Om tidningen Åter

Åter är en tidning för alla som vill bo på landet och leva ett enkelt och jordnära liv nära sin egen försörjning.

I tidningen finns praktiska artiklar om odling och djurhållning till husbehov, ekologiskt boende och byggande, hantverk mm. Åter startade 1998 och har idag en upplaga på 8000 ex.

Åter tar ingen politisk eller religiös ställning utan vill bara sprida nödvändig kunskap och inspiration för ett mer självförsörjande liv.

Åter kommer ut fyra gånger per år, i mitten av februari, maj, augusti och november.

Gamla Åter

Gamla Åter

Drygt 30 gamla nummer av Åter finns kvar att köpa här. Tyvärr är många äldre nummer slut, men tanken är att de ska publiceras/säljas som pdf-filer senare här i butiken. Vid varje nummer står angivet hur många ex som finns kvar i lager. De kommer inte tryckas igen.

Radannonser

Prenumeranter får sätta in gratis privatannonser i Åter. Här finns ett formulär för att skicka in din annons. Sista datum för inlämning av annons: 

 • Februarinumret - 20 januari
 • Majnumret - 20 april
 • Augustinumret - 20 juli
 • Novembernumret - 20 oktober

Kommersiella annonser

 Det kostar 10:- (+moms) per mm höjd, vilket multipliceras med antalet spalter. 

Ex: en annons som är 40 mm hög och tar upp två spalter kostar
10:- x  2 spalt x 40 mm= 800:-

Priset är inkl ev layout och ett ex av tidningen, men moms med 25% tillkommer. 
Höjden är alltså valfri och bredden för 1 spalt är 43,5 mm, 2 spalter 89 mm, 3 spalter 134,5mm, 4 spalter 180mm.

Tidningens upplaga är ca 8000 ex.
Om du har en färdig annons kan du skicka den till mig så återkommer jag med prisuppgift.
Behöver du hjälp att sätta ihop en annons så kan du bara skicka över material och uppgift om hur mycket det får kosta, så återkommer jag med ett layoutförslag.

Deadline för annonser, se radannonser ovan.

Prenumeration

För att prenumerera på Åter betalar man in så mycket man vill och får sedan tidningar så länge pengarna räcker (30:-/nr). Med det sista numret kommer ett inbetalningskort med en påminnelse om att pengarna är slut. Moms och porto ingår i priset. Åter kommer ut 4 gånger/år.  

Du kan starta din prenumeration här. Den börjar normalt med senaste numret men om du redan har läst det kan du ange i kassan att du vill börja fr o m nästa nummer. 

Att skriva i Åter 

Man behöver inte vara vara någon van skribent eller fotograf för att dela med sig av sina kunskaper i Åter. Det enda som krävs är att du har egen erfarenhet av det du skriver om. 

Så här går det till:
 1. Kontakta mig, Petter, med ditt ämnesförslag innan du börjar skriva, så vi kan stämma av artikelns inriktning och upplägg.
 2. Under skrivandets gång kan du närsomhelst höra av dig med funderingar eller maila över en disposition eller ett utkast för att få synpunkter. 
 3. Klistra in den färdiga texten i ett mail och bifoga de lösa bildfilerna i orginalformat. Har du svårt att fixa bilder kanske jag kan ordna det.
 4. Kanske föreslår jag då att något ska strykas, ändras eller läggas till och vi kommer överens om ev justering.
 5. Därefter kollar jag korrektur- och stavfel, snyggar till bilderna och sätter ihop ett layoutförslag som jag skickar till dig för synpunkter. Jag justerar layouten tills båda är 100% nöjda med den. Sedan går det till tryck. 
Ersättning och rättigheter 
För att det ska gå runt att driva en smal tidning som Åter till ett så lågt pris, delas inget arvode i form av pengar ut till skribenterna. Huvudanledningen för dig att skriva är att du vill dela med dig av det du vet, kan eller upplevt, så att det kan vara till nytta och glädje för andra. Andra sporrar kan vara att: 
 • Du får fria tidningar att dela ut till släkt och vänner eller använda vid t ex kurser. Ditt prenumerantnummer fungerar som rabattkod för att beställa gratis ex av det aktuella numret till dig själv eller andra här i butiken. Kommer även att gälla digital nedladdning om tidningen senare säljs digitalt.
 • Om du har en verksamhet inom ämnet, t ex en hemsida, butik, skrivit en bok, säljer redskap eller håller kurser, kan du berätta om det i din författarruta och så få kontakt med de som uppskattat artikeln och vill gå vidare. 
 • Du kan få en hög- eller lågupplöst pdf av artikeln om du vill skriva ut som kursmaterial, maila till vänner eller lägga upp på din hemsida. 
 • Du kan publicera artikeln i någon annan tidning om du vill. T o m sälja den, inkl layouten och ev bilder jag tagit, om du vill. Nämn bara att den först publicerats i Åter. 
  Artikeln kommer publiceras/säljas/distribueras genom Åter, tryckt och senare förhoppningsvis digitalt och kanske t o m översatt.