något annat.)
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Harry Tiften skrivet 14 sep-16 kl 14:47
Det kallar jag självförtroende!

Harry
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 14 sep-16 kl 14:48
När lärde du dej svenska,trump?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Skogsvilde skrivet 14 sep-16 kl 15:00
[url]http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/[/url] ([url]http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/[/url])

Hur bekymrad man är, beror på hur djupa insikter man har i hur vårt aktuella finanssystem fungerar. - Basel3 kommer att göra ont värre, det finns ingen lösning inom ramarna för rådande ordning, - det måste till något helt nytt.

- Och så långt jag kan se, har jag visat på vad som krävs.

 (Och jag är smartast i detta sällskapet, - tro inte något annat.)Det enda sättet att få definitiv ordning på finanssektorn är att rebootha jordens utveckling.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: LenaMarie skrivet 23 sep-16 kl 13:00
det är väl knappast "smart" att inte ha lyckats övertyga en enda.... 
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 12 nov-16 kl 12:00
En redig ordning bör också inbegripa en allmänt spridd och omfattad insikt om att stater inte kan skuldsätta sig eftersom de framtida generationer som förmodas betala skulden, inte gett sitt medgivande. - Det finns ingen rimlig anledning för stater att ha underskott i budgeten. Skulle det finnas investeringsbehov, får man samla i förskott eller vända sig till riskbenägna investerare.

Tänk er att man går till val på en massa löften som kostar och sedan finansierar det man lovat med skuldsedlar man undertecknat med någon annans namn. - Det fungerar ju så länge skuldsedlarna accepteras för att den skuldsatte inte protesterat och man tror att skulderna kommer att betalas. - Och så blir det flyt i ekonomin p g a den köpkraft man sprider och man blir återvald och fortsätter samma politik.

Det går tills det kraschar. Det är de framtida väljarna som skuldsätts för att man skall kunna konsumera mera nu och deras bedömda betalningsförmåga minskar kraftigt i takt med att landets industri köps upp av dem som samlar på skuldsedlarna. http://samtiden.nu/26103/oro-att-kina-koper-upp-tysk-industri-snabb-takt/ (http://samtiden.nu/26103/oro-att-kina-koper-upp-tysk-industri-snabb-takt/)
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 12 nov-16 kl 13:42
Att man vill elda på inflationen, handlar visst enbart om ängslan för exporten: Kronan blir annars för stark och våra industriprodukter blir för dyra i konkurrensen. Genom att styra med inflationen kan man få till det reallöneläge som ger lönekostnader som industrin klarar för att kunna exportera. http://www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/prm_%20protokollsbilaga_statsobl_151028_sve.pdf (http://www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/prm_%20protokollsbilaga_statsobl_151028_sve.pdf)

En avgjort bättre lösning vore en styrd inflation av lönerna så att valutan kunde hållas värdestabil vilket skulle ge obetydliga räntekostnader på statsskulden.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 02 dec-16 kl 21:17
http://www.dagbladet.no/kultur/kredittgribbene/65387473 (http://www.dagbladet.no/kultur/kredittgribbene/65387473)
Problemets lösning består i att lyfta bort återbetalningsplikten för oseriöst beviljade krediter. - Deras juridiska innebörd skall vara gåvor.

Återstår att dra en tillräckligt skarp gräns mellan vad som är seriös och oseriös kreditgivning.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: TW skrivet 02 dec-16 kl 23:50
"Styrd inflation av lönerna" betyder på ren svenska "PÅTVINGADE LÖNESÄNKNINGAR FÖR ALLA".

Redan nu finns det i ´Sverige vissa små yrkesgrupper som har svårt att leva på sin lön och sänker man alla löner blir det ännu fler.

I Finland har lönerna och i synnerhet de lägsta lönerna tappat köpkraft på senare år. När man erbjuds löner som inte räcker till mat och kläder och pendling och en varm sovplats då kan man inte ta emot de arbetena.
Arbetsgivarnas självklara motdrag är att trumpeta ut att det är arbetskraftsbrist och att vi måste importera fler araber...... som inte heller har råd att ta emot arbetena och så måste vi ta in ännu fler.
Inte direkt en utveckling som du vill ha Bo ::)....ett land som fylls av arbetslösa arbetskraftsinvandrare. Du har inte tänkt till slut.

