Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken
»Vad är
  handboken?

»Handbokens
  historia

»Handboken på
  Internet


 

 
»Till alternativ.nu

Vad är Handbok för vardagsekologi?

Vardagsekologi kan bli den praktiska tillämpningen av en ekologisk helhetssyn. Det kan ske genom att förena ekonomi och ekologi samt inre och yttre miljö till en harmonisk enhet som samverkar istället för att motverka varann. Genom att tillämpa vardagsekologi ska man kunna bruka naturen istället för att förbruka den.
Helt klart är att uppgivenhet och passivitet inte löser några problem. Livet hemma påverkar den stora och lilla världen utanför på gott och ont. Var och en är ansvarig för sina handlingar, var och en kan välja och därmed styra utvecklingen. Insikten om att det egna vardagliga handlandet och beteendet har en direkt koppling till alla miljöproblem är oerhört viktig. Den vetskapen är grogrunden för en djupgående förändring av hela samhället.
 
Handbok för vardagsekologi är en både teoretiskt och praktiskt inriktad bok som ger dig möjligheter att leva miljöskonsamt, handla medvetet, minska din sårbarhet och öka din självförsörjning.
 
Handboken är ett kilo komprimerad kunskap och inspiration bestående av 674 sidor, 183 artiklar, 19 kapitel och 58 författare. Det finns många adresser till organisationer, informationskällor, fylliga litteraturlistor och ett sökordsregister med 2000 sökord. Handbok för vardagsekologi är en unik bok av sällan skådat slag. Den är djupgående, bred, annorlunda, radikal, egensinning, vacker och nyttig.
 
"Pappersvarianten" av handboken är slutsåld sedan länge, men nu kan du läsa artiklarna här på alternativ.nu!

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare