Till Handbokens förstasida
HANDBOK FÖR
VARDAGSEKOLOGI
Boende
Djur
Ekologi
Ekonomi
Energi
Fritid
Handel
Hantverk
Hushåll
Hälsovård
Idéer
Kultur
Livsmedel
Odling
Transporter
Återbruk
 
Om handboken
»Vad är
  handboken?

»Handbokens
  historia

»Handboken på
  Internet


 

 
»Till alternativ.nu

HANDBOKEN PÅ INTERNET

Handboken är ännu inte färdig. Vi vill att Handboken ska utvecklas i samspel mellan oss och läsarna/brukarna. Handboken är en idé- och utvecklingsbank och ett forum för människor med intresse för en ekologiskt följsam livsstil. Med INTERNET har nya möjligheter öppnats. Här kan boken ständigt förändras och förnyas. Tekniken gör det lätt för oss att ändra i texter och lägga till nya texter. Som läsare/brukare har du alltid tillgång till bokens senaste version.
 
Kommunicera gärna med oss
Vår målsättning är att artiklarna samtidigt ska ge en teoretisk översikt, vara informativa och praktiskt tillämpbara, men samtidigt korta och väl sammanhållna. En svår balansgång som inte alltid har lyckats. Låt oss veta vad du anser och du är med och påverkar processen inför den ständigt växande Handboken. Skicka kommentarer, synpunkter eller förslag på hela texter till oss. Vi vill det!
 
Tidningen Åter
521 94 Gudhem
Tel: 0515 - 72 05 72
E-post: ater@alternativ.nu

Copyright © Tidningen Åter / Petter Bergström samt respektive författare