För att kunna sänka lönerna utan att skapa ett svältproletariat som går under eller en klass av evigt arbetslösa som lever på bidrag måste man att fördela standardsänkningarna efter bärighet.
Till exempel införa en lagstadgad minimilön på 8 euro (80kr) i timmen för outbildade under 21 års ålder och 10 euro (100kr) i timmen för yrkesutbildade eller vuxna och 12 euro (120kr) i timmen för specialkompetens. Man kunde till exempel lagstifta att företag som vill sänka lönerna ned till den minimilönsgränsen får göra det förutsatt att chefernas och aktieägarnas löner och dividender och bonusar minskas till en motsvarande miniminivå. Maximal koncernchefslön inklusive maximal bonus och fallskärm skulle i så fall hamna på 250-300 kronor i timmen och utdelningen på en aktie i ett dylikt företag skulle få vara högst 2 procentenheter över bankräntan.
Då får företagen bestämma hur de vill göra...... skall en ha det fattigt skall alla ha det fattigt. Då kan man sänka lönerna och producera billigt och konkurrera om man vill >:D
Jag förespråkar inte den lösningen men i motsats till dina facistoida ideer Bo så skulle den kanske kunna fungera.Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: fredde e skrivet 03 dec-16 kl 00:05
Hur det blir med för låga löner kan man se i Tyskland. Där finns det 100tusentals människor, som trots 2-3 arbeten och 18 timmars arbete per dygn. De har nåt som heter Harz 4 som skall ge människorna en skälig levnadsstandard. Låglöner som Bo tydligen förespråker har där ledd till att det finns folk, som trots 2 jobb och Harz 4 måste hämta mat hos röda korset för att klara familien. So vill i alla fall inte jag ha det.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 03 dec-16 kl 07:44
Tyskland har minimilön på 8,50€. - Omtänksamt och rart? - Nej, man gör alla hundratusentals oanställningsbara som inte kan göra skäl för den lönen. - De tvingas ut i den svarta sektorn eller till bidragsberoende.

I den mån man ser det som ett problem att folk inte får tillräcklig köpkraft av sina arbetsinkomster, finns det en lösning som inte saboterar arbetsmarknaden: ett bidrag till alla medborgare lika för alla.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: TW skrivet 03 dec-16 kl 07:51
Tyskland hade tills helt nyligen det systemet som Fredde beskriver.
De lägsta timlönerna jag känner till att anställda tvingades arbeta för var 1,50 euro i timmen och de sjönk stadigt.

Ända tills lagstiftarna satte stopp för eländet och införde 8,50 i lagstadgad minimilön.Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 03 dec-16 kl 10:27
Tyskland har minimilön på 8,50€. - Omtänksamt och rart? - Nej, man gör alla hundratusentals oanställningsbara som inte kan göra skäl för den lönen. - De tvingas ut i den svarta sektorn eller till bidragsberoende.

I den mån man ser det som ett problem att folk inte får tillräcklig köpkraft av sina arbetsinkomster, finns det en lösning som inte saboterar arbetsmarknaden: ett bidrag till alla medborgare lika för alla.
medborgarlön?  Då kommer vi till den ideens svaga punkt,vilken nivå skall en medborgarlön eller bidrag till alla arbetslösa ligga på? ingår pensionärer i gruppen?
Hur finansierar man ett sådant system ? Skall bli intressant att se Bo:s åsikter då hans föreslagna skattesystem inte har medborgarlön utan ett försäkringssystem som skall täcka in arbetslöshet eller sjuklighet.
Är du konsekvent,Bo eller har du börjat se svagheterna i ditt system? Ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 03 dec-16 kl 12:03
Den lösning jag landade i för arbetskraftens ledighetsförsörjning var obligatoriskt sparande på individuella trygghetskonton av samma andel av bruttolönen som nu kallas arbetsgivaravgift eller egenavgift. - Man ödmjukar sig då inte längre för statsanställda kontrollörer som skall bedöma om man är ömklig nog för att vara berättigad till bidrag eller har besvär med att skaffa intyg att man är för sjuk för att arbeta utan lever på egna pengar och tar ledigt från jobbet utan att behöva förklara varför.

Tar pengarna på trygghetskontot slut, är man i samma läge som de arbetslösa och min lösning för deras del är garanterat existensminimum och bas-sjukvårdsförsäkring om man ställer upp med sin arbetskraft samma tid som den heltidsarbetande måste använda för att få ihop till inkomstskatten. - Och att detta existensminimum fungerar som grundavdrag före skatt på inkomst.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: TW skrivet 03 dec-16 kl 13:25
Vad tänker du att man skall göra om man är för sjuk för att kunna arbbeta av sin medborgarlön?

Hur tror du att det skall finnas pengar till fattigas medborgarlöner när de stora skattebetalarna i ditt system själva får välja vart deras skattepengar går?
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: johe71 skrivet 03 dec-16 kl 13:35
Hur tror du att det skall finnas pengar till fattigas medborgarlöner när de stora skattebetalarna i ditt system själva får välja vart deras skattepengar går?

frågan har ställts flera gånger och Bo har fortfarande inte svarat...

och väg in följande från tidigare idag
I framtiden betalar svenskar för svenskars försvar och diverse andra folkslag som häckar här, får betala för sina.
och det är ju inte orimligt att gissa att Bo vill att svenskar i så fall ska kunna välja att skattepengarna ska gå till svenskars medborgarlön [om de nu ska kunna välja att skattepengarna ska få till svenskars försvar] och att diverse andra folkslag får betala för sina egna medborgarlöner ....

Bo står för en smutsig människosyn som för tankarna till 30-talet och som tur är så är hans drömsamhälle ett samhälle som väldigt få andra accepterar
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: malarmaster skrivet 03 dec-16 kl 15:19
[url]http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/[/url] ([url]http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/[/url])


 (Och jag är smartast i detta sällskapet, - tro inte något annat.)

precis samma säger blivande president Trump samtidigt som han vräker ur sig den ena dumheten efter den andra.
Men det finns en likhet med Bo förutom ett stort ego. bägge är fascister och strävar mot diktatur. deras samhällsbild är en röra och några vettiga förklaringar till hur det skall funka ges inte,bara snömos som rör till det ännu mer. men det behövs kanske en stor skalle  för stora tankar.
En gång i tiden läste jag igenom "Mein kampf". lika förvirrade tankar där och inga lösningar. Alla vet hur det idealsamhället slutade men nu vill Bo köra ett varv till... ulf
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 03 dec-16 kl 17:32
Vad tänker du att man skall göra om man är för sjuk för att kunna arbbeta av sin medborgarlön?

Hur tror du att det skall finnas pengar till fattigas medborgarlöner när de stora skattebetalarna i ditt system själva får välja vart deras skattepengar går?

Du har alltså starka misstankar om att det aktuella spenderandet av skattemedel inte är i vårt intresse och att det skulle satsas helt annorlunda om vi haft reell makt och inte bara en låtsasdemokrati.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: fredde e skrivet 03 dec-16 kl 17:43
Gör man verkligen någon nytta ,när man ger människor som Bo en plattform att föra ut sina absurda tankar på . Förr eller senare måste man inse att en diskussion med vissa typer inte leder någonstans. Jag tycker nästan att detta borde sluta här och nu. 
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Skogsvilde skrivet 03 dec-16 kl 17:59
[url]http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/[/url] ([url]http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-hushallen-ska-bara-upp-banksystemet/[/url])

Hur bekymrad man är, beror på hur djupa insikter man har i hur vårt aktuella finanssystem fungerar. - Basel3 kommer att göra ont värre, det finns ingen lösning inom ramarna för rådande ordning, - det måste till något helt nytt.

- Och så långt jag kan se, har jag visat på vad som krävs.

 (Och jag är smartast i detta sällskapet, - tro inte något annat.)Hoppas verkligen att du hade otur när du tänkte ut den meningen.
För om du inte klarar av att tycka att dina idéer är smart och värda att dölja så är du inte speciellt smart, empatiskt eller har någon som helst verklighetsuppfattning som är sann.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: TW skrivet 03 dec-16 kl 21:34
Du har alltså starka misstankar om att det aktuella spenderandet av skattemedel inte är i vårt intresse och att det skulle satsas helt annorlunda om vi haft reell makt och inte bara en låtsasdemokrati.

Det där var det mest urbota korkade som jag har läst sedan Alexander stubb försökte förklara varför han ljög i riksdagen.

Redan nu vet jag att vi har ett allvarligt demokratiunderskott där minst 10% an statsbudgeten går till fullkomligt vansinninga ändamål som enbart gynnar en liten elit.
I en Boistisk stat går 60-90 procent av statsbudgeten till dylika vansinniga ändamål som enbart syftar till att berika den elit som sitter på nästan all makt och styr så gott som enväldigt.
Sedan inbillar du dig att den lilla struntsumman som blir över skall räcka till en medborgarlön.....

Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: Bo skrivet 03 dec-16 kl 21:49
Det är den produktiva befolkningen som betalar nästan all skatt och dina bekymmer måste handla om att du inte litar på deras välvilja utan föredrar en ordning där de overksamma kan tvinga till sig omfördelning av köpkraft i kraft av sitt antal.
Titel: SV: Definitiv ordning på bank och finans
Skrivet av: StigEvert skrivet 02 jun-17 kl 19:16
Till Bo Svensson
Du länkade till denna  gamla tråd från det goda samhället. Tyvärr så kommer jag inte in med mina kommentarer där långre Patrik E hänvisar till tekniska problem..

Det verkar som om du missat hela den diskussion ock kritik av penningsystemet som Positiva Pengar står för. Din beskrivning av hur penningsystem fungerar stämmer inte med verkligheten. Bankerna är ingen intermediär mellan sparare och lånare utan en från den funktionen fristående kreditskapare. I systemet i Sverige sammanfaller kreditgivningen med med de digitala pengarnas skapande.
Följande länk innehåller en beskrivning av kreditgivningens svenska historia.
http://klyvnadenstid.se/2017/03/nya-tider-om-pengar/ (http://klyvnadenstid.se/2017/03/nya-tider-om-pengar/)